نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

دانلود مقاله بررسی جرم شناختی معافیت از مجازات

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۶ آبان ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 789
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 17
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 736

قیمت فایل : 4,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

يكي از شروط اصلي صدور معافيت از كيفر احراز مجرميت واصلاح مرتكب ميباشد كه اين تاسيس رسالت مجازات را به نتيجه ميرساند همچنين در اختيار قاضي صادر كننده حكم مي باشد يعني يا ميتواند حكم به مجازات دهد يا حكم به معافيت كه انتقاداتي نسبت به آن وارد است. در قانون ايران و فرانسه اين تاسيس نوين حقوقي يك راهكار براي فردي كردن مجازات ها و تعديل اجراي مجازات ها مي باشد و راهكاري براي بهتر قضايي شدن جرايم و مجازات ها و جلوگيري از افزايش آمار پرونده هاي كيفري ميباشد. طبق قانون جديد تخفيف مجازات مخصوص مجازاتهاي تعزيري است و در حدود قصاص و ديات
مصداق ندارد. چرا كه مجازات آنها ثابت است و امكان تغيير در آنها وجود ندارد. ماده ٢١٩ اين قانون در اين خصوص مقرر مي دارد دادگاه نمي تواند كيفيت، نوع و ميزان حدودشرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط كند و اين مجازاتها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تبديل يا تقليل است. اين پژوهش بصورت توصيفي، تحليلي بوده وروش تحقيق بصورت كتابخانه اي ميباشد.

چكيده

مقدمه

شرايط صدور معافيت از كيفر در حقوق

آثار جرم شناسانه نهاد معافيت از كيفر

آثار در سطح جامعه

قلمرو معافيت از جرم در حقوق ايران

قملرو معافيت در مجازات ها

جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران

احراز جهات تخفيف

گذشت شاكي

نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر، از شرايط معافيت از كيفر

اختيار قاضي صادر كننده حكم

احراز مجرميت مرتكب

پيش بيني اصلاح مرتكب

كيفيات مخففه در قانون مجازات اسلامي

نتيجه گيري

يكي از شروط اصلي صدور معافيت از كيفر احراز مجرميت واصلاح مرتكب ميباشد كه اين تاسيس رسالت مجازات را به نتيجه ميرساند همچنين در اختيار قاضي صادر كننده حكم مي باشد يعني يا ميتواند حكم به مجازات دهد يا حكم به معافيت كه انتقاداتي نسبت به آن وارد است. در قانون ايران و فرانسه اين تاسيس نوين حقوقي يك راهكار براي فردي كردن مجازات ها و تعديل اجراي مجازات ها مي باشد و راهكاري براي بهتر قضايي شدن جرايم و مجازات ها و جلوگيري از افزايش آمار پرونده هاي كيفري ميباشد. طبق قانون جديد تخفيف مجازات مخصوص مجازاتهاي تعزيري است و در حدود قصاص و ديات
مصداق ندارد. چرا كه مجازات آنها ثابت است و امكان تغيير در آنها وجود ندارد. ماده ٢١٩ اين قانون در اين خصوص مقرر مي دارد دادگاه نمي تواند كيفيت، نوع و ميزان حدودشرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط كند و اين مجازاتها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تبديل يا تقليل است. اين پژوهش بصورت توصيفي، تحليلي بوده وروش تحقيق بصورت كتابخانه اي ميباشد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران