نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم تربیتیاقدام پژوهی

ميزان رضايت مندي دانشجويان دختر از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسي مشهد

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۰ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 831
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 43
فرمت فایل : word
حجم فایل : 276kb

قیمت فایل : 4,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

سلامتي جسماني و داشتن وضعيت بدني مطلوب در زندگي بشر از اهميت خاصي برخوردار است و مي تواند به ساير ابعاد زندگي انسان اثر گذارد.

دانشجويان ما نسل فرداي جامعه هستند بنابراين بايد زمينه اي براي بهبود گسترش خلاقيت آنها فراهم كرد.

ازطرفي با توجه به نهش مهم زنان در صحنه هاي خانوادگي و اجتماعي داشتن سلامت كامل آنان از اهميت ويژه اي برخوردار است.

مسابقات ورزشي زمينه اي براي بروز استعدادهاي بالقوه، پركردن اوقات فراغت و به وجود آوردن ساعاتي خوش براي دانشجويان است.

بنابراين اگر مسئولين برگزاري مسابقات شرايطي را فراهم كنند كه اين مسابقات هرچه باشكوهتر برگزار گردد افراد به طور گسترده تري در صحنه مسابقات ظاهر مي شوند.

در اين پژوهش ميزان رضايتمندي دختران دانشجو از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسي را ارزيابي كرديم تا نقاط ضعف و قوت برگزاري مسابقات را مورد بررسي قرار دهيم و در آينده برنامه ريزي بهتري ارائه نمائيم.

2-1 بيان مساله

در سالهاي گذشته تلاشهاي زيادي در جهت توسعه ورزش بانوان صورت گرفته است يكي از راههاي علاقمند كردن دختران دانشجو به فعاليتهاي جسماني برگزاري مسابقات ورزشي در سطح خوابگاهها مي باشد.

در اين مطالعه محقق جهت تشخيص ميزان رضايتمندي دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها به توزيع فرم ارزشيابي بين شركت كنندگان و تماشاچيان پرداخت.

3-1 اهميت و ضرورت تحقيق

با توجه به زندگي امروز كه بي تحركي بصورت شيوه زندگي در آمده و انجام فعاليتها محدود گرديده مسئولين براي پيشگيري از عدم فعاليت جوانان بخصوص دختران بايستي برنامه هايي پويا در نظر بگيرند.

زيرا مطالعات نشان مي دهد آمادگي جسماني دختران از نرم استاندارد كمتر است درنتيجه بايد زمينه اي براي فعاليت و تحرك اين قشر آسيب پذير فراهم كرد. هرساله مسابقات خوابگاهها به منظور ايجاد انگيزه براي روي آوردن دختران دانشجو به فعاليت هاي ورزشي در سطح دانشگاه فردوسي برگزار مي گردد. اين تحقيق نشان مي دهد كه مسئولين ما تا چه اندازه توانسته اند با تبليغات و ... دانشجويان دختر را به رقابتي سالم در عرصه ورزش سوق دهند.

4-1 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف كلي

ميزان رضايتمندي دانشجويان دختر از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسي مشهد.

2-4-1 اهداف ويژه

1. براي نظم و هماهنگي در اجراي مسابقات

2. بررسي زمان مسابقات

3. بررسي مكان مسابقات

4. بررسي تبليغات مسابقات

5. بررسي ميزان همكاري برگزاركنندگان مسابقات

6. بررسي ميزان جذابيت مسابقات

7. بررسي ميزان رضايتمندي از داوري مسابقات

8. بررسي نحوه برخورد برگزاركنندگان

9. بررسي تنوع رشته هاي ورزشي مسابقات

10. بررسي استقبال از مسابقات

11. بررسي كيفيت اجراي مسابقات نسبت به سالهاي قبل

12. بررسي سطح مسابقات

5-1 فرضيات تحقيق

1. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از نظم و هماهنگي در اجراي مسابقات راضي نيستند.

2. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از زمان مسابقات راضي نيستند.

3. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از مكان مسابقات راضي نيستند.

4. دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه فردوسي مشهد از تبليغات مسابقات راضي نيستند.

مقدمه2

2-1 بيان مساله2

3-1 اهميت و ضرورت تحقيق3

4-1 اهداف پژوهش3

1-4-1 هدف كلي3

2-4-1 اهداف ويژه3

5-1 فرضيات تحقيق4

6-1 سوال پژوهشي5

7-1 محدوديت هاي تحقيق7

1-7-1 قابل كنترل7

2-7-1 خارج از كنترل7

8-1 واژه ها و اصطلاحات تحقيق7

فصل 2- پيشينه تحقيق9

1-2 مقدمه:10

2-2 پيشينه تحقيق10

فصل 3- روش تحقيق12

1-3 مقدمه13

2-3 روش تحقيق13

3-3 جامعه آماري14

4-3 جمعيت نمونه «نمونه آماري»14

5-3 متغيرهاي تحقيق14

1-5-3 متغير وابسته:14

2-5-3 متغير مداخله گر:14

6-3 مطالعه مقدماتي14

فصل چهارم- تجزيه و تحليل آماري15

1-4 مقدمه16

2-4 مشخصات آزمودنيها16

3-4 توصيف سوالهاي اختصاصي پرسشنامه19

1-4-4 آزمون فرضيه اول24

2-4-4 آزمون فرضيه دوم25

3-4-4 آزمون فرضيه سوم25

4-4-4 آزمون فرضيه 426

5-4-4 آزمون فرضيه 526

6-4-4 آزمون فرضيه 627

7-4-4 آزمون فرضيه 727

8-4-4 آزمون فرضيه 828

9-4-4 آزمون فرضيه نهم28

10-4-4 آزمون فرضيه دهم29

11-4-4 آزمون فرضيه يازدهم29

12-4-4 آزمون فرضيه دوازدهم30

فصل 5- تجزيه و تحليل نتايج تحقيق31

1-5 مقدمه:32

2-5 بحث و نتيجه گيري32

3-5 محدوديتهاي پژوهش34

4-5 پيشنهادات34

5-5 خلاصه تحقيق35

منابع و مآخذ37

به گفته اميل دالكروز (EMIL DALROZE) به ژيمناستيك نوين ورزش بهترين و مناسبترين وسيله اي كه در دست مردم كره زمين براي اجاد صلح و براي هماهنگي ميان احساسات متفاوت و نگرشهاي مختلف در جامعه امروزي ورزش يك نياز ضروري محسوب مي شود و به عنوان يكي از عوامل ارزشي در جامعه مطرح است.

به منظور شكوفايي قابليتهاي جسماني دانشجويان به عنوان نسل جوان جامعه برگزاري مسابقات ورزشي توصيه مي گردد.

مسابقات هفته خوابگاهها بدين هدف هرساله در بيشتر دانشگاههاي ايران برگزار مي گردد. به همين مناسبت محمد حسين سالاري مسئول اداره تربيست بدني دانشگاه بيرجند گفت:

در اين هفته واحدهاي ورزشي خوابگاه دانشجويي نشاط يك توحيد دختران و گلستان پسران با دوچرخه ثابت ديجيتال و وسايل بدنسازي و دمبل و وزنه مجهز شدند.

2-2 پيشينه تحقيق

مسئول اداره تربيت بدني و فوق برنامه دانشگاه فردوسي بيرجند گفت:

به مناسبت هفته خوابگاه ها مسابقات ورزشي و تجهيز واحدهاي ورزشي خوابگاه دانشجويي اين دانشگاه انجام شد. محمد حسين سالاري به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: در اين هفته واحدهاي ورزشي خوابگاه دانشجويي نشاط يك و توحيد دختران و گلستان پسران با دوچرخه ثابت و ديجيتال و وسايل بدنسازي و دمبل و وزنه تجهيز شدند.

وي افزود در بخش پسران مسابقات غلتاندن لاستيك-پرتاب دارت و طناب كشي با حضور 441 نفر از دانشجويان انجام شد. وي گفت: همچنين در بخش دختران دانشجو مسابقات طناب بازي، پرتاب دارت و طناب كشي با شركت 290 دانشجو برگزار شد.

وي افزود به مناسبت هفته خوابگاهها گل گشت عمومي در كوهپاينه هاي باقران بيرجند با حضور 350 نفر از دانشجويان اين دانشگاه انجام شد.

در اين زمينه به سايت هايي مراجعه كرديم اما در زمينه برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها به سايت هاي گوگل و rosent.com و روزنامه هاي كيهان، جمهوري، اطلاعات مراجعه كرديم اما اطلاعاتي بدست نياورديم.

پژوهش و كنجكاوي از تمايلات فطري انسانهاست و ميل به شناخت ارضاء اين حس موجب دست يافتن به محصولات زيادي شده است. مهمترين بخش يك پژوهش، انتخاب شيوه و روش درست تحقيق و ابزار و روشهاي آماري مناسب است كه اين امر با توجه به موضوع تحقيق و اهداف تحقيق و امكانات اجرايي كه در اختيار محقق قرار مي گيرد وارد صورت مي گيرد. خصوصيات فردي تك تك آزمودنيها قبل از اجراي پژوهش و همچنين نتايج بدست آمده توسط آنها در آزمون ها به صورت نمرات خام جمع آوري شده و پس از تنظيم، تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها صورت گرفته است و محقق سعي دارد آنچه هست را بدون هيچ دخالت يا استنتاج ذهني گزارش نمايد.

در زمينه رضايتمندي از برگزاري هفته خوابگاهها ابهامات زيادي وجود دارد. تحقيق حاضر نيز جهت روشن شدن پاره اي از ابهامات است.

در اين فصل به طور كلي روش تحقيق، جامعه آماري، روش تهيه پرسشنامه، روش جمع آوري اطلاعات و روش آماري مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل داده ها به صورت مبسوط توضيح داده شده است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران