نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم تربیتیبرنامه ریزی درسی

نقش پژوهش و فناوری در توسعه پایدار

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۱ آذر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 751
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 14
فرمت فایل : word
حجم فایل : 102kb

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

از عناصر اصلی بررسي بررسی توسعه پایدار، توجه جدي به جايگاه و مسئوليت های پژوهشگران در جامعه و به طور كلي، نقش علم در پيشرفت تمدن است. مفهوم توسعه پايدار و ابعاد چندگانه آن از جمله مفاهيم نويني هستند كه امروز دل مشغولي اكثر كشورها را تشكيل مي دهند. امروزه فرهيختگي جوامع، ديگر بر مبناي معيارهای گذشته ارزيابي نمي شود. رعايت اصول توسعه پايدار و حفظ تنوع زيستي يعني حفظ طبيعت وگسترش فرهنگ آن، معيارهاي اساسي براي ارزيابي رشد جوامع به شمار مي آيند. بر ھمين اساس نقش پژوهش و فناوری در جریان توسعه پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا نسلھاي آتي در وراي آنچه امروزه بر دنيا مي گذرد، اين خوش وقتي و توفيق را خواھند داشت كه در گستره روابط موزونتري با پژوهش های علمی خود بتوانند نقش آفرین باشند تا دنياي به نسبت بهتري برای توسعه پایدار ایجاد نمایند. در اين مقاله سعي شده است كه پس از مشخص نمودن مفھوم پژوهش و توسعه پايدار به طور عام و راهكارهاي اعمال مديريت هاي مناسب و صحيح توصيه شده است. آينده نگري در خصوص علم، فن آوري و تحقيق و اينكه در چشم انداز بلند مدت، علم، فنآوري و تحقيق، درج های آتي در خصوص توسعه پایدار برای کشورمان چه جايگاهی خواهند داشت و مسير پيشرفت ها در كشور ما چگونه خواھد بود نيزدر اين مقاله مطرح شده است.

چکیده

مقدمه

پژوهش از منظر سند چشم انداز

پیشینه پژوهش:

فن‌آوری اطلاعات‌ و ارتـباطات‌ و تـجربه رشد اقـتصادی

چالش ها پیش رو پژوهش و توسعه پایدار در کشور

فرصت های پیش رو با ترویج پژوهش

اكتشافات جديد.

نتیجه گیری

منابع:

انجام پژوهش و تحقيق و ارائه مقاله، از جمله نشانه هاي اعتلاي هر فعاليتي در سطح جهان و يكي از مهم ترين عوامل توسعه محسوب مي شود چراكه موجب افزايش بهره وري در بخش هاي اقتصادي كشور خواهد شد. اگر امروز پژوهش را کم اهميت فرض کرده و براي آن هزينه نکنيم در آينده بايد هزينه گزافتري را متحمل شويم.

پژوهش يك فرآيند است، بنابراين نبايد از مؤلفه هاي مختلف آن اعم از ورودي ها، خروجي ها و پيامدهاي اجراي آن غافل ماند.

فرآيندهاي اجراي پژوهش به عنوان عاملي تصميم ساز، هر چه از جامعيت، دقت و سرعت بيشتري برخوردار باشد، خروجي مناسب تري را به دنبال خواهد داشت. ورودي آن: نيروي انساني، قوانين، مقررات، تجهيزات و منابع مالي است. از حيث «منابع مالي» و «تجهيزات » خوشبختانه با مشكلي مواجه نيستيم. وجود قوانين و مقررات مناسب و تسهيل گر، همچنين تعامل بهره ور ميان مراكز متعدد تصميم گيري از عوامل مهم و سازنده برای كاربردي شدن پژوهش در كشور است.(نوری کوهی، 1392)

با به كارگيري نيروي انساني فرهيخته و دلسوز در توليد دانش، نيل به اهداف از پيش تعيين شده دور از دسترس نيست. رويكرد به پژوهش از سه منظر اهميت و جايگاه ويژ هاي دارد:

1) اقتصادي: به ازاي هر واحد پولي سرمايه گذاري در پژوهش، معادل 30 واحد سود به دست مي آيد.

2) امنيت ملي: تهيه و به كارگيري فن آوري هاي هوشمند در دفاع از امنيت و استقلال كشور، ازطريق R&D امكا نپذير است.

3) فرهنگي: كانون هاي تحقيقاتي و پژوهشي، يكي از خاستگاه هاي فرهنگي بالنده و متعالي به شمار مي رود.(رحیمی، 1390)

از آنجا كه توفيق كانونهاي پژوهشي توسط پژوهشگران ميسر مي گردد، مقايس هاي آماري بين كشورها از لحاظ «تعداد محققين» نيز جالب توجه خواهد بود.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران