نسل جوان ایران

علوم انسانیفقه و مبانی حقوق اسلامیفقه خانواده

دانلود مقاله بررسی نظریه تساوی زن و مرد در قصاص و دیات

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۸ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 1000
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 60
فرمت فایل : word
حجم فایل : 431 KB

قیمت فایل : 6,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

اعتقاد به انفتاح باب اجتهاد و التزام به جواز و بلكه ضرورت بازخوانیِ منابع و متون فقه به هدف
بازگشائى پنجره هاى جدید در عرصه فقاهت از اصول پذیرفته شده در حوزه تفكر شیعى و فقه امامیه است .
افزون بر دلائل فراوانى كه بر این مدعى دلالت دارد تطورات و تحولات فكرى و فقهى در تاریخ هزار ساله
فقه خود گواه دیگرى است از این روى حوزه هاى علمیه امامیه همواره پذیراى آراء و اندیشه هاى جدید و
نوپیدا بوده و هست .
امّا نكته مهم آن است كه هرگونه تحول فكرى و اظهار نظر فقهى با قرائت و برداشت جدید از كتاب و سنت
و یا با رویكرد عقلى و عقلانى باید در چهارچوب موازین و با شیوه هاى شناخته فقه كهن و دیرپاى برگرفته
از مكتب اهل بیت )ع( باشد در غیر این صورت فاقد اعتبار علمى است .
در این مقاله نظریه و یا فرضیه )تساوى زن و مرد در قصاص و دیات( كه در روزگار ما توسط برخى مطرح
شده است با استانداردهاى اجتهاد و فقاهت در فقه امامیه مورد ارزیابى قرار گرفته است و صرفاً به خاطر آنكه
مخالف با صناعت اجتهاد و خارج از اسلوب فقاهت است نادرست و فاقد اعتبار علمى

 

مقدمه

فقه اماميه و ديه قتل

روايات تناصف ديه زن در قتل نفس‌

ديه‌ اعـضا و جـراحات و شِجاج

بررسى‌ سند صحيحه ابـان

بررسى متن‌ صحيحه ابان

مناقشه سندى

مناقشه دِلالى

بررسى كلام محقق اردبيلى

چکیده

کلمات کلیدی

نتيجه و جمع‌ بندى‌

بى شك در طول تاريخ به زن ستم هايى شده است‌ و با‌ كمال‌ تأسف امروزه هم در قالب مدرن و به عنوان‌ دفاع‌ از حقوق و آزادى زن و حمايت از جـامعه زنـان و مـساوات و برابرى ميان زنان و مردان, بـه مـراتب بـيش از گذشته به‌ اين‌ موجودِ‌ ارزشمند آفرينش ستم مى شود.

اسلام عالى ترين ارزش را‌ براى زن قائل است و او را مانند مرد انسانى تمام عيار مـى شـناسد. نـكته در خور دقت آن‌ است‌ كه‌ بسيارى از احكام و حـقوق زن در نـظام اسلام, محصول فهم و برداشت‌ فقها‌ از منابع دينى با مبانى مختلف اصولى است. از اين رو, جاى بحث و تحقيق در اين‌ حوزه‌ باقى‌ و حـق بـازبينى در مـنابع و بازخوانيِ آراى گذشتگان و بازگشايى پنجره هاى جديد و كشف‌ افق‌ هاى‌ تـازه محفوظ است. نقد و نظر در چنين مسائلى, نه تنها بى اشكال است, بلكه‌ براى‌ فقيه‌ ماهر و برخوردار از شرايط اين گـونه نـوانديشى هـا باعث حيات و بالندگى و غنا و عمق هرچه‌ بيشتر‌ فقه مى شود و بـراى پاسـخ گويى به نيازهاى جامعه اى پويا, زنده و پيشرو‌ ضرورت‌ دارد‌.

نكته مهمى كه بايد به جدّ مورد توجه باشد, آن اسـت كه اين بـازبينى‌ و بـازخوانى‌, بايد در چارچوب موازين و با شيوه شناخته شده فقه كهن و هزار ساله بـرگرفته‌ از‌ مـكتب‌ اهـل بيت(ع) باشد. بى توجهى به ميراث پربهاى سلف صالح, يا بى اعتنايى به اصول‌, قـواعد‌ و روش هـاى شـناخته و پذيرفته شده در حوزه و سيستم فقاهت اماميه, يا تحت‌ تأثير‌ غوغا‌ سالارى و جوّسازى هاى مخالفان اسـلام قـرار گرفتن و يا با انگيزه همراهى و همگاميِ ناموجّه با نهادها‌ و سازمان‌ هاى‌ بين المللى و كنـوانسيون هـاى بـه اصطلاح دفاع از حقوق زن و نفى تبعيض‌ عليه‌ زنان, به فقه و منابع فقهى نگريستن, ممكن اسـت مـوجب زيان هاى جبران ناپذيرى شود.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران