نسل جوان ایران

فنی مهندسی فنی مهندسی

رساله پایان نامه دانشکده معماری

ارسال کننده : سرکار خانم شیما حشمتی
سطح فعالیت : مدیر
ایمیل : SHIMA.HSHM[@]YAHOO.COM
تاریخ ارسال : ۱۴ دی ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 689
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 115
فرمت فایل : Word
حجم فایل : 14.6مگابایت

قیمت فایل : 30,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

 چکیده

با توجه به اینکه بشر اشرف مخلوقات است و وجه تمایز آن با حیوانات در قوه ادراک و تعقل آن است،لذا همواره در دنیای پر از رمز و راز با بکارگیری عقل و فکر خود می تواند به ناشناخته هایی پی ببرد که مطالعه و تحقیق نیز درب بزرگ ناشناخته هاست. انسان با مطالعه، تحقیق و تفکر می تواند به مجهولاتش غلبه کند. همچنین با این همه پیشرفت نیاز انسان به مکانی عاری از هرگونه تنش و اضطراب فکری بیش از پیش احساس می گردد و به وجود آمدن مکانهایی به عنوان مراکز آموزشی جهت مطالعه ویادگیری در جامعه برای قشر جوان که خواستار کشف حقیقت و زیبایی هستند، از ملزومات جامعه است .

از دیدگاه برنامه ریزی شهری، مراکز آموزشی در زمره مهمترین سازه های فرهنگی در داخل شهرها محسوب میگردند و نیازمند توجه ویژهاند. در شهرهای بزرگ، که سازه های زیربنایی آن در دوره های مختلف ایجاد شدهاند، توسعه سازه های شهری مشکلات جدیدی را در شهر به وجود می آورد. این امور در شهرهای نه چندان بزرگ، خیلی مسأله ساز نیست اما هر چه بر میزان جمعیت و گستردگی شهرها و سازه های آنها افزوده میشود، نیاز به برنامهریزی بیش از پیش احساس میشود. توجه به چنین مسائلی، نه تنها از مشکلات شهری می کاهد، بلکه در مجموع باعث کاهش هزینه ها و در نتیجه، کاهش فشار روی شهروندان و کاهش بار مالی شهرداری ها و دستگاه های دولتی می گردد.

مهمترین نکته ای که در طراحی اولیه ی مراکز آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد، آرامش و سکوت و محیط مطبوع آن است که هم به محل استقرار آن در مجموعه و هم به مصالح به کار رفته در آن مربوط می شود.


مقدمه 1
1 - فصل اول : 2
مبانی نظری 2
1 - 1 -بیان مسئله 3
2 - 1 -مبانی نظری 4
3 - 1 -شناخت موضوع : 5
1 - 3 - 1 - معرفی فضاهای مراکز آموزشی و عملکرد آنها : 5
4 - 1 -تاریخچه 6
1 - 4 - 1 -تاریخچه اولین دانشگاه جهان 6
2 - 4 - 1 -پیشینه دانشگاه تهران 8
3 - 4 - 1 -تأسیس 9
4 - 4 - 1 -زمین دانشگاه و طراحی پردیس 10
5 - 4 - 1 -نخستین ساختمان دانشگاه 10
6 - 4 - 1 -ادغام موسسات دیگر در دانشگاه تهران 11
7 - 4 - 1 -نقش موسسات آمریکایی 11
5 - 1 -یادگیری 12
6 - 1 -ساختار گرایی: 12
7 - 1 -روانشناسی محیط و فضاهای آموزشی: 12
8 - 1 -یادگیری 13
9 - 1 -ملاحظات اولیه در مورد ایجاد مراکز آموزشی : 14
10 - 1 -نتایج تحقیق: 14
2 -فصل دوم : 16
نمونه های مشابه 16
1 - 2 -نمونه داخلی اول: دانشگاه آزاد هنرهای اسلامی تبریز 17
1 - 1 - 2 -اقلیم استان تبریز 17
2 - 1 - 2 -مجموعه پردیس 19
3 - 1 - 2 -مجموعه مقصودیه 19
4 - 1 - 2 -ساختمان بهنام 19
5 - 1 - 2 -ساختمان قدکی 20
ب
6 - 1 - 2 -عملکرد فرم 21
7 - 1 - 2 -قرار گیری حجم در سایت 22
9 - 1 - 2 -تحلیل پلان دانشکده معماری طبقه دوم 23
10 - 1 - 2 -تحلیل پلان دانشکده معماری طبقه سوم 23
11 - 1 - 2 -همجواری ها 24
12 - 1 - 2 -تحلیل نورگیری طبقه اول 24
13 - 1 - 2 -دیاگرام ارتباطی فضاها 25
14 - 1 - 2 -سیرکولاسیون طبقه اول 26
15 - 1 - 2 -تحلیل پلان دانشکده معماری طبقه دوم 26
16 - 1 - 2 -تحلیل نورگیری طبقه سوم 26
17 - 1 - 2 -مسیرها و دسترسی 27
18 - 1 - 2 -ورودی 28
19 - 1 - 2 -نمای جنوبی 29
20 - 1 - 2 -نمای شمالی 29
21 - 1 - 2 -نمای غربی 30
22 - 1 - 2 -نمای شرقی 30
23 - 1 - 2 -بادها 31
2 - 2 -نمونه داخلی دوم: مدرسه خان شیراز 32
2 - 2 - 2 -مدرسه خان؛ تزیینات ایوان شرقی 37
3 - 2 -نمونه داخلی سوم: دانشکده هنر اصفهان 42
2-3-1 -ایده های طراحی : 42
4 - 2 -نمونه خارجی اول: دانشگاه آیووا 50
1 - 4 - 2 -تحلیل سایت 51
2 - 4 - 2 -ترکیب شدن ساختمان با عناصر طبیعی 52
3 - 4 - 2 -هارمونی با محیط 55
4 - 4 - 2 -دید: 56
5 - 4 - 2 -پلان طبقه همکف 57
6 - 4 - 2 -لکه گذاری 58
7 - 4 - 2 -پلان طبقه اول 59
8 - 4 - 2 -پلان طبقه دوم 60
9 - 4 - 2 -نمودار وزنی 61
10 - 4 - 2 -مقطع پیچیده 61
5 - 2 -نمونه خارجی دوم:دانشکده هنر و معماری دانشگاه ییل 62
2-5-1 -پلان 2 - 65
2-5-2 -پلان 1 - 65
ج
2-5-3 -پلان اول 66
2-5-4 -پلان دوم 66
2-5-5 -پلان سوم 67
2-5-6 -پلان چهارم 67
2-5-7 -پلان پنجم 68
2-5-8 -پلان ششم 68
2-5-9 -پلان هفتم 69
2-5-10 -پلان هشتم 69
2-5-11 -مقطع 71
2-5-12 -بخش الحاقی 73
2-6 -نمونه خارجی سوم: دانشگاه هنر و معماری هاروارد 74
3 -فصل سوم: 77
ضوابط و استاندارد ها 77
3-1 -عملکرد ها: 78
3-2 -آموزشی-تئوری 78
3-2-1 -کلاس درس: 78
3-3 -آموزشی-عملی 81
3-3-1 -آتلیه ها: 81
3-3-2 -اتاق مربی یا مسئول: 82
3-3-3 -انبار وسایل آتلیه: 82
3-3-4 -رختکن: 82
3-3-5 -اتاق مربی یا مسئول: 83
3-4-1 -کارگاه چوب 84
3-4-3 -کارگاه ماکت 85
3-4-4 -کارگاه عکاسی 86
3-5 -بخش فرهنگی-رفاهی 87
3-5-1 -کتابخانه 87
3-5-1-1 -اتاق های مطالعه فردی 87
3-5-1-2 -سالن مطالعه 88
3-5-1-3 -اتاق نوار خانه 88
3-5-1-4 -محل برگه دان 89
3-5-2 -مخزن کتاب 89
3-5-3 -محل متصدی 90
3-6 -نماز خانه 90
3-6-1 -وضو خانه 90
د
3-6-2 -فضای نمازخانه 90
3-6-3 -سالن اجتماعات 91
3-6-3-1 -فضای سالن 91
3-6-3-2 -سالن انتظار 91
3-7 -فضا های فرهنگی-رفاهی 92
3-7-1 -انتشارات 92
3-7-2 -بوفه 92
3-8 -بخش اداری 92
3-8-1 -اتاق رئیس دانشگاه 92
3-8-2 -اتاق معاون 93
3-8-3 -مدیر گروه 93
3-8-4 -معاون آموزشی 93
3-8-5 -مالی)حسابداری( 93
3-8-6 -حراست و انتظامات 93
3-8-7 -مشاور تحصیلی 94
3-9 -پارکینگ ها : 94
3-9-1 -ضوابط و استانداردهای پارکینگ : 94
3-10 -پله : 95
3-10-1 -انواع پله: 95
3 - 10 - 2 -انواع پله ها: 95
2-10-4 -ابعاد پله: 96
2-10-4-1 -ابعاد پله در ارتباط باشیب 96
2-10-4-2 -ابعاد پیشنهادی اجزای پله 96
2-5 -سرویس بهداشتی : 97
2-6 -آمفی تئاتر: 98
2-7 -کتابخانه : 99
2-8 -برنامه فیزیکی طرح: 100
4 -فصل چهارم: 104
اقلیم 104
4-1 -موقعیت طبیعی شهر ورامین 105
4-1-1 -موقعیت شهرستان ورامین در استان تهران 105
4-1-2 -ویژگی های تاریخی ورامین 105
4-1-3 -دما 106
4-1-4 -بارش 106
4-1-5 -باد 106
ه
4-1-6 -اقلیم ورامین 107
4-1-7 -زمین شناسی ورامین 107
5 -فصل پنجم: 108
روند طراحی 108
5-1 -تابش خورشید 109
5-2 -باد مطلوب 109
5-3 -باد نامطلوب 110
5-4 -آلودگی صوتی 110
5-5 -عکس اطراف سایت 111
5-6 -روند طراحی 113
6 -فصل ششم : 114
مدارک نهایی پروژه 114
منابع و مأخذ 115

هدف نهایی مراکز آموزشی، خدمت رسانی مطلوب به جامعه استفاده می کننده و پیشبرد اهداف آن سازمان است. در این بین، مراکز آموزشی ، به واسطة نقشی که در ارتقای سطح سواد و آگاهی افراد جامعه ایفا میکنند، از جایگاه پراهمیتی برخوردارند. مراکز آموزشی در واقع، به دلیل ارائه و اشاعه خدمات به تمام اقشار جامعه، یکی از مهم ترین نمادهای جوامع در دنیای امروز به شمارمی آیند.

مراکز آموزشی ، تنها در صورتی در روند توسعه و بالندگی فرهنگی کشورها تأثیرگذار خواهند بود که از تمامی ظرفیتها و امکانات موجود به نحو احسن و شایسته به سود آنها بهرهبرداری شود. ایجاد شوق و انگیزه در افراد برای مطالعه، سوای برخی دلایل اجتماعی، تا حدود زیادی از وجود خود مراکز آموزشی بر میآید و این رسالتی است که مراکز آموزشی از بدو پیدایش تاکنون همواره آن را به دوش می کشند.

یکی از مهمترین جنبه های بیرونی مؤثر بر افزایش میزان مراجعه و استفاده از مراکز آموزشی ، نحوه استقرار و توزیع جغرافیایی این گونه مراکز در بافت شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ، است که چنانچه بر اساس اصول، ضوابط و استانداردها صورت نپذیرد، بی رغبتی و بی انگیزگی افراد نسبت به مراجعه و استفاده از آن را به همراه خواهد داشت.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران