نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روان‌شناسی اجتماعی

بررسی رابطه تاب آوری و هوش هیجانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳ دی ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 1910
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 75
فرمت فایل : word
حجم فایل : 210kb

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

هوش هیجانی دراصل توانایی باز شناختن، اداره کردن و استفاده از هیجان هایمان در مسیرهای سازا و مثبت است. همچنین هوش هیجانی بازشناختن حالات هیجانی دیگران است تا به شیوه هایی عمل کنیم که همه باهم احساس خوبی داشته باشیم و روابط متقابل سالم و قابل اعتمادی خلق کنیم. تحقیقات نشان داده است که هوش عقلانی نسبت به هوش هیجانی کمتر موجب موفقیت در زندگی می شود همه ما می دانیم وجود دارند افرادی که از لحاظ دانشگاهی با استعداد هستند اما از لحاظ اجتماعی بی عرضه و ناموفق هستند. هوش هیجانی در این گونه افراد ناپیداست. هوش هیجانی به شما کمک می کند که به طور واضحی با دیگران ارتباط برقرار کنید و روابط قوی ای در محیط کار و زندگی شخصی خود خلق کنیم. همچنین هوش هیجانی به شما کمک می کند تا خودتان را برانگیزانید و به خود انگیزه دهید تا مسائلتان را حل کنید و به اهدافتان برسید.

هوش هیجانی 4 توانایی اساسی را شامل می شود:

1)خود آگاهی: این توانایی که از هیجان های خود آگاه باشید و اثرات آن را بازشناسی کنید در حین اینکه با ادراک درون عمیق تصمیمات خود را هدایت کنید.

2)خودسازماندهی: این توانایی که از هیجان ها و رفتار خود را کنترل دهید و خود را با دگرگونی های شرایط محیطی وفق دهید

3)توانایی حس کردن، فهمیدن و واکنش نشان دادن به هیجان های دیگران و اینکه از لحاظ اجتماعی احساس راحتی کنید

4)سازماندهی ارتباط: توانایی القا کردن، تأثیر گذاشتن و ارتباط برقرار کردن با دیگران در حین اینکه تعارضات را اداره می کنید هوش هیجانی کلید موفقیت و تاب آوری (انعطاف پذیری) است.

در مطالعه روی افراد دارای تومور و ضربه مغزی و انواع دیگر آسیب مغزی، دانشمندان یافته های سحرآمیزی را در ارتباط با هوش کشف کردند. هنگامی که قسمت هایی از مغز را که مسئول هیجان هستند آسیب می بیند هوش ما دست نخورده باقی می ماند در چنین شرایطی ما هنوز می توانیم صحبت کنیم، تحلیل کنیم، تست های هوش عقلانی (ای کیو) را به طور عالی انجام دهیم و حتی می توانیم پیش بینی کنیم که چگونه باید در موقعیت های اجتماعی عمل کنیم اما تحت چنین شرایطی تکان دهنده ای ، ما قادر به تصمیم گیری در جهان واقعی نیستیم و نمی توانیم به طور موفق و مناسبی با افراد دیگر تعامل داشته باشیم. نمی توانیم برای آینده ی دراز مدت یا بلاواسطه ی خود نقشه بکشیم، نمی توانیم مسائل رابطه ی خلاقانه ای حل کنیم و سرانجام ناموفق هستیم.

یکی از عواملی که به افراد و جوامع کمک می کند تا در برابر آسیب ها مقاومت کنند، مفهوم جدید تاب آوری به صورتهای مختلف تعریف شده است. بیشتر تعاریف بر انطباق به رغم وجود موانع یا موقعیت های دشوار اشاره دارند (کلاریچ، 1998)

اکثر تعاریف، تاب آوری را فرایندی می دانند که از تصمیمات روزمره متأثر است (ماتسن، 2001) به وضوح قابل درک است که هوش هیجانی مولفه بسیار مهمی در آغاز صحیح روزمره و انطباق با موقعیت های دشوار است. پرواضح است که تعامل هوش هیجانی و تاب آوری تأثیر زیادی در سلامت روان دارد.

مقدمه. 9

بیان مسأله. 11

ضرورت پژوهش... 14

اهداف پژوهش... 15

هدف کلی.. 15

اهداف جزئی.. 15

فرضیه ها16

تعریف عملیاتی و مفهومی.. 16

فصل دوم : ادبیات پژوهش

الف)پیشینه نظری

هوش هیجانی.. 19

چرا بعضی از آدم های باهوش کار احمقانه می کنند؟. 20

تاریخچه هوش هیجانی.. 22

در حیطه هوش اجتماعی.. 23

نقش هیجان ها در هوش... 24

مفهوم هوش هیجانی.. 26

قاطعیت دارای سه بعد است.. 28

اهمیت و ضرورت هوش هیجانی.. 33

هوش هیجانی و تأثیر آن بر بهداشت روانی.. 34

نحوه استفاده از هوش هیجانی در تحول پیشه و گزینش... 35

پیامدهای بهداشتی تنظیم جهانی.. 37

تاب آوری.. 39

ویژگی های افراد تاب آور. 40

عوامل محافظت کننده محیطی.. 41

این ویژگی ها درسه گروه کلی قابل طبقه بندی هستند.41

1-مهارت در حل مساله. 44

2-کفایت اجتماعی.. 46

مسئولیت پذیری.. 49

یافته های پژوهش... 50

ب)پیشینه عملی

پژوهش های خارج از کشور. 54

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

طرح کلی پژوهش... 58

جامعه آماری.. 58

نمونه و روش نمونه گیری.. 59

ابزار پژوهش... 59

-پرسشنامه هوش هیجانی.. 59

-پرسشنامه تاب آوری.. 60

روش تجزیه و تحلیل. 61

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول آمار توصیفی.. 63

بخش دوم :آمار استنباطی.. 68

فصل پنجم : خلاصه بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری.. 73

محدودیتهای پژوهش... 74

پیشنهادات.. 75

منابع75

هوش هیجانی دراصل توانایی باز شناختن، اداره کردن و استفاده از هیجان هایمان در مسیرهای سازا و مثبت است. همچنین هوش هیجانی بازشناختن حالات هیجانی دیگران است تا به شیوه هایی عمل کنیم که همه باهم احساس خوبی داشته باشیم و روابط متقابل سالم و قابل اعتمادی خلق کنیم. تحقیقات نشان داده است که هوش عقلانی نسبت به هوش هیجانی کمتر موجب موفقیت در زندگی می شود همه ما می دانیم وجود دارند افرادی که از لحاظ دانشگاهی با استعداد هستند اما از لحاظ اجتماعی بی عرضه و ناموفق هستند. هوش هیجانی در این گونه افراد ناپیداست. هوش هیجانی به شما کمک می کند که به طور واضحی با دیگران ارتباط برقرار کنید و روابط قوی ای در محیط کار و زندگی شخصی خود خلق کنیم. همچنین هوش هیجانی به شما کمک می کند تا خودتان را برانگیزانید و به خود انگیزه دهید تا مسائلتان را حل کنید و به اهدافتان برسید.

هوش هیجانی 4 توانایی اساسی را شامل می شود:

1)خود آگاهی: این توانایی که از هیجان های خود آگاه باشید و اثرات آن را بازشناسی کنید در حین اینکه با ادراک درون عمیق تصمیمات خود را هدایت کنید.

2)خودسازماندهی: این توانایی که از هیجان ها و رفتار خود را کنترل دهید و خود را با دگرگونی های شرایط محیطی وفق دهید

3)توانایی حس کردن، فهمیدن و واکنش نشان دادن به هیجان های دیگران و اینکه از لحاظ اجتماعی احساس راحتی کنید

4)سازماندهی ارتباط: توانایی القا کردن، تأثیر گذاشتن و ارتباط برقرار کردن با دیگران در حین اینکه تعارضات را اداره می کنید هوش هیجانی کلید موفقیت و تاب آوری (انعطاف پذیری) است.

در مطالعه روی افراد دارای تومور و ضربه مغزی و انواع دیگر آسیب مغزی، دانشمندان یافته های سحرآمیزی را در ارتباط با هوش کشف کردند. هنگامی که قسمت هایی از مغز را که مسئول هیجان هستند آسیب می بیند هوش ما دست نخورده باقی می ماند در چنین شرایطی ما هنوز می توانیم صحبت کنیم، تحلیل کنیم، تست های هوش عقلانی (ای کیو) را به طور عالی انجام دهیم و حتی می توانیم پیش بینی کنیم که چگونه باید در موقعیت های اجتماعی عمل کنیم اما تحت چنین شرایطی تکان دهنده ای ، ما قادر به تصمیم گیری در جهان واقعی نیستیم و نمی توانیم به طور موفق و مناسبی با افراد دیگر تعامل داشته باشیم. نمی توانیم برای آینده ی دراز مدت یا بلاواسطه ی خود نقشه بکشیم، نمی توانیم مسائل رابطه ی خلاقانه ای حل کنیم و سرانجام ناموفق هستیم.

یکی از عواملی که به افراد و جوامع کمک می کند تا در برابر آسیب ها مقاومت کنند، مفهوم جدید تاب آوری به صورتهای مختلف تعریف شده است. بیشتر تعاریف بر انطباق به رغم وجود موانع یا موقعیت های دشوار اشاره دارند (کلاریچ، 1998)

اکثر تعاریف، تاب آوری را فرایندی می دانند که از تصمیمات روزمره متأثر است (ماتسن، 2001) به وضوح قابل درک است که هوش هیجانی مولفه بسیار مهمی در آغاز صحیح روزمره و انطباق با موقعیت های دشوار است. پرواضح است که تعامل هوش هیجانی و تاب آوری تأثیر زیادی در سلامت روان دارد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران