نسل جوان ایران

فنی مهندسی مهندسی فناوری اطلاعاتITمهندسی فناوری اطلاعاتITمهندسی فناوری اطلاعاتIT

سیستمهای هوشمند کنترل وBMS

ارسال کننده : جناب آقای mahdi jalali
سطح فعالیت : ناشر
ایمیل : njiran1379[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۸ مهر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 4048
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 144
فرمت فایل : word
حجم فایل : 1.97 MB

قیمت فایل : 25,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

خانههوشمند مجموعهاياز تكنولوژي ها و سرويس ها در شبكهخانگيبرايبهبود كيفيتزندگياست. كه در سالهاي اخير بسيار گسترش يافته و به جزء جدايي ناپذير تمامي ساختمانهاي مسكوني و غير مسكوني تبديل شده است. تكنولوژي كه چه از نظر بهبود كيفيت زندگي و چه از نظر صرفه جويي در مصرف انرژي بسيار سودمند است. تكنولوژي خانه هوشمند بيشتر از يك دهه است كه مفهوم شبكه وسايل و تجهيزات را درخانه معرفي كرده است. بيشتر ابزارهايي كه درسيستم هاي كامپيوتري استفاده ميشوند ميتوانند در سيستم خانه هوشمند مجتمع سازي شوند. شبكه خانه هوشمند شامل زير سيستم هاي ناهمگون است كه نيازمند برقراري ارتباط و تبادل داده با يكديگرند تا بتوانند باهم همكاري داشته باشند و وظايف مشترك رابه درستي اجرا نمايند. در اين پروژه ابتدا در مورد معماري هوشمند بحث خواهيم كرد، سپس به بررسي سيستم هاي هوشمند ساختمان و زير سيستم هاي مربوطه و همچنين به بررسي و مقايسه ي تكنولوژي هاي ارتباطي خانه هوشمند خواهيم پرداخت و در انتها نيز مبحث مديريت مصرف انرژي خواهيم داشت.

چكيده10

مقدمه. 11

فصل اول :معماری هوشمند ساختمان.. 13

1-1- مقدمه. 14

1-2- تعاریف ساختمانهای هوشمند. 15

1-2-1- ورودی‌ها18

1-2-1-1- حسگرها19

1-2-1-2- بایگانی اطلاعات و رجوع مجدد. 20

1-2-1-3- برنامه ریزی دستی.. 21

1-2-1-4- اینترنت... 21

1-2-2- نرم افزار پردازش و تحلیل اطلاعات... 22

1-2-3- خروجی‌ها22

1-2-3-1- معماری پاسخگو. 23

1-2-3-2- معماری حرکتی.. 24

1-2-3-2-1- مکانیزم کنترلی در معماری حرکتی.. 25

1-2-3-2-2-حسگرها در معماری حرکتی.. 27

1-2-4- ملاحظات زمانی.. 28

1-2-5- ویژگی تجربه آموزی یا توانایی یادگیری.. 28

1-3- نمونه‌هایی از معماری حرکتی.. 29

1-3-2- گنبدی شکل‌های متحول شده30

1-3-3- ساختمان تار31

1-4- جمع بندي.. 31

فصل دوم :سيستم مديريت هوشمند ساختمان.. 34

2-1- مقدمه. 35

2-2- اجزای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان.. 36

2-2-1- حسگرها (sensors)36

2-2-2- کنترلر ها(controllers)36

2-2-3- عملگرها(actuators)36

2-3- توابع اوليه سيستم هاي مديريت ساختمان.. 37

2-3-1- سوئيچينگ اتوماتيك ON/OFF تجهيزات... 37

2-3-2- مانيتورينگ وضعيت تجهيزات،‌همراه با شرايط محيطي.. 37

2-3-3- نگهداري و حفاظت انرژي.. 38

2-3-4- مديريت تجهيزات ساختمان.. 38

2-3-5- قابليت هاي كنترل از راه دور38

2-3-6- رديابي خطا39

2-3-7- قابليت يكپارچه كردن سيستم هاي ساختمان.. 39

2-4- فوايد استفاده از BMS. 39

2-4-1-مزايا براي صاحب ساختمان.. 40

2-4-2-مديريت تاسيسات... 40

2-4-3-مستأجر يا ساكنين ساختمان.. 41

2-4-4-نگهداري و حفاظت كردن.. 41

2-5- انتخاب صحيح BMS. 41

2-5-1- قابليت هاي BMS. 42

2-5-2- انتخاب يك سيستم.. 42

2-5-3- محدوديت هاي سيستم.. 43

2-5-4- مشخص كردن نيازهاي اتوماسيون.. 43

2-5-5- توانايي سيستم در مشخص كردن روند حركت در آينده43

2-6- دلايل استفاده از سیستم های ساختمانی یکپارچه. 44

2-6-1- گستردگی سایت و اشتراک مکان‌های مجزا44

2-6-2- استفاده از توان اطلاعاتی.. 44

2-6-3- پاسخگویی به نیازهای ساکنان ساختمان.. 44

2-6-4- گرفتن بیش ترین خروجی با توجه به آنچه که به آن داده می شود. 45

2-6-5- انجام بیش ترین با کم ترین.. 45

2-6-6- استقلال فروش.... 45

2-6-7- تشخیص مسئوولانه ی یک منبع پاسخگو. 45

2-7- چرا تعدادی از پروژه های BMS شکست می خورند؟46

2-7-1- انجام ندادن وظایف... 46

2-7-2- انجام ندادن تعدادی از عامل اثر بخش.... 46

2-7-3- مخفی نگه داشتن و بروز ندادن اطلاعات... 46

2-7-4- نادیده گرفتن جهان واقعی.. 47

2-8- عملکرد ساختمان هوشمند. 47

2-9- طراحي سيستم BMS. 51

2-9-1- سيستم کنترل دما، تهويه هواHVAC.. 52

2-9-1-1- نقاط كنترلي.. 53

2-9-1-2- تعریف تهویه مطبوع بر اسا س I.B.S در استانداردهای جهانی.. 53

2-9-1-3- زیر سیستم های HVAC.. 54

2-9-1-3-1- هواسازها54

2-9-1-3-1-1- نقاط كنترلي هواسازها54

2-9-1-3-1-2-فن تزریق هوا در هواساز ها55

2-9-1-3-1-3- نحوه کنترل دما در هواساز ها55

2-9-1-3-1-4- دمپرهاي تزريق هوا55

2-9-1-3-1-5-سنسورهای ضد یخ زدگی (Freezing Detector)56

2-9-1-3-2- سيستم كنترل برج خنک کن ( Cooling Tower)56

2-9-1-3-3- تانک ومبدل حرارتی آب گرم مصرفی (D.H.W.G)57

2-9-1-3-4-سیستم کنترلی پمپها57

2-9-1-3-5-سیستم کنترل چیلرجذبی.. 58

2-9-1-3-6-سیستم کنترل بویلر. 58

2-9-1-3-7- فن کویلها58

2-9-1-4- آشنايي با نحوه عملكرد سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه. 60

2-9-2- سيستم كنترل روشنايي هوشمند (Lighting Control)68

2-9-2-1- روشنایی در محیط کار69

2-9-2-2- نگهداری سیستمهای روشنایی.. 70

2-9-2-3- مزايا70

2-9-2-4- نقاط كنترلي.. 72

2-9-3- سيستم دوربين مدار بسته. 72

2-9-3-1- مزايا73

2-9-3-2- نقاط كنترلي.. 74

2-9-4- كنترل تردد. 74

2-9-4-1- مزايا75

2-9-4-2- نقاط كنترلي.. 77

2-9-5- سيستم اعلام و اطفاء حريق.. 77

2-9-5-1- مزايا78

2-9-5-2- نقاط كنترلي.. 78

2-9-6- سيستم توزيع ديتا79

2-9-6-1- مزايا80

2-9-6-2- نقاط كنترلي.. 80

2-9-7- سيستم توزيع خطوط تلفن.. 81

2-9-7-1- مزايا81

2-9-7-2- نقاط كنترلي.. 82

2-9-8- سيستم آنتن مركزي و توزيع سيگنال.. 82

2-9-8-1- مزايا82

2-9-8-2- نقاط كنترلي.. 83

2-9-9- سيستم تغذيه اضطراري.. 83

2-9-9-1- مزاياي UPS. 84

2-9-9-2- مزاياي ژنراتور84

2-9-9-3- نقاط كنترلي.. 85

2-9-10- سيستم روشنايي اضطراري.. 85

2-9-10-1- مزايا86

2-9-10-2- نقاط كنترلي.. 86

2-9-11- سيستم هاي عكس العمل خطر. 87

2-9-11-1- مزايا87

2-9-11-2- نقاط كنترلي.. 88

2-9-12- يكپارچه سازي سيستم ها89

2-9-12-1- مزايا89

2-9-12-2- نقاط كنترلي.. 90

2-10- مسیر حرکت BMS در آینده90

فصل سوم :تكنولوژي هاي ارتباطي خانه هوشمند. 93

3-1- مقدمه. 94

3-2- تكنولوژي هاي ارتباطي خطوط برق.. 94

3-2-1-X10.. 94

3-2-1-1- از جمله مزاياي X10 درمقايسه باتكنولوژيهاي مشابه. 96

3-2-1-2- معايب X10.. 96

3-2-2-INSTEON.. 96

3-2-2-1- مزاياي INSTEON.. 98

3-2-3- LonWorks. 98

3-2-3-1- مديريت و طراحي شبكه. 99

3-2-3-2- مزاياي LonWorks. 100

3-2-4- HomePlug. 101

3-2-4-1- ازجمله مزاياي HomePlug C&C.. 102

3-3- تكنولوژي هاي بيسيم بابردكوتاه104

3-3-1- Bluetooth.. 104

3-3-2-Zigbee. 105

3-3-2-1- مزاياي Zigbee. 106

3-3-3- Z‐Wave. 106

3-3-3-1- مزاياي Z‐Wave. 107

3-4- جمع بندي.. 108

فصل چهارم :مديريت مصرف انرژي.. 111

4-1- مقدمه. 112

4-2- مدیریت مصرف انرژي چيست؟113

4-2-1- اهداف مدیریت مصرف... 114

4-2-2- راههای دستیابی به اهداف مدیریت مصرف... 114

4-2-3- برخی از عوامل مؤثر بر مصرف... 115

4-2-4- منافع اجرای مدیریت مصرف... 116

4-3- مدیریت مصرف در بخش هاي خانگی و تجاري.. 116

4-4- مدیریت مصرف در بخش صنعت... 118

4-4-1- اقدامات مدیریت مصرف در بخش صنایع.. 120

4-4-1-1- آموزش و آگاه سازی.. 120

4-4-1-2- مدیریت بار120

4-4-1-3- ممیزی انرژی.. 121

4-4-1-3-1- ممیزی انرژی چیست؟122

4-4-1-3-2- اهداف ممیزی انرژی.. 123

4-4-1-3-3- ممیزی انرژی در بخش صنعت... 123

4-4-1-3-4- مزایای ممیزی انرژی.. 125

4-4-1-3-5- روش های مختلف ممیزی انرژی.. 126

فصل پنجم :بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های هوشمند. 127

5-1- مقدمه. 128

5-2- مدیریت انرژی در ساختمان.. 129

5-3- انواع سیستم‌های EMS و کاربری‌های مختلف... 130

5-4- سیستم مدیریت ساختمان.. 130

5-4-1- انواع سیستم‌های BMS. 132

5-4-1-1Time-of-data scheduling. 132

5-4-1-2-Temperature/time optimization.. 133

5-4-1-3- Demand control systems. 133

5-5- روش‌های کاهش اتلاف انرژی در صورت عدم وجود EMS. 134

5-6- نتیجه گیري.. 135

پيوست... 139

منابع.. 143

انرژي نقش بسزايي در عرصه سياسي، اقتصادي و اجتماعي جوامع بشر، ايفا مي كند. در قرن حاضر مهم ترين دارايي هر جامعه ميزان ذخاير انرژي آن مي باشد و امنيت ملي آن ها مستقيماً به اين منابع وابسته است، ‌با كمبود منابع موجود در جهان نقش اين مجموعه حياتي، هر دهه بيشتر خواهد شد و لذا بهاي پرداختي بابت آن نيز افزايش مي يابد، منابع جايگزين و انرژي هاي نو نيز گران تر و سخت الوصول بوده و امكان ايجاد و استفاده از آن در هر نقطه اي ميسر نخواهد بود، در هر حال با مصرف بهينه سوخت تا يكصد سال ديگر منابع نفت، گاز و تا دو قرن ديگر زغال سنگ پايان خواهد يافت. ذخاير اورانيوم نيز توان توليد 153 ميليارد تن ske را بيشتر ندارد. با اين وجود و با در نظر گرفتن شرايط فعلي،‌ جوامع در معرض دو خطر، كمبود انرژي و آلايندگي توليد انرژي خواهند بود كه محيط زيست انسان و ساير جانداران را به مخاطره انداخته است. با نگاهي گذرا به چارت مصرف انرژي در جهان به نوع و شكل الگوي مصرف و حقايق فوق پي خواهيم برد. با فرض ابداع و ايجاد انرژي هاي جديد و شرايط بهينه در آينده، قيمت گذاف اين محصولات در حال حاضرمسئله مهمي براي مصرف كنندگان مي باشد، اين امر مسبب ايجاد روند و روش هاي صرفه جويي و بهينه سازي مصرف انرژي مي باشد.

در گام دوم رفاه انسان، امنيت و آرامش او يكي از معيارهاي مهم بشر بوده و هر لحظه تلاشي در جهت ارتقاء آن داشته است، اكثر ابداعات و اختراعات، از نخستين انسان ها تا به حال در اين مقوله گنجانده مي شود و بر اين مطلب صحه گذاشته است. ايجاد سيستم هاي تمام اتوماتيك، راهبري آسان تجهيزات و ابزار آلات، سيستم هاي پيشرفته خانگي و صنعتي، تغيير ماهيت كارگري به نظارتي جزو اين مقوله به شمار خواهند آمد. اين دو گام مخالف هم بوده و بايد تاثيرات مخرب گام اول را بر گام دوم كاهش دهيم، سازگاري اين دو، پيشينه متمادي در قرون بشر داشته است. موارد فوق، تكنولوژي هاي جديدي را در صنعت ابداع و مجموع موارد را بهينه در آن ايجاد نموده است و در آينده اي نزديك گرايش به آن ها، ‌نوعي الزام خواهد بود. صنعت هوشمند ساختمان نيز شامل تمام تجهيزات مورد نياز يك ساختمان به صورت تمام اتوماتيك بدون دخالت شخص مي باشد. سيستم هاي مذكور تمام امكانات و رويه هاي موجود در اماكن را يكپارچه پياده سازي نموده است، مانيتورينگ و كنترل آن از نقاط مختلف جهان توسط خطوط اينترنت و مخابرات امكان پذير خواهد بود و لذا موقعيت و مشخصات سيستم ها، آنلاين و هوشمند كنترل مي شود. از مهم ترين مزاياي آن تحت پوشش قرار دادن دو گام فوق به طور كامل مي باشد.

سيستم مديريت هوشمند ساختمان(BMS) با تكنولوژي نوين، با راه حل هاي متفاوت و استقرار بر روي شبكه كامپيوتر، تسهيلات مورد نياز يك ساختمان مدرن را ايجاد نموده است. مجموع رفتارهاي اين سيستم در جهت ايجاد محيط مطلوب، افزايش رفاه، سلامتي و رضايت مندي ساكنين، افزايش عمر مفيد تجهيزات ساختمان، افزايش كارايي و بهره وري با ايجاد نقطه كار استاندارد، كاهش خرابي تجهيزات، عدم وابستگي به پيمانكار دائمي ساختمان، دسترسي در وب و كنترل آن، ارتقاء دكوراسيون و زيبايي بنا و در نهايت صرفه جويي در تمام هزينه هاي فوق از مزاياي سيستم خواهد بود. همسو با سيستم هاي كنترلي، تجهيزات حفاظت و ايمني نيز به طور گسترده در اين اماكن اجرا و با سيستم هاي مذكور تجميع خواهند شد، لذا توانايي كنترل در اين باب،‌شامل همه موارد و سيستم هاي الكترونيكي داخل ساختمان، از لحاظ كاربردي، حفاظتي و تزئيني مي باشد، اين روش به گونه هاي متفاوت در صنعت نيز قابل اجرا خواهد بود، اجراي اتوماسيون در صنعت جهانگردي، كشاورزي، دامداري و .. به اشكال مختلف در كشورهاي توسعه يافته متداول گرديده و متاسفانه كشورمان نقش اندكي را در اجراي اين صنعت ايفا نموده است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران