نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم تربیتیبرنامه ریزی درسی

مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی ودرسی

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۷ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 818
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 121
فرمت فایل : powerpoint
حجم فایل : 338kb

قیمت فایل : 4,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

معرفی ، مسایل برنامه ریزی آموزشی و درسی ــ برنامه ریزی آموزشی و درســــی (مفاهیم و نظریــات) ـــ منابـــع اطلاعــات برای برنامه ریـــــزی درســـی (مبانی برنامه ریزی درسی) ــ اطلاعات درباره جامعه ــ مبانـــی فلسفی برنامه ریزی درســـی ــ اطلاعـــات درباره معرفت و دانش بشری ــ طرح ریزی برنامـــه های درســـی ــ انواع طرح هــای برنامــه درســــی ــ ارزشیابی برنامه های درسی .هر کدام از این فصــل ها در هر جلســـه با استفـاده از روشــهای مناســــب تدریس برای دانشجویان در ساعات معین تدریس می شود. n1ــ آشنایی با مسایل برنامه ریزی آموزشی و درسی n 2ــ آشنایی دانشجویان با برنامه ریزی آموزشی و درسی (دانشجویان می توانند مفاهیم و نظریات مربوط به برنامه درسی را تعریف کرده و شرح دهند.  nــ مبانی فلسفی برنامه ریزی درس را تشریح می کنند. 4ــ و بالاخره انواع طرح های برنامه درسی و ارزیابی برنامه های درسی را توصیف می کنند. nدرس مقدمات برنامه ریزی آموزشـــی و درسی در رشته علوم تربیتــی جزو دروس اصلــــی می باشد و این درس پیش نیاز اصول برنامه ریزی آموزشی و اصــــول برنامه ریزی درسـی می باشـد که دانشجویــان بدون گذرانــدن این درس نمی توانند دروس اصول برنامه ریزی آموزش و اصول برنامه ریزی درس را پاس نمایند. 

ندارد

مواردی که نشان دهندۀ این است که اگر برنامه ریزی جامع وحساب شده ای انجـــام نگیرد مشکـــل بتوان امیــــدوارشد که رشـــد آموزش و پرورش از نظر کمی و کیفی سرعت بیشتری بگیرد : ــ تعداد زیادی از افراد هنوز به مدارس ابتدایـــی و متوسطه راه پیــدا نکرده اند.2ــ افزایش سریع نسبت تعداد جمعیّت کودکــان و جوانان به کل جمعیّت در کشورهای در حال توسعه.3ــ افزایش نرخ هزینه های آموزش و پرورش به طور متوسّط در سال است. الگوی سازمان یافتۀ طرح(های) آموزشی و پرورشی مدارس اصطلاحا برنامۀ درسی نامیده می شود. توصیف کامل برنامۀ درسی ، حداقل شامل سه جزء است :1ـ موضوع آموزشی یا محتوا ــ یعنی ، آنچه آموخته می شود.2ـ روش آموزش ـــ چگونگی تدریس و یادگیری3ـ ترتیب زمانی آموزش موضوع یا محتوا برنامۀ درسی تنها در جوامع پیشرفته و نسبتاً آزاد ، در جوامعی که فرصتهای قابل ملاحظه ای برای تحصیل وجود دارد ، مساله است . زیرا انتخاب باید از میان امکانات متعدد متفاوت صورت گیرد. برنامۀ درسی به طور ضروری یک مسالۀ اقتصادی هم است. چه کسی تعیین کند که چه چیزی باید آموخته شود؟2ـ برای تصمیم گیری دربارۀ آنچه باید آموخته شود ، چگونه کار خود را سازمان دهیم و آن را به انجام برسانیم ؟ 3ـ برای تعیین آنچه باید آموخته شود ، چه منابعی باید مورد استفاده قرار گیرند ؟ ـ آیا برای همۀ کودکان و جوانان باید یک برنامه جامع تدوین شود ؟5ـ چه چیزی به عنوان آموزش و پرورش عمومی و چه چیزی به عنوان آموزش و پرورش تخصصی باید در نظر گرفته شود ؟ 6ـ تعاون و توازن میان یاد گرفتنی ها چگونه باید برقرار شود ؟7ـ کدام مواد وموضوعهای درسی باید مورد توجه شایانی قرار گیرند ؟8ـ چگونه می توانیم آنچه را که باید آموخته شود ، تدریس کنیم ؟ 9ـ هزینۀ آنچه آموخته شود ، چگونه باید تامین گردد ؟10ـ موضوعهایی که تدریس شده اند ، چگونه باید ارزشیابی شوند ؟

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران