نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

ثبت اراضی کشاورزی در ایران، روش ثبتی خاص یا تکمیل کننده مقررات ثبت عمومی؟

ارسال کننده : جناب آقای mahdi jalali
سطح فعالیت : ناشر
ایمیل : njiran1379[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۶ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 760
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 15
فرمت فایل : word
حجم فایل : 83/1 KB

قیمت فایل : 3,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب1310، به‌عنوان عام‌ترین مقررات در زمینة ثبت اموال غیر منقول قابل ثبت از دهة چهل تا کنون، با وضع مقررات خاص متعدد، دستخوش تخصیص عمده‌ای شده است. آخرین ارادة قانون‌گذار، ثبت اراضی کشاورزی خارج از محدودة طرح هادی و یا بافت مس*****ی روستاها و خارج از محدودة قانونی شهرهاست. نخست بند «ح» از مادة 18 قانون برنامة چهارم توسعه مصوب 1383 و سپس بند «ح» از مادة 142 قانون برنامة پنجم توسعه مصوب 1389به این مقوله پرداخته است. مصوبة اخیر نیز به صدور سند مالکیت کلیة اراضی کشاورزی تا پایان برنامة پنجم، از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تأکید دارد. اما تا کنون نسبت به آن، آیین‌نامه و یا دستورالعملی مقرر نشده است. مقررات موجود که در اجرای برنامة چهارم و قوانین بودجة سالیانه، تدوین شده است، به گونه‌ای است که فلسفة وضع آن قانون، خاص بودن از حیث روش ثبتی و یا تکمیلی بودن نسبت به مقررات ثبت عمومی را با تردیدهای جدی مواجه نموده است؛ از یک سو فراتر از قانونی است که به آن مشروعیت داده است و از سوی دیگر، در مقایسه با مقررات ثبت عمومی، بر خلاف روش‌های ثبتی خاص، خصوصیت ممتازی ندارد. از برخی جهات نیز، مقرراتی فراتر از اصول و قواعد روش ثبتی عام ذکر شده، داراست؛ فلذا از ویژگی تکمیلی بودن، فاصله دارد. با برخی روش‌های ثبتی خاص نیز، تداخل و تعارض دارد.

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه‌

 تعریف روشـ‌ ثـبتی‌

 اقسام روش ثبتی و تعریف آنها

 روش ثبتی عام‌

 روش ثبتی خاص

 مـقررات تـکمیل‌کننده

 فلسفة وضع مقررات ثبت اراضی کشاورزی

 نـوعیت‌ ملک‌

 مرجع‌ تشخیص‌ اراضی‌ کـشاورزی‌

 قلمروی شمول

شیوة رسیدگی

چگونگی روند ثبتی

-گروه حل اختلاف

 وظیفة گروه

 حدود اختیارات گروه‌

 مقایسه‌ با‌ برخی گروه‌های دیگر

گروه کارشناسان‌ هیئت‌های‌ حل اختلاف‌

 هیئت حل اختلاف مواد 147 و 148 اصلاحی قـانون ثـبت

 هیئت حل اختلاف مـوضوع مـادة 133‌ قانون‌ برنامة‌ چهارم تـوسعه

 هیئت تشخیص‌

 مراجع اداری

صدور گواهی لازم مبنی بر صدور سند مالکیت

وجه اشتراک و افتراق‌ با‌ مقررات ثبت اراضی کشاورزی

نـقش‌ و جـایگاه ادارات جـهاد کشاورزی

موارد ابهام و سکوت

معایب

علل کُندی و یا عدم اجرای این مقررات

آثار ثبت اراضی کشاورزی

ماهیت‌ این شیوه

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

تثبیت مالکیت اشخاص نـسبت‌ به‌ اموال غیرمنقول و رسـمیت بـخشیدن به حق مالکیت مالکین املاک، پیامدهای مثبت زیادی دارد؛ توسعة نظم عمومی، کاهش اختلافات، تسهیل در دادرسی و بستر اولیة توسعة اجتماعی و اقتصادی و سرما‌یه‌گذاری، از آن جمله‌اند. نظام‌ ثبتی ایران با چنین اهدافی و تکیه بر نـظام ثبتی پویا و عینی[1]، در سال‌های آغازین قرن معاصر، پایه‌ریزی شد. قانون ثبت اسناد و املاک کنونی ایران که در تاریخ 26/12/1310 و با‌ بررسی‌ ایرادات قوانین ثبت مصوب 1302 و اصلاحات بعدی آن و قانون ثبت مصوب21/11/1308 و الهام گرفتن از مـقررات ثـبت کشورهای آلمان و سوئیس[2] تصویب شد، روش ثبتی واحد و عامی را که‌ به‌ «روش ثبت عمومی» معروف است، جایگزین روش‌های سابق (عادی و عادی‌‌عمومی) نمود، و موجب نسخ صریح قانون ثبت مصوب 21/11/ 1308 نیز شد. روش ثبتی مـوضوع ایـن قانون از تاریخ‌ اجرای‌ آن، یعنی 01/01/1311 تا کنون، عام‌الشمول‌ترین مقررات در زمینة ثبت اموال غیرمنقول در ایران است. تحولات اساسی در نظام اجتماعی، سیاسی و مدیریتی، از دهة چهل تا کنون‌، باعث‌ وضع‌ مقررات ویژه در مـورد امـلاک‌ و چگونگی‌ ثبت‌ آنها شده است. بیشتر این مقررات، در مورد اموال غیرمنقول با نوعیت خاص و دایرة شمول محدود هستند.

[1] . محور ثبت در نظام‌های‌ عینی‌ و پویا، «عین مال غیرمنقول» اسـت نـه شـخص مالک، و ضمن تثبیت ملک و حق ملکیت مالک، به تحولات‌ پسـ‌ از‌ ثبت نظیر نقل و انتقالات، تفکیک، تجمیع و اصلاحات دیگر نیز توجه دارد (طباطبایی‌حصاری‌، 1389‌: ص229‌ - 222).

[2] . متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بـازرگانی، ج1،ج3، مـجد، 1388، ص 468.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران