نسل جوان ایران

فنی مهندسی مهندسی فناوری اطلاعاتITمهندسی فناوری اطلاعاتITمهندسی فناوری اطلاعاتIT

کتاب اموزشی IT

ارسال کننده : جناب آقای mahdi jalali
سطح فعالیت : ناشر
ایمیل : njiran1379[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۹ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 928
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 27
فرمت فایل : word
حجم فایل : 362 KB

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

از عمر شرکت های هولدینگ در ایران مدت زیادی نمی گذرد به عبارتی هولدینگ ها دوره جوانی و رشد خود را در کشور طی می کنند و در جریان این مسیر تکاملی با چالشها و فراز و نشیب هایی نیز مواجه هستند.

اگر چه تعدادی از هولدینگ ها از چالشهای موجود و نبودن سازمان توانمند و سازکار مناسب رنج می برند.

ولی آنچه بیشتر به چشم می خورد حرکتهای جدید و تلاشهای مستمر رو به رشدی است که مدیران هولدینگ اعم از دولتی و خصوصی برای رفع کمبود ها و بقا ی شرکت های زیر مجموعه خود به منظور کاهش هزینه ها ارزش افرینی مشارکت جمعی و در نهایت رشد و توسعه اقتصاد و وضعیت بازرگانی کشور انجام می دهند.

چشم انداز و افق دور دست چنین حرکتهایی مثبت بی تردید تشویق به سرمایه گذاری گردش پول ایجاد اشتغال افزایش بهره وری و بهبودی و رونق در عرصه کسب و کار است.

با توجه به اینکه هدف اینگونه شرکت ها اداره کردن شرکت های زیر مجموعه می باشد نه صرفا خرید سهام و تولید کالا و خدمات !

جهت اداره شرکت های زیر مجموعه می بایست تولید و پردازش اطلاعات و در نهایت اخذ تصمیمات مدیریتی که خود باعث شفافیت سمت و سو و خط مشی - اهداف و استراتژی شرکت ها می گردد از وظایف شرکت های مادر می باشد.

بنابراین در اینگونه شرکت ها به اطلاعات همانند محصولات شرکت ها نگریسته می شود و نیاز به پیاده سازی و استقرار سیستم های اطلاعاتی در حکم ایجاد خط تولید می باشد که در بلند مدت حیات سازمان بدون آن امکان پذیر نمی باشد.

با عنایت به اینکه اطلاعات عامل اصلی کسب قدرت است. تسلط واقعی تسلط اطلاعاتی است.زیبا ترین و موثر ترین جلوه اطلاعات در مدیریت هولدینگ تجلی دارد که ثمره اصلی آن تصمیم گیری و راهبرد شرکت های زیر مجموعه می باشد.

نگرش سیستمی و استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در اینگونه شرکت ها بصورت ساخت یافته بوجود نیامده است.

این سیستم ها که گرداوری و سازماندهی داده ها و تولید اطلاعات و انتقال آن را به مدیران انجام می رساند می تواند همچون ناظری قدرتمند در تمامی سطوح شرکت حضور یافته و حیطه معرفتی مدیر را توسعه داده و بینش وی را برای اتخاذ تصمیمات صحیح مهیا سازد

متاسفانه مدیریت در کشورهای در حال توسعه جز سایه و شمائی کمرنگ و برداشتی ناقص بهره ای از علم اطلاعات مدیریت نگرفته است .

که ثمره آن ناهنجاری در توسعه اقتصادی و ناهماهنگی در فعالیت ها می باشد.

درحال حاضر اکثر سازمان ها با مشکلات عدیده ای نظیر عدم هماهنگی فقدان یکپارچگی بین امور- زمان طولانی غیر قابل قبول انجام کارها و تاخیر در تصمیم گیریهای حیاتی برای سازمان رنج می برند.

از اینرو در پاسخ به این مشکلات در سالیان اخیر توجه بسیاری از مسئولین کشورهای جهان به سوی ایجاد سیستم های اطلاعات معطوف شده است

با توجه به چالشهای شرکت های هولدینگ (مفاهیم محوری خلاء نظارتی خلائ تعادل خلاء مدیریت استراتژیک و...)

ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت منسجم ضروری به نظر می رسد زیرا طراحی و ایجاد سیستم فوق الذکر باعث بوجود آمدن نظام اطلاعاتی قدرتمند و یکپارچه می گردد که خود زیر ساخت طرح ریزی برنامه ریزی استراتژیک سازمان می باشد.

مطالب و اطلاعات ارائه شده در این گزارش براساس تحقیق گسترده و آخرین مقالات و کتب منتشر شده و مشاوره با صاحب نظران این رشته در زمینه سیستم های اطلاعاتی سازمان می باشد.

در فصل اول وضعیت موجود شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه داروئی تامین مورد بررسی واقع شده است

در فصل دو م کالبد شکافی آسیب های شناخته شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در فصل سوم راه حل ها همراه با پیشنهادها بیان گردیده است.

در فصل چهارم به تعریف سیستم های اطلاعاتی درسازمان پرداخته و سپس نگرش های مختلفی که امروزه از سیستم های اطلاعاتی موجود می باشدرا مورد بررسی قرارداده و به تشریح نگرش فرایندی که کامل ترین نگرش در ایجاد و ساماندهی سیستم های اطلاعاتی می باشد نموده است.

سپس سیستم های اطلاعاتی را برای هر یک از سطوح سازمانی مشخص نموده است و در نهایت یکی از مشکلات حاد در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی کمبود شاخص کنترلی جهت ارزیابی عملکرد اینگونه پروژه ها می باشد.

زیرا پیاده سازی سیستم های اطلاعات و تصمیم گیری مدیریت در صورت پیشرفت بصورت فیزیکی برای مدیران سازمان مشخص و محسوس نمی باشد و نتایج آن در بلند مدت آشکار خواهد گردید.

بنابراین جدید ترین شاخص های کنترلی جهت ارزیابی عملکرد پروژه های اطلاعاتی ارائه گردیده است.

-مقدمه...................................................................................................... 2

2-هدف.......................................................................................................4

3-بررسی وضعيت سيستم های اطلاعاتی موجود در حال حاضر...........................................4

4-تجزيه و تحليل سيستم های اطلاعاتی موجود............................................................5

5- کالبد شکافی آسيب های وارده و نتيجه گيری................................................6

6-آشنايی با سيستم های اطلاعاتی................................................................7

1-6-تعريف سيستم های اطلاعات مديريت.......................................................7

2-6-نگرش های موجود از سيستم های اطلاعات مديريت ......................................7

3-6- نگرش فرايندی.............................................................................8

4-6-دسته بندی سيستم های اطلاعاتی...........................................................9

5-6-انواع سيستم های اطلاعاتی................................................................10

6-6-سيتم های اطلاعاتی مورد استفاده در هرم سازمانی......................................11

1-6-6-سيستم اطلاعات مديريت ...............................................................11

2-6-6-سيستم تصميم يار........................................................................12

3-6-6-سيستم اطلاعات اجرايی...............................................................13

7-ارزيابی عملکرد سيستم های اطلاعاتی........................................................15

1-7-بحث هايی مطرح درارزيابی سيستم های اطلاعاتی.......................................16

2-7-اهداف ارزيابی عملکرد پروژه ها سيستم های اطلاعاتی..................................17

3-7-روش بی اس سی...........................................................................18

8- منابع و ماخذ...................................................................................24

 

از عمر شرکت های هولدینگ در ایران مدت زیادی نمی گذرد به عبارتی هولدینگ ها دوره جوانی و رشد خود را در کشور طی می کنند و در جریان این مسیر تکاملی با چالشها و فراز و نشیب هایی نیز مواجه هستند.

اگر چه تعدادی از هولدینگ ها از چالشهای موجود و نبودن سازمان توانمند و سازکار مناسب رنج می برند.

ولی آنچه بیشتر به چشم می خورد حرکتهای جدید و تلاشهای مستمر رو به رشدی است که مدیران هولدینگ اعم از دولتی و خصوصی برای رفع کمبود ها و بقا ی شرکت های زیر مجموعه خود به منظور کاهش هزینه ها ارزش افرینی مشارکت جمعی و در نهایت رشد و توسعه اقتصاد و وضعیت بازرگانی کشور انجام می دهند.

چشم انداز و افق دور دست چنین حرکتهایی مثبت بی تردید تشویق به سرمایه گذاری گردش پول ایجاد اشتغال افزایش بهره وری و بهبودی و رونق در عرصه کسب و کار است.

با توجه به اینکه هدف اینگونه شرکت ها اداره کردن شرکت های زیر مجموعه می باشد نه صرفا خرید سهام و تولید کالا و خدمات !

جهت اداره شرکت های زیر مجموعه می بایست تولید و پردازش اطلاعات و در نهایت اخذ تصمیمات مدیریتی که خود باعث شفافیت سمت و سو و خط مشی - اهداف و استراتژی شرکت ها می گردد از وظایف شرکت های مادر می باشد.

بنابراین در اینگونه شرکت ها به اطلاعات همانند محصولات شرکت ها نگریسته می شود و نیاز به پیاده سازی و استقرار سیستم های اطلاعاتی در حکم ایجاد خط تولید می باشد که در بلند مدت حیات سازمان بدون آن امکان پذیر نمی باشد.

با عنایت به اینکه اطلاعات عامل اصلی کسب قدرت است. تسلط واقعی تسلط اطلاعاتی است.زیبا ترین و موثر ترین جلوه اطلاعات در مدیریت هولدینگ تجلی دارد که ثمره اصلی آن تصمیم گیری و راهبرد شرکت های زیر مجموعه می باشد.

نگرش سیستمی و استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت در اینگونه شرکت ها بصورت ساخت یافته بوجود نیامده است.

این سیستم ها که گرداوری و سازماندهی داده ها و تولید اطلاعات و انتقال آن را به مدیران انجام می رساند می تواند همچون ناظری قدرتمند در تمامی سطوح شرکت حضور یافته و حیطه معرفتی مدیر را توسعه داده و بینش وی را برای اتخاذ تصمیمات صحیح مهیا سازد

متاسفانه مدیریت در کشورهای در حال توسعه جز سایه و شمائی کمرنگ و برداشتی ناقص بهره ای از علم اطلاعات مدیریت نگرفته است .

که ثمره آن ناهنجاری در توسعه اقتصادی و ناهماهنگی در فعالیت ها می باشد.

درحال حاضر اکثر سازمان ها با مشکلات عدیده ای نظیر عدم هماهنگی فقدان یکپارچگی بین امور- زمان طولانی غیر قابل قبول انجام کارها و تاخیر در تصمیم گیریهای حیاتی برای سازمان رنج می برند.

از اینرو در پاسخ به این مشکلات در سالیان اخیر توجه بسیاری از مسئولین کشورهای جهان به سوی ایجاد سیستم های اطلاعات معطوف شده است

با توجه به چالشهای شرکت های هولدینگ (مفاهیم محوری خلاء نظارتی خلائ تعادل خلاء مدیریت استراتژیک و...)

ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت منسجم ضروری به نظر می رسد زیرا طراحی و ایجاد سیستم فوق الذکر باعث بوجود آمدن نظام اطلاعاتی قدرتمند و یکپارچه می گردد که خود زیر ساخت طرح ریزی برنامه ریزی استراتژیک سازمان می باشد.

مطالب و اطلاعات ارائه شده در این گزارش براساس تحقیق گسترده و آخرین مقالات و کتب منتشر شده و مشاوره با صاحب نظران این رشته در زمینه سیستم های اطلاعاتی سازمان می باشد.

در فصل اول وضعیت موجود شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه داروئی تامین مورد بررسی واقع شده است

در فصل دو م کالبد شکافی آسیب های شناخته شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در فصل سوم راه حل ها همراه با پیشنهادها بیان گردیده است.

در فصل چهارم به تعریف سیستم های اطلاعاتی درسازمان پرداخته و سپس نگرش های مختلفی که امروزه از سیستم های اطلاعاتی موجود می باشدرا مورد بررسی قرارداده و به تشریح نگرش فرایندی که کامل ترین نگرش در ایجاد و ساماندهی سیستم های اطلاعاتی می باشد نموده است.

سپس سیستم های اطلاعاتی را برای هر یک از سطوح سازمانی مشخص نموده است و در نهایت یکی از مشکلات حاد در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی کمبود شاخص کنترلی جهت ارزیابی عملکرد اینگونه پروژه ها می باشد.

زیرا پیاده سازی سیستم های اطلاعات و تصمیم گیری مدیریت در صورت پیشرفت بصورت فیزیکی برای مدیران سازمان مشخص و محسوس نمی باشد و نتایج آن در بلند مدت آشکار خواهد گردید.

بنابراین جدید ترین شاخص های کنترلی جهت ارزیابی عملکرد پروژه های اطلاعاتی ارائه گردیده است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران