نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت مالیمدیریت مالی

مالیات بر درآمد

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۹ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 872
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 7
فرمت فایل : word
حجم فایل : 723kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

در آمد مشخص حقیقی یا حقوق ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درامد می باشد.

ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم

در آمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد. عبارت است از کل مال الجاره ، اعم از نقدی و غیره نقدی پس از کسر 25درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره

مثال: شخص الف یک باب مغازه را از آقای ب به مبلغ ماهیانه 000/000/2 ریال اجاره ماهیانه و نیز 000/000/5 پیش پرداخت اجاره کرده است : مطلوب ایت محاسبه مالیات اجاره آقای ب ؟

R000/75=5/1%x 000/000/5

R000/075/2=5/1%x 000/675/18

مالیات سالانه (نرخ ماده 131) R000/2/075=000/75x 000/000/2

R000/24/900=12x 000/075/2

درامد مشمول R000/675/18=

12=438/233000/075/2 ماهیانه

الف ) اگر شخص حقیقی اجاره دهنده باشد به شخص حقوقی در این حالت شخص حقوقی مکلف به محاسبه مالیات مال الجاره به اداره دارایی محل .( ماده 53 تبصره 9)

ب) ملاک محاسبه مبلغ پرداخت اجاره املاک تنظیماجاره مامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی یا دفتر چه ارزش اجاری املاک می باشد.

ج) معافیت مالیات در آمد املاک در شهرستان ها تا متراژ 200متر و در شهر تهران تا متراژ 150 متر معاف می باشد.

اگر اجاره دهنده شخص حقوقی باشد ملاک محاسبه مالیات به نرخ مقطوع بدون کسر 25% هزینه استهلاک به نرخ مقطوع 25% می باشد مشروط براینکه درامد اجاره در صورتهای ملی شرکت ثبت شده باشد.

ویژگی های اجاره های مالی

1- تعهدات ثابت : همانند پرداخت بهره برداری اوراق بدهی منتشر شده میباشد (قابل قبول نیست)

2- دوره بلند مدت اجاره : در دوره مدت اجاره شرکت می بایست تمامی الزامات اجاره انجام داد.

3- اجاره کاملا مستحلک نمی شود

منظور این است که قرارداد به اندازه عمر مفید دارایی منعقد می گردد.

4- منافع طی دوره اجاره :

یعنی مجموع اجاره های پرداختی بیشتر از بهای تمام شده اولیه دارایی می باشد.

و اجاره دهنده می تواند سود را در طی مدت اجاره خواهد داشت.

 

ندارد

اجاره راهکاری برای تامین مالی بدهی بدهی بلند مدت می باشد بطوری که شرکت دارایی را به جای خرید و پرداخت وجه نقدی آن را اجاره می کند و تعهد ثابتی را برای یک دوره زمانی معین به عهده می گیرد.

انواع داراییهای اجاره ای

شرکت می تواند تقریبا هر نوع دارایی مورد نیاز خود را برای انجام فعالیت های مربوط اجاره نماید . زمین ، ساختمان ، کارخانه با تمام تجهیزات و وسایل نقلیه منابع وجوه نقد برای تامیین مالی اجاره

بانکها، شرکتهای بیمه عمر، موسسات خدمات مالی اعتباری فروش و اجاره مجدد در این مورد واحد تجاری ساختمان را به بهای تمام شده یا نزدیک بهای تمام شده به یک موسسه مالی می فروشد مانند شرکت بیمه عمر ، صندوق های بازنشستگی و... سپس مجددا ساختمان رابرای مدتی طولانی اجاره می نمایند بنابر این شرکت از ساختمان استفاده نموده بدون اینکه یرمایه ای را برای تملک آن صرف کرده باشد.

تصمیم گیری در مورد اجاره یا خردید

اجاره قراردادی است که کنترل و حق استفاده از یک دارایی را بدون انتقال مالکیت آن برای یک دوره زمانی مشخص حقیقی یا حقوقی فراهم می آورد. این قرارداد بین مالک دارایی ( موجر) و استفاده کننده دارایی (مستاجر) تنظیم می شود.

انواع اجاره:

1- اجاره های عملیاتی

2- اجاره های خدماتی

3- اجاره های مالی

1-اجاره های عملیاتی

این نوع از قراردادها هیچ گونه تعهد بلند مدتیرا برای موجر ونه مستاجر بوجود نمی آورد و براساس توافق می تواند از طرف موجر یا مستاجر قابل فسخ باشد . (همه چیز بستگی به توافق دارد )

2-اجاره های خدماتی:

طبق این قرارداداجاره دهنده امکان تامین مالی و خدمات مربوط به نگهداری از دارایی اجاره ای را طی یک دوره برای اجاره کننده فراهم می آورد . مانند خدمات نگهداری کامپیوتر و کامیونهاو.....

3- اجاره های مالی:

طبق این قرارداد ها به عنوان یک منبع مهم وجه نقد محسوب می شود و یکی از راهکارهای تامیین مالی از طریق بدهی های بلند مدت به شماره می آید.

مثال:

ویژگی های اجاره های خدماتی

1- هزینه نگهداری به عنوان بهای تمام شده اجاره منظور می شود: اجاره دهمده مسئول نگهداری و انجام همه امور مربوط به تامییرات و خدمات دارا یی می باشد.

2- تجهیزات ممکن است کاملا مستهلک نشوند : یعنی دوره اجاره کمتر از عمر خدمات دهی دارایی است و اجاره کاملا مستهلک نشده است

3- امکان فسخ قرارداد : اجاره خدماتی ممکن است توسط اجاره کننده دارایی قابل فسخ باشد

4- سایر خدمات: جایگزینی تجهیزات در زمانی که قابل استفاده نیست و پرداخت بیمه تجهیزات توسط اجاره دهنده

موضوعات مرتبط با تصمیمیات اجاره :

هزینه های نقدی

اجتناب از تحمل هزینه های نقدی میتواند مزیتی برای اجاره محسوب گردد. اگر شرکت قادر به استقراض باشد می تواند با انتشار اوراق قرضه ، وجوه نقد مورد نیاز خود را به طور کامل تامین مالی نماید در چنین مواقعی اجاره کردن از دیدگاه هزینه نقدی مزیتی ندارد و برعکس .

هزینه های اجاره :

1. سود اجاره دهنده : شرکت اجاره دهنده باید بابت مبلغ استقراض بهره پرداخت نماید.

 1. هزینه کارشناسی : هزینه اظهار نظر کارشناسی برای کمک به تنظیم قرارداد اجاره باید به حساب پرداخت های اجاره منظور شود .
 2. خدمات مرتبط با اجاره .

تامین مالی تدریجی :

فرآیند تامین مالی از طریق استقراض به شکل وام و یا صدور اوراق قرضه که ملی چند مرحله صورت می گیرد . تامین مالی تدریجی نامیده می شود .

راهکارهای مناسب دیگری جهت تامین مالی

 1. تنظیم قرداد هایی با سقف اعتباری بالا .

2. بدهی بلند مدت مازاد به نیاز .

تاثیر اجاره به ظرفیت استقراض

ظرفیت استقراض عبارت است از افزایش بدهی های بلند مدتی که می تواند به ساختار سرمایه آن اضافه شود ، بدون اینکه لطمه ای به درجه اعتبار شرکت عادی در بازار وارد سازد .

شرکتی که دارایی های بیشتری را در اختیار خود دارد ، امکان افزایش ظرفیت استقراض را نیز دارد .

ریسک ناباب شدن دارایی ها :

خطر ناباب شدن دارایی را از استفاده کننده (مستاجر) به مالک (موجر) انتقال می دهد.

انواع اجاره های مالی

 1. اجاره مستقیم: اجاره کننده متعهد می شود مبلغ اجاره در مدت عمر بر آوردی خدمات دهی آن دارایی پرداخت نموده و هیچگونه اختیاری برای تعدیل اجاره قید نمی گردد.

2. اجاره تعدیل شده : در این اجاره تعدادی اختیار (حق) برای اجاره کننده در طول دوره اجاره فرآهم می آورد .

اختیار فسخ قرار داد اجاره

حقی است که به اجاره کننده این اختیار را می دهد تا بتواند قبل از پایان یافتن دوره اجاره ، به قرار داد اجاره خاتمه دهد .

این نوع اختیار در موارد زیر تاثیر گذار است :

1. افزایش در مجموع قرار داد اجاره

2. تسریع در پرداخت اجاره

اختیار خرید

طرحی است که به اجاره کننده حق خرید دارایی را به قیمتی کمتر در هر سال از دوره اجاره می دهد.

جدول 1:

اجاره با اختیار خرید و به مبلق اجاره 100000000 ریال و 5 ساله

سال

قیمت خرید به صورت درصدی از تمام شده اولیه

قیمت خرید

مبالغ انباشته شده

پرداخت های اجاره

مجموع سرمایه در

صورت اعمال اختیار

 

85

85000

26380

111.380

 

68

68000

52760

120.760

 

52

52000

79140

131.140

 

36

36000

105.520

141.520

 

20

20000

131.900

151.900

         
         

 تامین مالی اقساطی :

 1. برای تصمیم گیری صحیح جهت خریر یا اجاره باید باید اجاره یا خرید دارای ان به طرق مخطلف مورد مقایسه قرار گیرد .
 2. ویژگی های تامین مالی
 3. انجام پیش پرداخت
 4. وثیقه گذاری دارییها
 5. پرداخت اقساطی
 6. داراییها ئ بدهی ها در دفاتر شرکت شناسایی شده اند
 7. داراییها در مالکیت اعتبار دهندگان قرار دارند

برنامه باز پرداخت یکسان اصل وام

نحوه باز پرداخت وام مستلزم پرداختهایی است که اصل وام را متناسب با مبلق پرداختی طی یک دوره کاهشدهد . به طوری که بهره نیز در باز پرداخت هر قسط پرداخت گردد.

جدول پرداخت یکنواخت

دومین شکل تامین مالی اقساتی بلند مدت پرداخت یکنواخت در باز پرداخت در باز پرداخت اصل و بهرهمیباشد که این روش تاعمین مالی بلند مدت مورد بحث قرار میگیرد.

جدول 2: جدول باز پرداخت یکسان اصل وام

(1/3میلیون دلار مبلغ داریی نرخ پرایم به علاوه 2درصد باز پرداخت 5 ساله3000000 دلار پیش پرداخت و نرخ پرایم 14 درصد )

باز پرداخت یکسان اصل وام

1.نرخ بهره متغیر

2. پرداخت های نهایی اقساط وام

قرار داد فروش شرایطی

در این روش ، تجهیزات خریداری شده توسط شرکت مستلزم 20 تا 30 در صد پیش پرداخت است . همچنین خریدار با امضای قرار داد به تولید کننده این اختیار را می دهد تا مالکیت دارایی در زمان اتمام پرداخت ها به وی منتقل شود .

اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک تنها در مواردی به منظور تامین دارایی های ثابت به جای قرارداد فروش شرایطی به کار گرفته می شود . و تنها دو تفاوت مهم زیر را دارد :

1.مالکیت فورا منتقل می شود

2. تمامی وجوه نزد موسسه مالی و اعتباری است

عوامل موثر بر تصمیمات مربوطه خرید یا اجاره

در تصمیمات مرتبط با خرید با اجاره یک دارایی ، تنها زمانی یکی از این دو راهکار انتخاب می شد که مزیت هر انتخاب به درستی ارزیابی شده باشد .

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران