نسل جوان ایران

علوم انسانیزبان خارجه انگلیسیArticle

دانلود مقاله الگوی ارزیابی کیفیت ترجمۀ جولیان هاوْس از گذشته تا به امروز

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۹ مرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 962
زبان نوشتاری : انگلیسی
تعداد صفحه : 24
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 551 KB

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

الگوی ارزیابی کیفیت ترجمه جولیان هاوْس )هاوْس 1997 ؛ 2009 ، 2015 ( مبتنی بر بوده و در اساس بر بنیان زبانشناسی » ترجمه به مثابۀ بافتآفرینی مجدد « پیشفرض نقشگرای هلیدی استوار گردیده است. بر خلاف اغلب رویکردهای ارزیابی/ نقد ترجمه، الگوی پیشنهادی هاوْس از معدود رهیافتهایی است که با دستاوردهای دانش زبانشناسی برخورد گزینشی نمیکند و در سطوح خُرد و کلان، یافتههای یک نظریۀ تمامعیار زبانی را به خدمت میگیرد. الگوی هاوْس از سطح متن آغاز میشود اما به تناوب از مرزهای محصور متن گذر کرده و به صورتی نظاممند، روابط متقابل میان مؤلفههای متنی و بافتی را صورتبندی میکند. در عین حال، به نظر میرسد الگوی یادشده به تناسبِ تحولات چشمگیر نظریۀ ترجمه تکامل نیافته و برای پاسخ به چرخش « نیازهای تحلیلی ترجمه در مقطعی که مطالعات ترجمه گام به پارادایم نوین گذاشته است، نیازمند اِعمال تعدیلاتی اساسی است. نوشتار حاضر به » ایدئولوژیکی بهانۀ انتشار کتاب جدید هاوْس با عنوان ارزیابی کیفیت ترجمه: گذشته و حال )هاوْس، 2015 ( و با هدف بازخوانی انتقادیِ وضعیت دیروز و امروز الگوی یادشده به رشتۀ تحریر درآمده و بر ضرورت انکارناپذیر بازنگری و بروزرسانی آن تأکید خواهد داشت.

دستاوردهای مطالعات ترجمه ) 3 )

الگوی ارزیابی کیفیت ترجمه جولیان هاوْس )هاوْس 1997 ؛ 2009 ، 2015 ( مبتنی بر بوده و در اساس بر بنیان زبانشناسی » ترجمه به مثابۀ بافتآفرینی مجدد « پیشفرض نقشگرای هلیدی استوار گردیده است. بر خلاف اغلب رویکردهای ارزیابی/ نقد ترجمه، الگوی پیشنهادی هاوْس از معدود رهیافتهایی است که با دستاوردهای دانش زبانشناسی برخورد گزینشی نمیکند و در سطوح خُرد و کلان، یافتههای یک نظریۀ تمامعیار زبانی را به خدمت میگیرد. الگوی هاوْس از سطح متن آغاز میشود اما به تناوب از مرزهای محصور متن گذر کرده و به صورتی نظاممند، روابط متقابل میان مؤلفههای متنی و بافتی را صورتبندی میکند. در عین حال، به نظر میرسد الگوی یادشده به تناسبِ تحولات چشمگیر نظریۀ ترجمه تکامل نیافته و برای پاسخ به چرخش « نیازهای تحلیلی ترجمه در مقطعی که مطالعات ترجمه گام به پارادایم نوین گذاشته است، نیازمند اِعمال تعدیلاتی اساسی است. نوشتار حاضر به » ایدئولوژیکی بهانۀ انتشار کتاب جدید هاوْس با عنوان ارزیابی کیفیت ترجمه: گذشته و حال )هاوْس، 2015 ( و با هدف بازخوانی انتقادیِ وضعیت دیروز و امروز الگوی یادشده به رشتۀ تحریر درآمده و بر ضرورت انکارناپذیر بازنگری و بروزرسانی آن تأکید خواهد داشت.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران