نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

دانلود مقاله بررسی و مقایسه رویکردهای مختلف پیشگیری از بزهکاری کودکان

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳ شهریور ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 796
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 17
فرمت فایل : word
حجم فایل : 27/8 KB

قیمت فایل : 3,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

بزهکاری اطفال یکی از معضلات مطرح در حوزه سیاست گذاریهای اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و بهداشت روانی جامعه میباشد. جامعه ما نیز علی رغم برخورداری از فرهنگ و آداب سنن متعالی و پایبندی به اصول تربیتی اسلام و تلاش مسئولان در جهت از بین بردن زمینه های بزهکاری و هدایت کودکان از این عارضه اجتماعی مصون نبوده و روند روبه رشد آن محسوس و نگران کننده است . حساسیت این موضوع و تحقیق در این زمینه با توجه به در صد بالای کودکان و نوجوانان جامعه ما بیشتر است . همچنین با رشد تکنولوژی و تحولات رسانه ای انتقال زمینه های انحرافات اخلاقی و بزهکاری از جامعه ای به جامعه دیگر، از شهری به شهر دیگر بر پیچیدگی موضوع و دشواری مهار این مشکل بزرگ اجتماعی افزوده است . بر این اساس لزوم تحقیق و ریشه یابی و شناخت عوامل بروز این پدیده ضد اجتماعی و یافتن راه های پیشگیری و درمان آن و همچنین وضع مقررات مناسب در برخورد با آن پیش از پیش احساس می شود. در این پایان نامه برخی از گزیده ترین نتایج برای حل مشکل مزبور عبارتند از: با آموزش والدین ، حمایت از خانواده ها از لحاظ اقتصادی، با گسترش صلاحیت ها و مهارت های اجتماعی می توان خانواده را به یک محیط مطلوب برای تربیت صحیح کودکان تبدیل نمود و با حمایت از خانواده ها و کودکان در معرض خطر نیز میتوان از بزهکاری اطفال پیشگیری نمود. مهمترین و موثرترین آموزش بعد از محیط خانواده در محیط مدرسه و از سوی مربیان انجام می پذیرد. کانون اصلی راهکارهای اجتماعی پیشگیری از بزهکاری از طریق مدرسه ، باید سیاست هایی باشد که موارد افت تحصیلی، رفتار اخلال گرایانه و فرار از مدرسه و دیگر مشکلات رفتاری دانش آموزان را به حداقل برسانند. البته قابل ذکر است که سیستم آموزشی ما نیاز به تغییرات اساسی دارد. پلیس نیز میتواند با همکاری در مدارس هم به کودکانی که در خانواده های سالم به سر میبرند و هم به کودکان در معرض خطر کمک نماید و باعث پیشگیری از بزهکاری اطفال شود.

چکيده

مقدمه

١-١مفهوم لغوي طفل

١-١-١مفهوم اصطلاحي طـفل

١-١-٢مـفهوم‌ اصـطلاحي‌ پيشگيري

١-٣پيشگيري بر اساس الگوي پزشکي

١-٣-١پيشگيري‌ اجتماعي

٢-١شـيوه هـاي‌ پيشگيري اجتماعي مـؤثر در پيشـگيري از بزهکاري کودکان و نوجوانان

٢-٢پيشگيري‌ از‌ طريق‌ مـدرسه (آمـوزش و پرورش )

٢-٣پيشگيري‌ از‌ طريق تربيت مذهبي

٢-٤پيشگيري از طريق ايجاد کميته ها و شوراها

٢-٥ويژگي هـاي پيشـگيري رشد مدار

نتيجه گيري

فهرست‌ منابع و مآخذ

بزهکاري يک پديده زيستي، اجتماعي‌ و رواني‌ است‌ که براي پيشگيري از آن اتخاذ تدابير همه جانبه از سوي جامعه ضروري مـينمايد‌ بـه‌ ويژهـ‌ در مورد اطفال و نوجوانان که به لحاظ وضعيت خاص روحي و جسمي، عـلاوه بـر اعمال‌ تدابير‌ پيشگيرانه ، ميبايست در يک اقدام گسترده ، مقدم بر بزرگسالان قرار گيرند و به ويژه‌ توجه‌ خاص‌ بـه اطـفال و نـوجوانان بايد هنگامي گسترش يابد که طفل در معرض خطر قرار ميگيرد‌.

امروزه‌ مـسأله بـزهکاري نـوجوانان و جوانان به صورت يکي از حادترين مسايل اجتماعي جوامع مختلف‌ در‌ آمده‌ است . پيدايش جوامع و ارتکاب جـرم از آغـاز بـا يکديگر همراه بوده اند. زيرا از روزي‌ که‌ افراد دور هم جمع شده و تشکيل جامعه داده اند جرم نـيز بـا‌ آنان‌ همراه‌ شده و گسترش يافته است . رسوخ بزهکاري در ميان نوجوانان و جوانان که سـازندگان اجـتماع فـردا هستند‌ و ريشه‌ دار‌ شدن آن موجب بيم و نگراني بيشتر شده است .

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران