نسل جوان ایران

علوم انسانیحسابداری حسابداری (صنعتی)

تحليل مدل کنترل موجودي "مقدار اقتصادي توليد" با دريافت هاي چندگانه

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۰ آذر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 454
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 15
فرمت فایل : word
حجم فایل : 654k

قیمت فایل : 7,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

مدل "مقدار اقتصادي توليد١" (EPQ )، يکي از مدل هاي کلاسيک کنترل موجودي است که به طور گسترده مورد استفاده قرار ميگيرد . مدل EPQ فرضيات متفاوتي دارد که استفادة آن را در شرايط واقعي محدود ميکند. مقالۀ حاضر به توسعۀ اين مدل ميپردازد و فرض تحويل سفارش با نرخ ثابت و پيوسته را در نظر نميگيرد و فرض ميکند که سفارش را ميتوان به صورت بسته هاي چندتايي تحويل گرفت . در شرايط جديد، هزينه هاي EPQ محاسبه و مدل سازي جديد ارائه ميشود. هم چنين براي محاسبۀ مقدار بهينۀ سفارش نيز يک الگوريتم ارائه ميشود.

کليد واژه ها: مدل EPQ، تحويل چندگانه ، بهينه سازي .

چکيده

مقدمه

١.تعريف مسئله

٣. مدل سازي مسئله

الف ) پارامترها

محاسبۀ هزينه ها

د) فرموله کردن مسئله

٤. الگوريتم حل

١.مثال عددي

منابع

مدل هاي کلاسيک "مقدار سفارش اقتصادي " (EOQ) و "مقدار اقتصادي توليد"

(EPQ) به طور گسترده در زمينه هاي متفاوت براي کنترل موجودي مورد استفاده قرار ميگيرند. از طرف ديگر، اين مدل ها شرايط و فرضياتي دارند که در شرايط واقعي کمتر قابل قبول هستند. به همين دليل براي استفادة بهتر از نتايج مدل هاي کلاسيک ، بايد اين مدل ها را از جنبه هاي متفاوت توسعه داد.

در سال هاي اخير محققان از جنبه هاي گوناگون مدل EPQ را توسعه داده اند.

براي مثال ، "بايندير" و همکارانش ، مدل EPQ را با شرايط نرخ توليد متغير در نظر گرفتند. در تحقيقات آن ها، هزينۀ توليد به صورت تابع خطي چند مرحله اي از توليد درنظر گرفته شد و با اين شرايط ، مقدار اقتصادي سفارش را به دست آوردند.

در مدل EPQ فرض ميشود که فرايند توليد داراي نرخ ثابت و بدون ضايعات است و مسائل کنترل کيفيت در آن در نظر گرفته نميشوند. کولانگ هو مدل را در شرايطي بررسي ميکند که فرايند توليد، فرايند بدون نقص نيست و ميتواند توليدات معيوب هم داشته باشد. او هزينه هاي کنترل کيفيت را نيز در مدل تأثير ميدهد.

جين لي و همکارانش ، مدل EPQ را با سفارشات تأخير شده تحليل کردند. آنها انواع راهبردهاي تأخير را در مورد يک توليد کننده در يک زنجيرة عرضه تحليل و تأثير آن ها را در هزينه ها بررسي کردند.

سينگاوانگ چيو و همکارانش ، مدت زمان بهينۀ يک سيکل را با توجه به ضايعات ، دوباره کاري و توقف هاي تصادفي فرايند توليد به دست آوردند.

برنامه ريزي هندسي فازي تحليل کردند. آن ها در مطالعات خود، فضاي انبار و پايايي فرايند را به عنوان محدوديت هاي مدل در نظر گرفتند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران