نسل جوان ایران

علوم انسانیزبان خارجه انگلیسیProposals and theses

The Effect of vocabulary and lexical knowledge on translator trainee's quality and their translation ability

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 1264
زبان نوشتاری : انگلیسی
تعداد صفحه : 26
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 416 KB

قیمت فایل : 2,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

The present-day rapid development of science and technology, as well the continuous growth of cultural, economic, and political and political relations between the nations, has confronted humanity with exceptional difficulties in the assimilation of useful and necessary information. One of the ways to overcome language barriers between nations is reasoning to translation means.
Whenever a text is given to two translators for translation, the two translated texts will not be exactly identical, and this is because of the individual differences (Charles Darwin, 1859 cited in Kaplan, 1997:14).

CHAPTER I ................................ ................................ ................................ ........................... 2
Background and Purpose ................................ ................................ ................................ .......... 2
1.1. Introduction ................................ ................................ ................................ .................. 2
1.2. Statement of the Problem ................................ ................................ .............................. 4
1.3. Research Question ................................ ................................ Error! Bookmark not defined.
1.4. Statement of the Hypothesis ................................ .................. Error! Bookmark not defined.
1.5. Definition of Key Terms ................................ ................................ ................................ .. 7
1.5.1. Literary appreciation ................................ ................................ ................................ 7
1.5.2. literary translation ................................ .......................... Error! Bookmark not defined.
1.6. Limitations and Delimitations ................................ ................. Error! Bookmark not defined.
1.7.Definition of the key terms ................................ ..................... Error! Bookmark not defined.
1.7.1translation………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1.7.2 translation ability………………………………………………………………………………………………………………………7
CHAPTER II ................................ ................................ ................................ ............................. 8
Review of the Related Literature ................................ ...................... Error! Bookmark not defined.
2.1. Introduction ................................ ................................ ......... Error! Bookmark not defined.
2.2. why translation ................................ ................................ ................................ ............ 10
2.2.3.what is transltion ................................ ................................ ................................ .... 11
2.3. Translation Methods ................................ ............................. Error! Bookmark not defined.
2.3.1. word for word Translation ................................ ................................ ....................... 11
2.3.2. literal Translation ................................ ................................ ................................ ... 12
2.3.3.faitful translation ................................ ................................ ................................ .... 12
2.3.4.semantic translation ................................ ................................ ................................ 12
CHAPTER III................................ ................................ ................................ ............................ 13
Methodology ................................ ................................ ................................ ......................... 20
3.1. Introduction ................................ ................................ ................................ ................. 19
3.2.Participants ................................ ................................ ................................ .................. 20
3.3.Instrumentation ................................ ................................ ................................ ............ 21
3.4.Design ................................ ................................ ................................ .......................... 21
3.5.Procedure ................................ ................................ ................................ ..................... 22
References ................................ ................................ ....................

The present-day rapid development of science and technology, as well the continuous growth of cultural, economic, and political and political relations between the nations, has confronted humanity with exceptional difficulties in the assimilation of useful and necessary information. One of the ways to overcome language barriers between nations is reasoning to translation means.
Whenever a text is given to two translators for translation, the two translated texts will not be exactly identical, and this is because of the individual differences (Charles Darwin, 1859 cited in Kaplan, 1997:14).

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران