نسل جوان ایران

فنی مهندسی مهندسی مکانیکساخت و تولیدساخت و تولید

بيرينگهاي ساده

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۵ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 796
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 25
فرمت فایل : word
حجم فایل : 154

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

در صفحات بعدي ماروشها و داده‌ها و اطلاعاتي را در مورد طراحي بيرمنيگهاي Beamngs روغن‌كاري شده به صورت هيدروليكي رودين ميكس يا بيرينگهاي Full – Film (فيم – كامل )انواع ژورنال و thwust ارائه كرده‌ايم، به هر حال قبل از اين كه اين روش و متدها را بيان كنيم. به نظر مي‌رسد كه مفيد باشد اگر ما ابتدا آن جنبه‌هايي بيرينگ Beamngs مربوط به انواع قابل دسترس بيرينگ را مورد بررسي قرار دهيم. روش روغن‌كاري و روش‌هاي ( روغن‌كاري: سختي و براق سازي سطح: روشهاي ماشيني كردن machining، علامت‌ها (seals) و نسبتهاي طول به قطر ‌ باي كاربردهاي مختلف.

در پاراگراف بعدي بخشهاي مربوط به طراحي يك ‌ در مورد اين مسائل را به وجود مي‌آورد و تعديلاتي ‌ پلاتي دربارهاي قابل مجاز allowable Leamn))از زماني كا ساير شرايط عمل كنند. full-film در يك بيرينگ Beamngs وجود دارد را ارائه مي‌كند.

رده‌هايبيرينگ‌هاي ساده (Plain Beamng)–Beamng (بيرينگ ) نايي كه لغزشهايي در مقايسه بين سطح‌هاي mating (مات كننده ) ايجاد مي‌كنند شامل سه دسته كلي هستند: بيرينگ‌هاي راديال كه شافت‌هاي چرخنده Rotating shafls يا ژورنالها journals را حمايت مي‌كنند. بيرينگ‌هاي Thnust كه بارهاي محوري را در بخشهاي چرخنده ايجاد مي‌كند. و بيرينگ‌هاي guide يا Alipper كه قسمتهاي متحرك را در يك خط مستقيم هدايت مي‌كند. بيرينگ‌هاي لغزنده راديال ما كه به طور عمومي بيرينگ هاي Sleeve (استوانه‌اي ) ناميده مي‌شوند ممكن است چندين ن.ع مختلف باشد، كه معمولي‌ترين آنها بيرينگ Plain full jouwnal است. كه در ‌ 3600 با mating jouwnal خود مي‌باشد، و بيرينگ pawtial jouwnal ‌ كمتر از 180 درجه دارد. اين نوع آخري زماني مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه جهت بار ثابت مي‌باشد و مزايايي مانند سادگي، راحت ‌ روغن‌كاري، كاهش اصطحلاك را دارد.

جنبشهاي نسبي بين بخشهاي بيرينگ هاي ساده مي‌تواند اتفاق بيفتد. (I) يك لغزش خالص بدون وجود مايع يا واسطه روان كننده گازي بين سطوح متحرك نظير همراه عمل خشك نايلون و تفلون (z) همراه روغن‌كاري هيرروديناميكي كه در آن يك گوه (wedge)يا film bildup واسطه روغن‌كاري كننده توليد شده است. همراه جدايش كلي يا بخشي سطوح بيرينگ (3) همراه روغن‌كاري (روان كنندگي ) هيدرواستاتيك كه در آن يك واسطه روان كننده تحت فشار بين سطوح mating ايجاد مي شود كه يك نيروي مخالف در برابر بار به كار رفته يا جدا شدن اين سطوح ايجاد مي كند. و (4) همراه يك شكل يا هيبريدب يا تركيبي روغن‌كاري هيدروديناميكي و هيدرواستانيكي.

در زير تعدادي از مزايا و مصدات بيرينگ هاي (plain) تماس لغزشي در مقايسه بيرينگ‌هاي (ضد سايش) تماس غلطشي ذكر شده است.

ندارد

مزايا: 1- نياز به فضاي كمتر. 2- در هنگام كار كردن آرام‌تر و كم‌سر و صداتر هستند. 3- از لحاظ هزينه قيمت پايين‌تري دارند، بخصوص در توليد با حجم بالا؛ 4- استحكام و انعطاف‌ناپذيري و خمش‌ناپذيري بيشتري دارند. طول مدت استفاده آنها به طور كلي به خاطر fatigue محدود نيست.

زيان‌ها:1- داراي اصطكاك و سايش بالاتر مي‌باشد كه در نتيجه منجر به مصرف نيروي بيشتري مي‌شود. 2- در سيستم روغن‌كاري آمادگي بيشتري براي خراب شدن توسط مواد خارجي دارد.

3- احتياج به روغن‌كاري (Lubwication) بيشتري دارند.

4- آمادگي بيشتر براي خراب شده توسط تجهيزات روغن‌كاري مزاحم دارد.

انواع بيرينگ‌هاي Jouwnal انواع بسياري از اشكال بيرينگ Jounal به وجود آمده است: كه تعدادي از آنها در شكل I نشان داده شده است.

بيرينگ‌هاي حفره – محيطي Circumferential- bearings، شكل I(a) يك حفره روغني (groove) 1/0 دارد كه در در اطراف بيرينگ گسترش دارد. روغن تحت فشار در اين حفره باقي مي‌ماند. حفره بيرينگ را به دو بيرينگ كوتاه‌تر تقسيم مي‌كند. به هر حال فوايد مربوط پايداري كم اهميت مي‌باشد، و اين طراحي به طور كلي در wecipwating – load main و بيرينگ‌هاي ميله‌اي ارتباطي به خاطر يكپارچگي توزيع روغن‌ استفاده مي‌شود.

بيرينگ‌هاي استوانه‌اي كوتاه راه‌حلي بهتر نسبت به بيرينگ ciwcum fewential – gwoove براي كارهاي سرعت بالا و بار كمتر مي‌باشد. غالباً بيرينگ براي افزايش واحد بارگذاري به يك ميزان واقعي كوتاه شود، كه باعث مي‌شود شباهت (shaft) در يك وضعيت مختلف‌المركزي اساسي در بيرينگ قرار مي‌گيرد. تجربه نشان داده است كه به ندرت ناپايداري به وجود مي‌آيد زماني كه مختلف‌‌المركزي شافت از 6/0 بيشتر مي‌باشد. بيرينگ‌هاي بسيار كوتاه غالباً براي اين نوع كاربرد استفاده مي‌شود. زيرا آنها يك ظرفيت بارگذاري – چرخش موقت بالاتر توليد نمي‌كنند. بيرينگ‌هاي cylindwical- orwshot شكل (b) زماني استفاده مي‌شوند كه سرعت‌هاي سطحي fprn10000 يا بيشتر وجود دارد، و جايي كه جريان روغن‌كاري اضافي براي حفظ يك درجه حرارت بيرينگ معقول مطلوب است به كار برده مي‌شود. اين بيرينگ يك حفره ciwcumfewential وسيع دارد كه از يك حفره روغن‌ محوري به حفره ديگر در طول نيمه بالايي بيرينگ گسترش دارد غالباً روغن براي حفره twailing- wdgeoil پذيرفته شده است. يك سوراخ ورودي براي كنترل جريان روغن به كار برده مي شود. عملكرد كولر از حذف كردن عمل sheawing در طول يك بخش بزرگ از نيمه بالايي بيرينگ و به وسيله يك گسترش و محدوده بزرگ از جريان اضافي روغن سرد در طول نيمه بالايي بيرينگ به وجود مي‌آيد.

بيرينگ‌هاي فشاري، شكل (c) 1- يك حفره در طول نيمه بالايي بيرينگ به كار رفته است. حفره در يك dam (سد) تيز در حدود جهل و پنج درجه به صورت عمودي در جهت چرخش شافت shaft)) به پايان مي‌رسد. روغن به درون اين حفره با عمل shwar حاصل از چرخش شافت وارد مي‌شود و سپس به وسيله dam (سد) متوقف مي‌شود. در عملكرد با سرعت بالا، اين موقعيت يك فشار بالا در طول نيمه بالايي بيرينگ به وجود مي‌آورد. فشار به وجود آمده در حفره روغن و در اطراف نيمه بالايي بيرينگ بار را در نيمه پاييني بيرينگ افزايش مي‌دهد. اين بار توليد شده مختلف‌المركزي شافت را افزايش مي‌دهد. اگر eccentricity (نا هم مركزي) به ميزان 6/0 يا بيشتر افزايش يابد مي‌تواند باعث عملكرد پايدار تحت شرايط سرعت بالا، كه باعث افزايش بارگذاري موثر مي‌شود. اين نوع طراحي يك زمان اوليه دارد. كثيفي موجود در روغن باعث خراشيدگي و سايش لبه تيز dam (سد)مي‌شود و به قابليت ايجاد فشار بالا آسيب مي‌رساند.

بيرينگ‌هاي حفره‌اي- چندگانه شكل (d) 1، گاهي اوقات براي ايجاد جريان افزايش يافته روغن استفاده مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه وقفه و گسيختگي در ‌ روعن باعث مي‌شود كه بيرينگ يك عملكرد پايدار را نشان دهد.

بيرينگ هاي بيضوي شكل (e)I واقعاً بيضوي شكل نيستند، اما از دو بخش سيلندري شكل تشكيل يافته‌اند. اين بيرينگ دو قطعه‌اي، يك فاصله ايمن (clearance) بزرگ در جهت شكاف (split) دارد.و يك حد مجاز يا فاصله ايمن كوچك Snall clewance)( در جهت بارگذاري با زواياي راست نسبت به split (شكاف) دارد. در بارهاي سبك ، شافت نسبت به هر دو نيمه بيرينگ در حالت مختلف‌المركز (wccwntwic) قرار مي‌گيرد، و شايد بيرينگ بيضوي شكل يك حريان روعن بالاتر نسبت بيرينگ سيلندري شكل نظيرش داشته باشد.

بيرينگ‌هاي Eeeiptical- overshowt (كه در شكل نشان داده شده است.) بيرينگ‌هاي بيضور شكلي هستند كه در آنها نيمه بالايي به وسيله يك حفره روغن وسيع در تماس با حفره‌هاي روغني محوري قرار گرفته است. اينها قابل مقايسه با بيرينگ‌هاي cylindwical –overshort (سيلندري شكل خيلي كوتاه هستند)

بيرينگ‌هاي بيضوي شكل جا‌به‌جا شده، شكل (F)I در مراكز تقان‌هاي دو بيرينگ هم در جهت عمودي و هم در جهت افقي جا‌به‌جا ديده مي‌شود. اين طراحي نسبت به يك بيرينگ سيلندري شكل منحني (stiffness) بيشتري هم در جهات افقي و هم در جهات عمودي دارد. همچنين جريان روغن بزرگتري نيز دارد. اين به طور وسيعي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما باعث پايداري بالا و عملكرد سرمايشي بالا مي‌شود.

بيرينگهاي Three- Lobe كه از برش عرضي سه مكان دايره‌اي شكل ساخته شده‌اند.

اينها به صورت بيرينگهاي crntioil whip زمانيكه مركزهاي منحني هر يك از اين Lobe ها به درستي در خارج از دايره clearance قرار گيرد كه مركز شافت مي‌تواند در داخل بيرينگ باشد. سه حفره محوري براي تامين روعن وجود دارد. اين يك طراحي بسيار مشكل براي سازنده مي‌باشد زيراا اين لازم و ضروري است كه آن را به صورت سه بخش توليد كند. سوراخ (bore) به وسيله گوه‌هايي كه بين هر يك از اين سه بخش وجود دارند ماشيني شده است. گوه‌هابعد از اينكه ماشيني شدن كامل شد حركت مي‌كنند.

بيرينگ هاي Pivoted – shoe شكل (h)I يكي از بيرينگ هاي بسيار پايدار هستند. سطح بيرينگ به سه بخش يا بيشتر شده است كه هر يك از اين بخشها نسبت به مركز محوردار شده‌اند. درعمل، هر كدام از shoe ها براي ايجاد يك فيلم روغن گوه‌اي شككل wcdge- shaped 0/1 film كج شده‌اند. بنابراين يك نيرو را به وجود مي‌آورند كه تمايل دارد شافت (shaft) را به صرف مركز بيرينگ هل دهد. براي چرخش در يك جهت، shoe ها گاهي اوقات در نزديكي يك انتها محوردار شده‌اند و به وسيله خميده شدن به طرف شافت نيرو وارد مي‌كنند.

بيرينگهاي Nutwacker شكل (j) I از دو بيرينگ نيمه سيلندريكالي تشكيل شده‌اند بيرينگ قسمت بالايي به آزادي مي‌تواند در جهت عمودي حركت كند و به سمت شافت به وسيله يك سيلندر هيدروليكي نيرو وارد مي‌كند. فشار روغن خارجي ممكن است براي بارگذاري در نيمه بالايي بيرينگ توسط سيلندر هيدروليكي مورد استفاه قرار گيرد. با اين كه ممكن است روغن با فشار بالا از نيمه پايين بيرينگ به دست آيد كه اين عمل به وسيله Tapping يك سوراخ به داخل فيلم روغن با فشار بالا انجام مي‌شود بنابراين يك بيرينگ self- louding را به وجود مي‌آورد. نوعي كه مي‌تواند ناهم‌مركزي eccentwicity بيرينگ را نسبت به نقطه افزايش دهد و باعث مي‌شود يك عملكرد پايدار حاصل شود. بيرينگ‌هاي هيدرواستاتيكي – بيرينگ‌هاي هيدرواستاتيكي زماني مورد استفاده قرار مي گيرند كه شرايط عمل كننده به روغن‌كاري fullfilm نياز دارد كه به طور هيدروديناميكي نمي‌تواند ايجاد شود. بيرينگ به صورت هيدروليكي روغن‌كاري شده چه thwust و چه wadial باشد تحت فشار حاصل از يك منبع خارجي روغن‌كاري مي‌شود. بعضي از مزاياي بيرينگ‌هاي هيدرواستاتيكي نسبت به ساير بيرينگ‌ها به قراري است كه ذكر ميشود.

اصطكاك و سايش كمتر: ظرفيت بارگذاري بالا قابليت اعتبار بالا، سختي بالا، و طول عمر طولاني.

بيرينگ هاي هيدرواستاتيكي به صورت موفقيت‌آميزي براي بسياري از كاربردها مورد استفاده قرار مي‌گيرد شامل ابزار ماشيني، آسياب‌هاي غلطشي (rolling mills) و ساير ماشين‌آلات با حركت كند و بارگذاري سنگين. به هر حال تكنيكهاي خاصي شامل يك دانش مربوط به مولفه‌هاي هيدروليكي خارجي كه براي package (دسته‌بندي كردن) بيرينگ مورد نياز است. طراح در مورد استفاده از اين نوع بيرينگ بدون يك دانش كامل در مورد تمام جنبه‌هاي مشكلات، بايستي هشيار و محطاط باشد. تعيين و مشخص كردن اجراي عمل كننده بيرينگ‌هاي هيدرواستاتيكي يك قسمت ويژه از رشته روغن‌كاري (Lubrication) مي‌باشد كه در كتابهاي مرجع خاصي به آن پرداخته شده است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران