نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت ورزشیمدیریت ورزشی

پروپزال بررسی عوامل انگیزشی موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات والیبال در شهرستان ورامین

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۶ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 699
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 27
فرمت فایل : word
حجم فایل : 98kb

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

تماشاگرانی که برای تماشای مسابقات ورزشی در ورزشگاه ها حضور می یابند از اهمیت خاصی برای هر لیگ ورزشی برخورداند و به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه های اصلی هر باشگاه حرفه ای مطرح هستند. زیرا علاوه بر این که به لیگ های ورزشی هویت می دهند، با خرید بلیط مسابقات نقش برجسته ای در کسب درآمد برای لیگ های ورزشی دارند. هر چند در شهرستان ورامین این جریان صدق نمی کند، از طرف دیگر حضور تماشاگران در ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات ورزشی یک از شیوه های سالم و مفید گذران اوقات فراغت است که باعث تخلیه انرژی و هیجان تماشاگران می شود به رغم استفان مورو بدون وجود تماشاگران، ورزش محصولی بدون جذابیت است، حتی بخشی از جذابیت ورزش در تلویزیون ناشی از فضایی است که در ورزشگاه ها بوسیله تماشاگران ایجاد می شود (جلیلیان 1383). از طرف دیگر عمده ترین منبع مالی لیگ ها در آمد حاصل از بلیط فروشی مسابقات است با این وجود نتایجات تحقیق الهی (1383) نشان می دهد که اختلاف بسیار فاحشی بین درآمد بلیط فروشی لیگ ایران و ﮊاپن وجود دارد. که بخشی از آن ناشی از کمتر بودن تعداد تماشاگرانی است که برای دیدن مسابقات به ورزشگاه ها مراجعه می کنند.

درک عوامل انگیزشی تماشاگران یکی از وظایف مهم مدیران ورزشی است (بروکس 1994). این سئوال که چه عواملی در حضور تماشاگران موثر هستند؟ بازاریابان مسابقات ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر عوامل تاثیر گذار در حضور تماشاگران مشخص و روشن باشند، بازاریابان ورزشی قادر خواهند بود که استراتژی های بازاریابی مناسب تری را برای حضور تماشاگران در ورزشگاه ها طراحی کنند.

از آنجا که ورزش والیبال ورزش ملی و باستانی ما ایرانیان است و علاقه مردم به این رشته ورزشی به صورت ذاتی و بالقوه وجود دارد اما کاهش حضور تماشاگران در مسابقات والیبال می تواند این سرمایه مهم را برای والیبال کشور از بین ببرد و مارا از این امتیاز که هم برای روحیه والیبال گیران اهمیت دارد و هم منبع مهمی برای کسب درآمد می باشد محروم کند. حال این که چه عواملی تماشاگران را به دیدن مسابقات والیبال جلب می کند؟ سوال اصلی محقق می باشد.

مطالعات انجام شده فاکتورهای درونی و بیرونی فراوانی که بر حضور تماشاگران در ورزشگاه ها تاثیر گذار هستند را بررسی کرده اند. این عوامل را می توان در 5 دسته تقسیم بندی کرد. (الف) عوامل جذاب کننده یک مسابقه مانند موقعیت تیم در جدول لیگ، ثبت رکورد توسط تیم، کیفیت بازی تیم، و حضور بازیکنان ستاره (کریستسن و مارکوم 1981، اسچو فیلد 1983، ژانگ، پیس، اسمیت، لی، لام، و جامبور 1997). (ب) عوامل محیطی مانند تسهیلات استادیوم، برنامه بازی، آب و هوا (گرینول، فینک، و پاستور 2002، اندرسون وفینک 2002، وستربیک 2000). (ج) عوامل انگیزشی و درونی مانند هویت بخشی تیم، (آکوریا و ساندرا 2007، رابینسون وتریال 2005، لاوس وکیم 2004، وون و تاکیمورا 2006). (د) عوامل اقتصادی مانند قیمت بلیط (ریش و موندلو 2004، ژانگ و همکاران 1997). (و) عوامل جمعیت شناسی مانند جنس، زمینه نژادی، وضعیت ازدواج (آرمسترانگ و پرتو 2004، فینک تریال و آندرسون 2002).

با در نظر گرفتن ارتباط دائمی بین تماشاگر به عنوان فرد و مسابقه به عنوان محیط و رجوع به مدل انگیزه شخصی ماهر و براسکمپ (1986) که توسط ون و همکاران (2001) به شکل مناسبی برای رویدادهای ورزشی تعدیل شده است، انگیزه شخصی نتیجه تعامل سه بعد است: گزینه های درک شده، احساس نسبت به خود، و محرک های شخصی.

در هر کدام از این ابعاد تعاملی بین فرد و محیط وجود دارد که یک مدل منعطف و بسیار پویا را به وجود آورده است.

گزینه های درک شده انتخاب های آگاهانه فرد است، مانند تصمیم به شرکت در یک مسابقه به جای انجام هر فعالیت دیگری، یا انتخاب یک مسابقه با در نظر گرفتن ارزش آن، قیمت، کیفیت، دسترسی، استادیوم و ...

ادراک از خود اعتقادی است که فرد نسبت به خود و یا گروهی که عضو آن است دارد. اغلب در ارتباط با هویت بخشی ورزشکاران یا تیم است و بنابر این به وفاداری هواداران ارتباط دارد.

بعد انگیزه های شخصی شامل انواع مختلفی از عوامل انگیزشی برای حضور افراد در رویداد های ورزشی است که به ترتیب زیر می باشد:

الف) انگیزه های وظیفه با رضایت تجربه شده از طریق بعضی ویژگی های مسابقه مانند زیبایی، خشونت، مبارزه و.. در ارتباط است.

ب) انگیزه های درونی که موفقیت تماشاچی را با موفقیت ورزشکار همراه می کند. طبیعتا اگر برنده شویم خیلی خوشحال هستیم و اگر بازنده شویم این کس دیگری است که مقصر است.

ج) انگیزه های اجتماعی فرصت های اجتماعی شدن هستند و بدین معنی است که مسابقه مکانی برای دیدن مردم است.

د) پاداش های بیرونی تمام فعالیت های احاطه کننده یک مسابقه هستند که شرایط مثبت یک رویداد را نشان می دهد و بخشی از خود مسابقه نیست. برای مثال تبلیغات، هدایا، شرایط مطلوب ورزشگاه، فعالیت های مفرح جنبی و ...

ندارد

تماشاگرانی که برای تماشای مسابقات ورزشی در ورزشگاه ها حضور می یابند از اهمیت خاصی برای هر لیگ ورزشی برخورداند و به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه های اصلی هر باشگاه حرفه ای مطرح هستند. زیرا علاوه بر این که به لیگ های ورزشی هویت می دهند، با خرید بلیط مسابقات نقش برجسته ای در کسب درآمد برای لیگ های ورزشی دارند. هر چند در شهرستان ورامین این جریان صدق نمی کند، از طرف دیگر حضور تماشاگران در ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات ورزشی یک از شیوه های سالم و مفید گذران اوقات فراغت است که باعث تخلیه انرژی و هیجان تماشاگران می شود به رغم استفان مورو بدون وجود تماشاگران، ورزش محصولی بدون جذابیت است، حتی بخشی از جذابیت ورزش در تلویزیون ناشی از فضایی است که در ورزشگاه ها بوسیله تماشاگران ایجاد می شود (جلیلیان 1383). از طرف دیگر عمده ترین منبع مالی لیگ ها در آمد حاصل از بلیط فروشی مسابقات است با این وجود نتایجات تحقیق الهی (1383) نشان می دهد که اختلاف بسیار فاحشی بین درآمد بلیط فروشی لیگ ایران و ﮊاپن وجود دارد. که بخشی از آن ناشی از کمتر بودن تعداد تماشاگرانی است که برای دیدن مسابقات به ورزشگاه ها مراجعه می کنند.

درک عوامل انگیزشی تماشاگران یکی از وظایف مهم مدیران ورزشی است (بروکس 1994). این سئوال که چه عواملی در حضور تماشاگران موثر هستند؟ بازاریابان مسابقات ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر عوامل تاثیر گذار در حضور تماشاگران مشخص و روشن باشند، بازاریابان ورزشی قادر خواهند بود که استراتژی های بازاریابی مناسب تری را برای حضور تماشاگران در ورزشگاه ها طراحی کنند.

از آنجا که ورزش والیبال ورزش ملی و باستانی ما ایرانیان است و علاقه مردم به این رشته ورزشی به صورت ذاتی و بالقوه وجود دارد اما کاهش حضور تماشاگران در مسابقات والیبال می تواند این سرمایه مهم را برای والیبال کشور از بین ببرد و مارا از این امتیاز که هم برای روحیه والیبال گیران اهمیت دارد و هم منبع مهمی برای کسب درآمد می باشد محروم کند. حال این که چه عواملی تماشاگران را به دیدن مسابقات والیبال جلب می کند؟ سوال اصلی محقق می باشد.

مطالعات انجام شده فاکتورهای درونی و بیرونی فراوانی که بر حضور تماشاگران در ورزشگاه ها تاثیر گذار هستند را بررسی کرده اند. این عوامل را می توان در 5 دسته تقسیم بندی کرد. (الف) عوامل جذاب کننده یک مسابقه مانند موقعیت تیم در جدول لیگ، ثبت رکورد توسط تیم، کیفیت بازی تیم، و حضور بازیکنان ستاره (کریستسن و مارکوم 1981، اسچو فیلد 1983، ژانگ، پیس، اسمیت، لی، لام، و جامبور 1997). (ب) عوامل محیطی مانند تسهیلات استادیوم، برنامه بازی، آب و هوا (گرینول، فینک، و پاستور 2002، اندرسون وفینک 2002، وستربیک 2000). (ج) عوامل انگیزشی و درونی مانند هویت بخشی تیم، (آکوریا و ساندرا 2007، رابینسون وتریال 2005، لاوس وکیم 2004، وون و تاکیمورا 2006). (د) عوامل اقتصادی مانند قیمت بلیط (ریش و موندلو 2004، ژانگ و همکاران 1997). (و) عوامل جمعیت شناسی مانند جنس، زمینه نژادی، وضعیت ازدواج (آرمسترانگ و پرتو 2004، فینک تریال و آندرسون 2002).

با در نظر گرفتن ارتباط دائمی بین تماشاگر به عنوان فرد و مسابقه به عنوان محیط و رجوع به مدل انگیزه شخصی ماهر و براسکمپ (1986) که توسط ون و همکاران (2001) به شکل مناسبی برای رویدادهای ورزشی تعدیل شده است، انگیزه شخصی نتیجه تعامل سه بعد است: گزینه های درک شده، احساس نسبت به خود، و محرک های شخصی.

در هر کدام از این ابعاد تعاملی بین فرد و محیط وجود دارد که یک مدل منعطف و بسیار پویا را به وجود آورده است.

گزینه های درک شده انتخاب های آگاهانه فرد است، مانند تصمیم به شرکت در یک مسابقه به جای انجام هر فعالیت دیگری، یا انتخاب یک مسابقه با در نظر گرفتن ارزش آن، قیمت، کیفیت، دسترسی، استادیوم و ...

ادراک از خود اعتقادی است که فرد نسبت به خود و یا گروهی که عضو آن است دارد. اغلب در ارتباط با هویت بخشی ورزشکاران یا تیم است و بنابر این به وفاداری هواداران ارتباط دارد.

بعد انگیزه های شخصی شامل انواع مختلفی از عوامل انگیزشی برای حضور افراد در رویداد های ورزشی است که به ترتیب زیر می باشد:

الف) انگیزه های وظیفه با رضایت تجربه شده از طریق بعضی ویژگی های مسابقه مانند زیبایی، خشونت، مبارزه و.. در ارتباط است.

ب) انگیزه های درونی که موفقیت تماشاچی را با موفقیت ورزشکار همراه می کند. طبیعتا اگر برنده شویم خیلی خوشحال هستیم و اگر بازنده شویم این کس دیگری است که مقصر است.

ج) انگیزه های اجتماعی فرصت های اجتماعی شدن هستند و بدین معنی است که مسابقه مکانی برای دیدن مردم است.

د) پاداش های بیرونی تمام فعالیت های احاطه کننده یک مسابقه هستند که شرایط مثبت یک رویداد را نشان می دهد و بخشی از خود مسابقه نیست. برای مثال تبلیغات، هدایا، شرایط مطلوب ورزشگاه، فعالیت های مفرح جنبی و ...

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران