نسل جوان ایران

علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی محضدستور و زبان ادبیات فارسی

پایان نامه تحلیل مقایسه‌ای رمان چشمهایش اثر بزرگ علوی و دختری با گوشواره¬ی مروارید اثر تریسی شوالیه

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۰ مهر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 5644
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 147
فرمت فایل : word
حجم فایل : 321kb

قیمت فایل : 70,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

ادبیات تطبیقی یا هم­سنجشی شاخه­ای، نقد ادبی است که از روابط ادبی ملل و زبان­های مختلف، با هدف تعامل میان ادبیات ملت­ها با یکدیگر سخن می­گوید؛ در اصطلاح، حوزه­ی مهمی از ادبیات را در بر می گیرد، که به بررسی و تجزیه و تحلیل ارتباط­ها و شباهت­های بین ادبیات، زبان­ها و ملیت­های مختلف می­پردازد از بررسی ادبیات ملت­ها و روابط­ آن با ادبیات ملت‌های دیگر، که خواننده را مجبور می‌سازد تا دست به تطبیق ادبیات دو ملت بزند، در این میان اختلاف زبان از شرایط اصلی این نوع مطالعه می­باشد. جستار پیش رو با موضوع تحلیل مقایسه­ای رمان «چشمهایش» اثر بزرگ علوی و «دختری با گوشواره­ی مروارید» اثر تریسی شوالیه، با هدف برقراری ارتباط میان ادبیات کشورمان و ادبیات هلند از یک سو و همچنین شناخت جایگاه نقاشی و رمان بین دو ملت از سوی دیگر پرداخته شده است. رمان­های «چشمهایش» و «دختری با گوشواره­ی مروارید»، دو اثر برجسته دو فرهنگ متفاوت می­باشد که به موضوع اجتماعی عصر خود پرداخته­اند که شباهت­های زیاد از نظر موضوع و شخصیت­های داستانی و حتی نتیجه­گیری نهایی با هم دارند. که باعث می­شود ما با درک دقیق داستان، تمایز و اشتراکات دو رمان را در فرهنگ، زبان، ملیت، زمان و جامعه مختلف پیوند زده و فرهنگ‌های ایران و هلند را با هم مقایسه کنیم.

کلمات کلیدی

دختری با گوشواره­ی مروارید، چشمهایش، ادبیات تطبیقی، بزرگ علوی، تریسی شوالیه

فصل اول(کلیات تحقیق)1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت موضوع. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- سوال‌های پژوهش... 6

1-5-1- سوال اصلی.. 6

1-5-2- سوالات فرعی.. 6

1-6- فرضیه ها7

1-6-1- فرضیه اصلی.. 7

1-6-2- فرضیه های اصلی.. 7

1-7- پیشینه پژوهش... 8

فصل دوم( مبانی نظری و تعریف مفاهیم)10

2-1- نظریه‌ی رمان. 11

2-2- رمان و ویژگی ها و عناصر آن. 13

2-2-1- رمان. 13

2-2-2- انواع رمان. 14

2-2-2-1- رمان اجتماعي.. 15

2-2-2-2- رمان پيكارسك... 15

2-2-2-3- رمان سياسي - اجتماعي.. 16

2-2-3- ویژگی‌های رمان. 17

2-3- عناصر رمان. 18

2-3-1- طرح و پیرنگ... 18

2-3-2- شخصیت پردازی (انواع شخصیت)19

2-3-2-1- شخصیت... 19

2-3-2-2- شیوه‌های شخصیت‌پردازی.. 20

2-3-2-3- انواع شخصیت... 21

2-3-2-3-1- شخصیت اصلی.. 21

2-3-2-3-2- شخصیت های فرعی و تصادفی.. 22

2-3-2-3-3- شخصیت ایستا و پویا22

2-3-2-3-4- شخصیت جامع و ساده23

2-3-2-3-5- شخصیت های قالبی.. 23

2-3-2-3-6- شخصیتهای قراردادی.. 24

2-3-2-3-7- شخصیتهای نوعی.. 24

2-3-2-3-8- شخصیتهای تمثیلی.. 25

2-3-2-3-9- شخصیتهای نمادین.. 25

2-3-2-3-10- شخصیتهای همه جانبه. 25

2-3-3- زاویه‌دید (انواع آن)26

2-3-3-1- زاویه‌دید. 26

2-3-3-1-1- زاویه‌دید دانای کل‌26

2-3-3-1-2- زاویه‌دید دانای کلّ محدود. 27

2-3-3-1-3- زاویه‌‌دید نمایشی.. 27

2-3-4- لحن.. 28

2-3-5- فضا29

2-3-6- کشمکش... 30

2-3-7-گفتوگو. 31

2-3-7-1- گفتوگو دوطرفه(دیالوگ)31

2-3-7-2-گفتوگو یکطرفه (مونولوگ-تکگویی درونی)32

2-3-8- درون مایه. 32

2-4- رئالیسم و نقد اجتماعی.. 33

2-4-1- رئالیسم. 33

2-4-2- نقد اجتماعی.. 35

2-5- ادبیات تطبیقی.. 36

2-6- مکاتب ادبیات تطبیقی.. 37

2-6-1- مکتب فرانسه. 37

2-6-2- مکتب آمریکا38

2-7- نقد تطبیقی.. 38

فصل سوم(مبانی تاریخی)40

3-1- مروری بر تاریخچه پیدایش رمان در اروپا41

3-2- انقلاب مشروطه و ظهور رمان ایرانی.. 42

3-2-1- انقلاب مشروطه. 42

3-2-2- ظهور رمان ایرانی.. 43

3-3- ایران میان دو انقلاب... 44

3-4- مروری بر تاریخ رئالیسم در اروپا و ایران. 47

3-4-1- رئالیسم در ایران. 47

3-4-2- رئالیسم در اروپا48

فصل چهارم(شرح حال)51

4-1- شرح حال و معرفی آثار بزرگ علوی.. 52

4-1-1- زندگي نامه. 52

4-1-2- سبک نویسندگی.. 56

4-1-3- آثار بزرگ علوی.. 57

4-1-3-1- داستان و رمان. 57

4-1-3-2- ترجمه. 58

4-1-3-3- گزيدهی آثار پراکنده و مقالات (نقد و پژوهش)58

4-2- شرح حال و معرفی آثار تریسی شوالیه. 59

4-2-1- زندگی نامه. 59

4-2-2- پیشینه‌ی حرفه‌ای.. 60

4-2-3- عضویت‌ها60

4-2-4- افتخارات و جوایز. 61

فصل پنجم(تحلیل و بررسی دو رمان)62

5-1- خلاصه رمان چشمهایش بزرگ علوی.. 63

5-1-1- تحلیل عناصر داستان. 69

5-1-1-1- طرح و‌ پيرنگ در رمان چشمهایش... 69

5-1-1-2- عنصر شخصيت در رمان چشمهایش... 70

5-1-1-2-1- شخصیت فرنگیس... 70

5-1-1-2-1-1- پرحرف و زیادهگو. 71

5-1-1-2-1-2- زیبایی.. 71

5-1-1-2-1-3- نقاش... 71

5-1-1-2-2- شخصیت استاد ماکان. 72

5-1-1-2-2-1- نقاش... 73

5-1-1-2-2-2- سیاسی.. 73

5-1-1-2-2-3- کم حرف و درونگرا73

5-1-1-2-3- شخصیت راوی ناظم مدرسه‌ی نقاشی.. 73

5-1-1-2-3-1- مضطرب و نگران. 74

5-1-1-2-3-2- سختگیر. 74

5-1-1-2-4- شخصیت خداداد. 74

5-1-1-2-4-1- مبارز، عدالتخواه و صلحجو. 75

5-1-1-2-4-2- رک و راست و نترس... 75

5-1-1-2-4-3- بیمار و علیل.. 75

5-1-1-2-5- آقا رجب... 75

5-1-1-2-5-1- وفادار. 76

5-1-1-2-5-2- سیاسی.. 76

5-1-1-2-5-3- رازدار. 76

5-1-1-2-6- دیگر شخصیتهای رمان (شخصيت‌هاي تصادفي/ اتفاقي)77

5-1-1-3- شیوههای شخصیتپردازی در رمان چشمهایش... 77

5-1-1-3-1- از طریق راوی سوم شخص.... 77

5-1-1-3-2- از طریق راوی اول شخص (منِ راوی)78

5-1-1-3-3- از طریق گفتار شخصیتها79

5-1-1-3-4- از طریق کردار و اعمال شخصیتها79

5-1-1-3-5- از طریق توصیفات ترکیبی.. 80

5-1-1-3-6- از طریق گفتار دیگر اشخاص رمان. 81

5-1-1-4- فردیت یافتن شخصیت در «ساختار زمانی» در رمان چشمهایش علوی.. 81

5-1-1-4-1- شناسنامه (نام و نام‌خانوادگی)81

5-1-1-4-2- زمان. 82

5-1-1-4-3- مکان. 84

5-1-1-4-4- توصیف عنصر عشق.. 85

5-1-1-4-5- منِ راوی.. 86

5-1-1-5- عنصر زاویه‌‌ی دید در رمان چشمهایش... 88

5-1-1-5-1- راوی سوم شخص (یا دانای کل)88

5-1-1-5-2- راوی اول شخص (منِ راوی)88

5-1-1-6- لحن در رمان چشمهایش... 89

5-1-1-7- عنصر فضا در رمان «چشمهایش»90

5-1-1-8- كشمكش در رمان چشمهایش... 90

5-1-1-8-1- كشمكش جسماني.. 91

5-1-1-8-2- كشمكش عاطفي.. 91

5-1-1-8-3- كشمكش ذهني.. 91

5-1-1-8-4- كشمكش روحي رواني.. 92

5-1-1-9- گفتوگو در رمان چشمهایش... 92

5-1-1-9-1- دیالوگ در رمان چشمهایش... 93

5-1-1-9-2- مونولوگ در رمان چشمهایش... 93

5-1-1-10- درونمایه در رمان چشمهایش... 93

5-1-1-11- رئالیسم و نقد اجتماعی در رمان چشمهایش... 94

5-2- خلاصه رمان دختری با گوشواره ی مروارید. 95

5-2-1- تحلیل عناصر داستان. 101

5-2-1-1- طرح و‌ پيرنگ در رمان دختری با گوشواره‌ی مروارید. 101

5-2-1-2- عنصر شخصیت در رمان دختری با گوشواره‌ی مروارید. 102

5-2-1-2-1- شخصیت گری‌یت... 102

5-2-1-2-1-1- باهوش... 102

5-2-1-2-1-2- زیبا103

5-2-1-2-1-3- آرام و ساکت... 103

5-2-1-2-2- شخصیت ورمر. 103

5-2-1-2-2-1- نقاش... 103

5-2-1-2-2-2- آرام و منزوی.. 104

5-2-1-2-3- شخصیت کاترینا104

5-2-1-2-4- شخصیت ماریاتینز. 104

5-2-1-2-5- شخصیت تانکه. 105

5-2-1-2-5-1- بدجنس... 105

5-2-1-2-5-2- وفادار. 106

5-2-1-2-6- شخصیت پیتر. 106

5-2-1-2-6-1- خوشقیافه. 106

5-2-1-2-6-2- قابل اعتماد. 106

5-2-1-2-7- شخصیت وان روی‌ون. 107

5-2-1-2-8- شخصیت کورنلیا107

5-2-1-2-9- دیگر شخصیت‌های رمان (شخصيت‌هاي تصادفي/ اتفاقي)108

5-2-1-3- شیوه‌های شخصیت‌پردازی در رمان دختری با گوشواره‌ی مروارید. 108

5-2-1-3-1- از طریق راوی اول شخص (من راوی)108

5-2-1-3-2- از طریق گفتار شخصیت‌ها108

5-2-1-3-3- از طریق کردار و اعمال شخصیتها109

5-2-1-3-4- از طریق توصیفات ترکیبی.. 109

5-2-1-4- فردیت یافتن شخصیت در «ساختار زمانی» در رمان دختری با گوشواره‌ی مروارید. 109

5-2-1-4-1- شناشنامه (نام و نام خانوادگی)110

5-2-1-4-2- زمان. 110

5-2-1-4-3- مکان. 111

5-2-1-4-4- توصیف عنصر عشق.. 111

5-2-1-4-5- منِ راوی.. 112

5-2-1-5- عنصر زاویه‌ی دید در رمان دختری با گوشواره‌ی مروارید. 113

5-2-1-6- لحن در رمان دختری با گوشواره‌ی مروارید. 113

5-2-1-7- عنصر فضا در رمان دختری با گوشواره‌ی مروارید. 113

5-2-1-8- کشمکش در رمان دختری با گوشواره‌ی مروارید. 114

5-2-1-8-1- کشمکش جسمانی.. 114

5-2-1-8-2- کشمکش عاطفی.. 114

5-2-1-8-3- کشمکش ذهنی.. 114

5-2-1-8-4- کشمکش روحی- روانی.. 115

5-2-1-9- گفت‌وگو در رمان دختری با گوشوارهی مروارید. 115

5-2-1-9-1- دیالوگ در رمان دختری با گوشوارهی مروارید. 115

5-2-1-9-2- مونولوگ در رمان دختری با گوشوارهی مروارید. 115

5-2-1-10- درونمایه در رمان دختری با گوشوارهی مروارید. 116

5-2-1-11- رئالیسم و نقد اجتماعی در رمان دختری با گوشوارهی مروارید. 116

فصل ششم(مقایسه و نتیجه گیری)118

6-1- نتیجه‌گیری.. 119

6-1-1- اشتراکات و افتراقات دو رمان. 119

منابع. 124

Abstract. 130

اصولا در هر شاخه از دانش بشری اعم از علوم انسانی، فنی و مهندسی، تجربی و هنرهای زیبا ارائه نظرات جدید و ابطال یا تکمیل نظریه های پیشین بر غنای مباحث افزوده اند و، بدین سان، باعث رشد و تکامل آن شاخه از دانش بشری شده اند. در مورد مطالعات ادبی نیز نظریه های جدید افق های تازه ای برای پژوهشگران ادبی گشوده اند .حسن آشنایی با نظریه های ادبی این است که نظریه همواره سوال های جدیدی را مطرح می کند و تفسیرهای قبلی را به چالش می کشد و منتقد را به تفکر وامی دارد و، بدین سان، برزوایای پنهان متن پرتومی افکند و افق های تازه ای را بر روی منتقد می گشاید . نظریه های ادبیات تطبیقی نیزاز این امر مستثنی نبوده و نیست .این شاخه ازدانش بشری براساس نظریه های استوار گردیده که به مرور زمان تغییر و تحول یافته است. مع الوصف، به علت مغفول ماندن این رشته از علوم انسانی در ایران، اغلب پژوهش های صورت گرفته یا فاقد چارچوب نظری اند یا نهایتا در حیطه نظریه های پوزیتویستی ( اثبات گرایانه ) قرن نوزدهم اروپا باقی می مانند . البته، ناگفته نماند که شمار اندکی از پژوهشگران ادبیات تطبیقی ایران با توجه به نظریه­های نوین رشته پژوهش های کاربردی ارزشمندی انجام داده­اند. در این نوشتار برای توجیه ضرورت التفات به رشته ادبیات تطبیقی در ایران نگاهی اجمالی به پیشینه تاریخی، نظریه ها، زمینه های پژوهشی، گروه های دانشگاهی، انجمن ها و نشریات علمی ادبیات تطبیقی در طول دوقرن گذشته در جهان خواهیم انداخت تا هم منظری فراخ تر و جامع تر برای آشنایی با این رشته فراهم آید، و هم دلایلی که برای ضرورت این شاخه از دانش بشری در ایران برمی شماریم متکی بر اصول علمی و متقن باشد . به هر حال، برای شروع هر کاری ابتدا باید دانست که گذشتگان و دیگران در این زمینه چه کرده اند تا هم از دانسته های آنان سود بریم و هم راه گذر به آینده را روشن تر ترسیم کنیم.

به طور کلی ادبیات تطبیقی نوعی پژوهش بین رشته‌ای است که به مطالعه‌ی رابطه‌ی ادبیات ملت‌های مختلف با هم و بررسی رابطه‌ی ادبیات با هنرها و علوم انسانی می‌پردازد. رمان چشمهايش علوي، ضمن پرداختن به بخشي از زندگي هنرمندي مبارز به نام استاد ماکان؛ به موشکافي در حالت­هاي روحي فرنگيس، زني زيبا از طبقه‌ی ثروتمند پرداخته است. محور اصلي اين رمان، پيدا كردن صاحب چشمهايش است. اين رمان زماني غير­خطي دارد كه ابتدا از زاویه ديد داناي کل به شيوه راوي ناظر (ناظم مدرسه نقاشي) روايت مي­شود و سپس به راوي قهرمان (فرنگيس) سپرده مي­شود. هدف اين رمان حرکت بر روي يک خط مشخص نيست؛ بلکه ايجاد انحراف­هاي مداوم از چنين خطي با استفاده از تکنيک «بازگشت به گذشته» است. همچنین تریسی شوالیه در رمان دختری با گوشواره‌ی مروارید به زندگی نقاش معروف ورمر و راز تابلوی نقاشی که کشیده است پرداخته است به‌طور کلی می‌توان گفت پیدا کردن صاحب نقاشی دختری با گوشواره مروارید محور اصلی داستان را می‌سازد که در این رمان گری‌یت داستان را بازگو ‌می‌کند یعنی داستان از زاویه دید اول گفته می‌شود.

پژوهش پیش رو به تحلیل مقایسه ای رمان چشمهایش اثر بزرگ علوی و دختری با گوشواره ی مروارید اثر تربسی شوالیه می پردازد.این پژوهش شامل شش فصل است .بعد از گذر از کلیات پروهش در فصل اول، در فصل دوم مبانی نظری مباحثی چون نظریه رمان، رمان و عناصرآن رئالیسم و نقد اجتماعی و همین طور مکاتب ادبیات تطبیقی و نقد تطبیقی تبیین می شود. در فصل سوم مواردی چون: مروری بر تاریخچه پیدایش رمان در اروپا، انقلاب مشروطه و ظهور رمان ایرانی، ایران میان دو انقلاب، مروری بر تاریخ رئالیسم در اروپا و ایران، پرداخته­ می­شود. و در فصل چهارم شرح حال و معرفی آثار تریسی شوالیه و شرح حال و معرفی آثار بزرگ علوی بیان­ می­شود و در فصل پنجم به تحلیل و بررسی دو رمان می-پردازیم که شامل دو بخش اساسی میشود خلاصه رمان چشمهایش بزرگ علوی و خلاصه رمان دختری با گوشوارهی مروارید میپردازیم در این فصل مواردی چون، تحلیل عناصر داستان، طرح و‌ پيرنگ، عنصر شخصيت،زاویهی دید، لحن، فضا، کشمکش و گفتوگو در دو رمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت در نهایت در فصل ششم نتیجهگیری میباشد که با بررسی شباهتها و تفاوتهای دو داستان میتوانیم شباهتها و تفاوتهای دو فرهنگ را تا حدودی بدست آوریم.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران