نسل جوان ایران

علوم انسانیتاریخ و فرهنگ باستان شناسی

گذري بر امتيازات پي در پي انگليس در عهد ناصري

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۳ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 876
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 15
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 180kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

ما انگليسي ها با آنها با كمال خشونت رفتار مي كنيم. ما خود را مظهر پاك مسيحيت و خيرخواه بشر معرفي مي كنيم و مي گوييم با همسايگان بايد  با رأفت و مهرباني رفتار كنيم ولي عادتاً رفتار ما با ملل شرقي با خشونت و درشتي است. اين نوع رفتار ابداً برتري و بزرگي ما را در انظار آنها جلوه  نمي دهد. ما تصور مي كنيم اگر درشتي كنيم و به آنها بيا عتنايي كنيم ارزش و اهميت ما را در نظر آنها خواهد افزود بر عكس در نظر آنها ما يك نوع  مردمان فرومايه و مضحك به شمار خواهيم رفت... ۱ لندور انگليسي ايل قاجار كه طايفها ي از تركان نواحي شرقي درياي خزر بودند با پشتيباني از آقا محمدخان قاجار، پسر محمدحسن خان قاجار (بزرگ طايفه اشاقه باش) حكومت قاجاريه را در سال ۱۲۱۰ ه ق تأسيس كردند. از اين زمان دوراني در تاريخ ايران آغاز  شد كه همزماني آن با گسترش قدرت هاي امپرياليستي، سرمايه هاي ملي اين آب و خاك را بر باد داد. قاجارها قلمرو ايران را كه در زمان نادرشاه افشار  از رود سند و هندوستان در خاور تا بغداد و ديار بكر در باختر و از عمان و شيخن شينهاي جنوبي خليج فارس در جنوب تا به كرانه هاي شمالي درياي  مازندران و خوارزم در شمال بود، بي محابا از دست دادند و سفره ايران را جلوي اشتهاي سيرين اپذير اجانب گستردند تا هر آنچه مي خواهند از اين سفره  هيغما برند و ايران و ايراني را با واگذاري امتيازات بي حد و حصر به بيگانگان به ورشكستگي كامل كشاندند. مجال آن نيست كه تمام امتيازات واگذار شده در دوره قاجار را كه موجب پريشاني سياسي و اقتصادي ايران گرديد بررسي كنيم؛ پس تنها به بررسي مهمت رين امتيازات واگذار شده در  عصر ناصري به انگليس، كه گوي سبقت را از سايرين ربوده بود، ميپ ردازيم. پس از مرگ محمدشاه، فرزند ارشدش ناصرالدين ميرزا در روز ۱۲ ذيقعده سال ۱۲۶۴ در تهران رسماً به تخت سلطنت نشست. حكومت ناصرالدين شاه به دو دوره تقسيم شده است: ۱) دوره ايجاد  تحولات مثبت و اصلاحات در زمان اميركبير. ۲) دوره اضمحلال ايران بعد از قتل اميركبير. دوره دوم بسيار طولانيت ر از مرحله اول بوده است.


ندارد

در جلد دوم كتاب تاريخ روابط سياسي ايران و انگليسن وشتة محمود محمود اين واقعه چنين ذكر شده است: هنوز سال مرگ اميرنظام آن مرد بزرگ و  تاريخي درست برگزار نشده بود كه ميرزا آقاخان براي قدرداني از همراهي هاي دولت انگليس قباله هرات را مسجل كرده، به آنها واگذار نمود... در اين  باب هيچ سابقها ي در دست نيست و معلوم هم نيست بين وزيرمختار انگليس مقيم تهران و ميرزا آقاخان نوري صدراعظم دولت عليه ايران چه مكاتبات  در اين باب رد و بدل شده است. هيچ آثاري از آنها باقي نمانده است جز اينكه بدون مقدمه دولت ايران يك تعهدنامه نوشته به سفارت انگليس در طهران  سليم مي كند. ۳ خلاصها ي از تعهدات دولت ايران در باب هرات، بنا به قرارداد مورخه ۱۵ ربيعا لثاني ۱۲۶۹ (مطابق ۲۵ ژانويه ۱۸۵۳ ) با ليدي  شيل وزيرمختار انگليس در تهران به قرار زير است: دولت عليه ايران قرار مي دهد كه وجهاً منا لوجوه قشون به خاك هرات نفرستد، مگر وقتي كه قشون  ز خارج به سر هرات بيايد، يعني از سمت كابل و قندهار و خارج ديگر. و در صورت فرستادن قشون، در آن حالت دولت ايران تعهد مي كند كه  قشون مزبور داخل شهر هرات نشود و به محض مراجعت قشون خارج رو به خاك خود، فوراً بلاتأمل قشون ايراني مراجعت به خاك ايران نمايد. و نيز دولت  يران قرار مي دهد كه وجهاً منا لوجوه مداخله در امورات ۱۱۸ داخله هرات ننمايد. همچنين از تصرف يا تصاحب يا تملك يا حكومتي مگر همانطور  كه در ايام ظهيرالدوله يارمحمدخان مرحوم، مداخله فيمابين بود، عماً بعد نيز كما فيا لسابق برقرار باشد. بناءً عليهذا دولت ايران قرار مي دهد كه نوشتها   كه مبني و مشتمل بر اين مضامين باشد، خطاب به سيدمحمد خان نوشته، به اتفاق آدمي كه از سفارت انگليس كه در مشهد باشد به   معزيا ليه داده شود.   نيز دولت ايران قرار مي دهد كه ترك كند ادعاي مطالبه سكه و خطبه يا هرگونه علامتي از علامات رعيتي يا زير حكومت ايران  بودن اهالي هرات باشد... و نيز قرار مي دهند كه عباسقلي خان را احضار كنند بعد از چهار ماه توقف از تاريخ ورود كه مقيم نباشد و بعد هم وكيل مقيم  ر هرات نگذارد [هيچ نماينده دائمي دولت ايران در هرات نباشد]... و هم دولت ايران قرار مي دهد كه بدون شرط و استثناء جميع خوانين هراتي را  ه در مشهد و در تهران و يا در [هر] جاي ديگر ايران هستند مستخلص و مطلقا لعنان نموده و منب عد، به هيچ وجه مقصر و محبوس و يا متهم از  سيد محمدخان را قبول نكند... ۴ درست است كه واگذاري هرات از سوي ايران در قالب امتيازن امه ها نمي گنجد اما از آنجا كه در آن امتيازات و فرصت  هاي بزرگي براي انگليس نهفته بود، بايد به اين موضوع اشاره مي شد. بزرگت رين امتياز انگليس از جدايي افغانستان از ايران، ايجاد سد حائلي براي  دفاع از هندوستان يعني چشم و چراغ مستعمرات انگليس بود. انگليسي ها نيك مي دانستند كه ايرانيان هرگاه فرصت يافتها ند، چه در ادوار باستان و  چه در آخرين مرحله در زمان نادرشاه افشار، دروازه هاي هندوستان را درنورديدها ند؛ و از سويي نگران آن بودند كه حتي اگر ايران بار ديگر قدرت تصرف  هند را نداشته باشد، به دليل همسايگي با آن، امكان صدور اجازه لشكركشي قدرت سومي مانند فرانسه يا روسيه از خاك ايران به مقصد هند را  خواهد داشت. لذا جداسازي افغانستان از ايران و ايجاد كشوري حائل ميان ايران و هند، بسان امتيازي بزرگ براي انگليس در راستاي حفظ مستعمره وضع » : خود از هرگونه خطر احتمالي بود. به قول شهيد راه مبارزه با انگليس دكتر حسين فاطمي جغرافيايي ايران، بزرگت رين بلاي مردم اين سرزمين  ده است كه آن گناه ايراني آن بود كه وطنش سر راه هندوستان است و تحريكات مدام و مداخلات روزافزون انگليس در اين كشور بدين منظور  صورت ۵« مي گرفت كه روسيه تزاري يا بناپارت نتوانند به دروازه هاي هند خود را برسانند  وارد مورد اشاره در نامه ميرزا آقاخان نيز گويي عيناً از سوي  انگليسي ها ديكته شده بود؛ به طوري كه هر اقدامي كه بوي تابعيت هرات از ايران مي داد، در اين نامه مطرح و خنثي شده بود. مثلاً از عدم بازداشت  هراتي ها در ايران كه ميت وانست به نوعي مدعي حاكميت ايران بر هرات باشد گرفته تا ساير مسائل در اين نامه ياد شده است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران