نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

جایگاه و اعتبار حقوقی اسناد الکترونیک در ادله اثبات دعوا

ارسال کننده : سرکار خانم مینا امین
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : m.amin00139[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۵ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 1246
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 170
فرمت فایل : ورد
حجم فایل : 847

قیمت فایل : 10,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

مطابق آیین دادرسی مدنی ایران، به سبب وجود موانع قانونی که به طور عمده ناشی از متابعت سیستم قانونی تحصیل دلیل است، اطلاعات رایانه ای ودیجیتالی برای دادگاه سندیت ندارد و نمی تواند دلیل واقع شود.ازطرف دیگر، هزینه پایین تولید و نگهداری اطلاعات رایانه ای و سرعت بالای تبادل اطلاعات و بایگانی آسان استفاده ازاین فناوری را امری اجتناب ناپذیر ساخته است. بنابراین در صورتی که داده پیام ها و اسناد الکترونیک از ارزش اثباتی لازم در محاکم برخوردار نباشند، مشکلات و چالشهای حقوقی فراوانی به وجود می آید. در عرصه بین الملل و کشورهای پیشرفته به منظور اعتبار دهی به اسنادالکترونیک از راهکارهای مختلفی استفاده شده است. یکی از این راهکارها، توسعه مفهوم نوشته، به طوریکه داده پیام را نیز شامل شود و ایجاد رویه هایی است تا اسناد الکترونیک نیز کارکردهای اسناد کاغذی را داشته باشند و دراین صورت اسناد الکترونیک از نظراعتبار و ارزش مشابه اسناد کاغذی خواهند بود. از فناوریهای مورد استفاده در این زمینه فناوری امضای دیجیتال به عنوان رکن اصلی سند الکترونیک است. امضای دیجیتال صحت انتساب محتوای داده پیام به امضاء کننده آن و مصون بودن آن از تغییرات را فراهم می سازد و به سند الکترونیک اعتباری نظیر اعتبار اسناد رسمی می بخشد. در قوانین بین المللی و قوانین اکثر کشورهای پیشرفته مانند فرانسه، امضای الکترونیک همانند امضای عادی به رسمیت شناخته شده و از عدم پذیرش ادله الکترونیک، صرفاً به علت قالب و فرمت الکترونیکی آن نهی شده است.پس ازپذیرش قانون نمونه آنسیترال درمورد تجارت الكترونیك، كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا موضوعات مربوط به امضای الكترونیكی و مراجع گواهى را در دستور كار خود قرار دهد. این كمیسیون در 5 جولاى 2001، قانون نمونه آنسیترال در مورد امضاهای الکترونیک را همراه با راهنماى اجراى قانون مورد تصویب قرار داد تا برای دولتهایی كه با سیستمهای اقتصادی، اجتماعی وحقوقی مختلف جهت توسعه روابط اقتصادی بین المللی اقدام می كنند؛ امضای الكترونیكی به هر تایید ی اطلاق می شود كه به صورت الكترونیكی ایجاد شده وممكن است یك علامت، رمز، كلمه، عدد، یك اسم تایپ شده، تصویر دیجیتالی، امضای دست نویس و یا هر نشان الكترونیكی اثبات هویت باشد كه توسط صادر كننده ی قائم مقام و یا اتخاذ و به یك قرارداد و یا هر سند دیگری ملحق شده باشد. مطابق تعریف برخی حقوقدانان، امضاء عبارتست از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا هر دو یا ترسیم علامت خاصی كه نشانه هویت صاحب علامت است؛ در زیر اوراق وسندهای عادی یا رسمی متضمن وقوع معامله، تعهد، اقرار، گواهی و ماننداینها. یكی از شرایط اصلی و اساسی هر سندی وجود امضاء در آن است. در واقع نوشته بدون امضاء فاقد ارزش واعتبار می باشد نوشته منتسب به افراد، هنگامی قابل استناد است كه امضاء شده باشد. سند امضاء نشده ناقص است و مهمترین ركن اعتبار را ندارد هر چند كه ممكن است به عنوان قرینه تاكید كننده سایر ادله مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین برای این كه بتوان یك سندالكترونیك داده پیام را به عنوان دلیل در دادگاه ارائه كرد؛لازم است كه این سند و داده پیام دارای امضای الكترونیك باشد. در ماده 7 قانون تجارت الكترونیك نیز آمده است: هرگاه قانون وجود امضاء را لازم امضای پژوهشگر در صدد است جایگاه و اعتبار حقوقی اسناد الکترونیک را در ادله اثبات دعوا در قانون تجارت ایران واسناد بین المللی تحلیل کند و این پرسش را جواب دهد که آیا امضای الکترونیکی برای اعتبار حقوقی اسناد الکترونیک کافی است یا خیر؟

 

چكیده. 1

مقدمه. 2

2- بیان مساله. 3

3-سوال های تحقیق.. 4

4-فرضیه های تحقیق.. 4

فرضیه اصلی.. 4

5- سابقه وپیشینه تحقیق.. 5

6-نوع تحقیق.. 7

7- روش تحقیق.. 7

8- قلمرو تحقیق.. 7

9- علت واهمیت انتخاب موضوع.. 8

10-ساختار تحقیق.. 9

فصل اول

کلیاتتحقیق.. 10

مبحث اول:مفاهیم و اصطلاحات... 11

گفتار اول:اسناد الکترونیکی.. 11

بند اول:تعریف اسناد الکترونیکی.. 11

بند دوم:تعریف لغوی اسناد الکترونیکی.. 12

بند سوم:تعریف اصطلاحی اسناد الکترونیکی.. 12

گفتار دوم: ادله اثبات دعوا14

بند اول:تعریف ادله اثبات دعوا14

بند دوم: تعریف لغوی ادله اثبات دعوا14

بند سوم: تعریف اصطلاحی ادله اثبات دعوا15

بند چهارم:انواع ادله اثبات دعوا16

مبحث دوم:انواع اسناد (نحوه منشاء تولید). 17

گفتار اول: اسناد سنتی(تعریف سند در معنای عام و خاص). 17

بند دوم: سند رسمی و عادی.. 20

بند دوم: در حکم سند رسمی.. 21

گفتار دوم: اسناد الکترونیکی.. 22

1.اسناد رسمی الكترونیك و ارزش اثباتی آن.. 23

2.سند عادی الكترونیك و ارزش اثباتی آن.. 23

الف- اسناد الكترونیكی كه به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند.. 24

ب- اسناد الكترونیكی كه به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شده اند.. 25

گفتار سوم:وضعیت حقوقی اسناد الكترونیكی.. 26

بند اول:عناصر و اركان سند الكترونیك.... 26

1.قابلیت استناد. 26

2.دستیابی.. 26

3.تولید و نگهداری به روش مطمئن.. 27

4.امضای الكترونیكی.. 27

بند دوم: قابلیت اعتماد تعامل.. 30

1.تشخیص اصالت هویت فرستنده. 31

2.تمامیت دادها. 33

بند سوم: اهدف استفاده از اسناد الکترونیکی.. 34

بند چهارم: آثار اسناد الکترونیکی دراسناد بین المللی.. 35

بند پنجم: آثار اسناد الکترونیکی در حقوق برخی از کشورهای خارجی.. 38

بند ششم: آثار اسناد الکترونیکی در حقوق ایران.. 43

فصل دوم

سند الکترونیکی به عنوان ادله اثبات دعوا48

بررسی قدرت اثباتی ادله الکترونیکی.. 48

مبحث اول: عناصر اعتبار اسناد الکترونیکی.. 49

گفتار اول: نوشته. 49

بند اول: تعریف نوشته و کارکرد آن.. 49

بند دوم: برابری داده پیام و نوشته. 51

گفتار دوم: امضاء. 54

بند اول: تعریف امضاء و آثار آن.. 55

بند دوم: تامین کارکرد های امضاء در دلیل الکترونیکی.. 56

گفتار سوم: اصالت... 64

بند دوم: تامین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی.. 65

بند اول:نظام آیین دادرسی اتهامی.. 69

بند دوم: نظام آیین دادرسی تفتیشی.. 69

بند سوم: نظام مختلط آیین دادرسی.. 70

گفتار دوم: نظام دادرسی از نظر نحوه ی توجه به دلیل.. 70

بند اول: نظام دلیل قانونی.. 71

بند دوم: نظام دلیل آزاد. 71

بند سوم: نظام مختلط... 72

بند چهارم: سیستم حقوقی ایران.. 74

 

فصل سوم

عوامل موثر در جایگاه و اعتبارحقوقی اسناد الکترونیکی.. 76

مبحث اول: تفاوت سند الکترونیکی و سند سنتی.. 77

گفتار اول: تفاوت دو سند از نظر شکلی.. 78

گفتاردوم: تفاوت از نظر نحوه نشر و نگهداری.. 78

مبحث دوم:شیوه های مربوط به نگهداری و بازیابی سند الکترونیکی.. 78

گفتار اول: نحوه حفاظت و بازیابی.. 79

بند اول:بازیابی سند الکترونیکی.. 79

بند دوم: نحوه حفاظت و محل حفاظت... 80

بند سوم: بازیابی نسخه های پشتیبان.. 81

بند چهارم: بازیابی اطلاعات حذف شده. 83

گفتار دوم: بازیابی اطلاعات پنهان شده. 84

مبحث سوم: امضای الکترونیکی (در حقوق ایران نظام بین المللی). 85

بند اول:انواع امضای الکترونیکی.. 88

بنددوم: امضای الکترونیکی ساده. 88

بند سوم: امضای زیست سنجی.. 89

بند چهارم: امضای مبتنی بر رمز نگاری.. 91

بنداول: وجه تمایز امضای دیجیتال با امضای الکترونیک.... 96

بند دوم: امضای الکترونیکی جایگزین امضاء سنتی.. 100

مبحث چهارم: مدیریت امضای دیجیتال از طریق زیر ساخت کلید عمومی کشور(PKI). 102

گفتار اول:اهداف و وظایف زیر ساخت کلید عمومی کشور. 102

بند اول:اهداف... 102

بند دوم:وظایف.... 102

گفتار دوم: ارکان زیر ساخت کلید عمومی کشور و کارکرد آن.. 103

الف) كمیسیون زیرساخت كلید عمومی كشور. 103

ب ـ مركز صدور گواهی ریشه. 103

ج ـ مركز ثبت‌نام ریشه. 104

د ـ مركز صدور گواهی میانی.. 104

هـ ـ مركز ثبت‌نام. 105

بند دوم: تامین اطمینان امضای دیجیتال از طریق زیر ساخت کلید عمومی.. 105

فصل چهارم

قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی سند الکترونیکی.. 108

مبحث اول: بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا109

گفتار اول: اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا109

گفتار دوم: بررسی چگونگی امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه. 111

مبحث دوم: ارزش اثباتی سند الکترونیکی.. 116

گفتار اول: ارزش اثباتی سند الکترونیکی عادی.. 117

گفتار دوم: ارزش اثباتی سند الکترونیکی مطمئن.. 118

مبحث سوم:بررسی اثبات دلیل و تعارض ادله. 124

گفتار اول:بررسی اثبات دلیل.. 124

گفتار دوم:تعارض دلیل.. 125

گفتارسوم:تکذیب صحت سند.. 127

بند اول:اظهار انکار و تردید.. 127

بند دوم:ادعای جعل.. 128

گفتارچهارم:نحوه ارجاع دهی به سند الکترونیکی.. 129

گفتاراول:بررسی موانع پذیرش سند الکترونیکی در نظام قضایی ایران.133

گفتار دوم:بررسی وضعیت فعلی پذیرش سند الکترونیکی در قانون و رویه قضایی.. 134

نتیجه گیری و پیشنهادات... 136

پیوست 1 : قانون تجارت الکترونیک.... 138

فهرست منابع.. 156

مقدمه

 

ادله اثبات دعوا: ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379 مجلس شورای اسلامی در خصوص تعریف دلیل بیان می دارد:« دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.»

اسناد الكترونیكی: اسنادی هستند كه به روش رایانه ای تولید(created)، منتقل و مرتبط(communicated) و نگهداری(maintained) شده اند. آنها ممكن است به شیوه الكترونیكی متولد شده (born digital)و یا از شكل اصلی خود به فرم الكترونیكی در آمده باشند.( مثل اسكن از پرونده های كاغذی.)

سند: هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. ماده1284 ق.م.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران