نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتپرسشنامه پرسشنامه روانشناسی

پرسشنامه مسئولیت پذیری (CPI_RE)

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 1676
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 4
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 350kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

مقیاس مسئولیت پذیری پرسشنامه کالیفرنیا(CPI) دارای 42 سوال می باشد که با هدف سنجش میزان مسئولیت پذیری افراد بهنجار 12 سال به بالا تهیه شده است و آزمودنی ها به صورت دو گویه و با پاسخ های موافقم و مخالفم تهیه شده است.( گاف، 1387؛ به نقل از فرتمرزی، 1384)

مگارگی(1972) گزارش نمود ضرایب پایایی این پرسشنامه با روش بازآزمایی و همسانی درونی در مقایسه با سایر پرسشنامه ها ی شخصیت کاملاً رضایت بخش بوده است. گاف پس از بررسی پژوهش های متعدد در مورد پرسشنامه رئانشناختی کالیفرنیا(CPI) نتیجه گرفت که دامنه ضرایب پایایی بازآزمایی و همسانی درونی هر یک از میان 52/0 تا 81/0 و در میانه ضرایب اعتبار کلی آن نیز 70/0 می باشد.

در تحقیق حاضر ، ضرایب پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای گرونباخ و تنصیف محاسبه گردید که به ترتیب برابر با 76/0و 88/0 می باشد

مقیاس مسئولیت پذیری پرسشنامه کالیفرنیا(CPI) دارای 42 سوال می باشد که با هدف سنجش میزان مسئولیت پذیری افراد بهنجار 12 سال به بالا تهیه شده است و آزمودنی ها به صورت دو گویه و با پاسخ های موافقم و مخالفم تهیه شده است.( گاف، 1387؛ به نقل از فرتمرزی، 1384)

مگارگی(1972) گزارش نمود ضرایب پایایی این پرسشنامه با روش بازآزمایی و همسانی درونی در مقایسه با سایر پرسشنامه ها ی شخصیت کاملاً رضایت بخش بوده است. گاف پس از بررسی پژوهش های متعدد در مورد پرسشنامه رئانشناختی کالیفرنیا(CPI) نتیجه گرفت که دامنه ضرایب پایایی بازآزمایی و همسانی درونی هر یک از میان 52/0 تا 81/0 و در میانه ضرایب اعتبار کلی آن نیز 70/0 می باشد.

در تحقیق حاضر ، ضرایب پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای گرونباخ و تنصیف محاسبه گردید که به ترتیب برابر با 76/0و 88/0 می باشد

مقیاس مسئولیت پذیری پرسشنامه کالیفرنیا(CPI) دارای 42 سوال می باشد که با هدف سنجش میزان مسئولیت پذیری افراد بهنجار 12 سال به بالا تهیه شده است و آزمودنی ها به صورت دو گویه و با پاسخ های موافقم و مخالفم تهیه شده است.( گاف، 1387؛ به نقل از فرتمرزی، 1384)

مگارگی(1972) گزارش نمود ضرایب پایایی این پرسشنامه با روش بازآزمایی و همسانی درونی در مقایسه با سایر پرسشنامه ها ی شخصیت کاملاً رضایت بخش بوده است. گاف پس از بررسی پژوهش های متعدد در مورد پرسشنامه رئانشناختی کالیفرنیا(CPI) نتیجه گرفت که دامنه ضرایب پایایی بازآزمایی و همسانی درونی هر یک از میان 52/0 تا 81/0 و در میانه ضرایب اعتبار کلی آن نیز 70/0 می باشد.

در تحقیق حاضر ، ضرایب پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای گرونباخ و تنصیف محاسبه گردید که به ترتیب برابر با 76/0و 88/0 می باشد

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران