نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

دانلود مقاله تحلیل مجازات های جایگزین حبس در نگاه قانون گذار

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۶ آبان ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 633
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 10
فرمت فایل : word
حجم فایل : 24.4 KB

قیمت فایل : 3,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

امروزه در تمام دنیا به این نتیجه رسیده اند که صرف مجازات حبس کاهش دهنده جرم نیست بلکه بعضا گاهی مجرم را جسورتر کرده تا تلافی زندان رفته را انجام بدهد لذا قانونگذار ما نیز پی به این امر مهم برده است و در فصل نهم قانون مجازات اسلامی به مجازات جایگزین حبس اشاره کرده است . در این مقاله درصدد بررسی مجازات جایگزین حبس وفق مواد قانونی میباشیم .

چکیده

مقدمه :

معضلات و مشکلات موجود در زندان ها

نتيجه گيري:

فهرست منابع و مآخذ

هيچ کس بدرستي نمي داند زندان به عنوان مجازات ، نخستين بار‌ در‌ کجا و چه وقت براي يک انسان به کار رفت ؛ اما هر چه هست اين کيفر چنان فـراگير شـده که اکنون بومي ترين رويکرد در قبال بزهکاران در همه جاي دنيا‌ محسوب‌ مي شود. پديده جرم يکي از معضلات جامعه بشري است و در هر جامعه اي درصدي از افراد بواسطه ارتکاب جرم مخل نظم اجتماعي و امـنيت جـامعه هستند. بنابراين مورد تعقيب‌ سيستم‌ قضايي قرار گرفته و اقدامات تأميني و تربيتي در مورد آنها اعمال ميشود مجازات حبس و زندان به عنوان يکي از مجازاتهاي اصلي در قوانين کيفري پذيرفته شده و از ديرباز مـورد اسـتفاده‌ قرار‌ گرفته‌ است . در دهه اخير با‌ توجه‌ به‌ ازدياد جرم و تبهکاري، براي مقابله با مجرمان و به منظور تأمين امنيت جامعه سيستم هاي قضايي توجه بيشتري بر مجازات زندان معطوف‌ نـموده‌ انـد‌ و اين امـر سبب توسعه سيستم قضايي گـرديده اسـت‌ .

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران