نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی سلامت

ضدافسردگی

ارسال کننده : جناب آقای رضا درتومی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : rezadartomi5781[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۱ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 859
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 12
فرمت فایل : word
حجم فایل : 5kb

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

سرترالين‌ ( sertraline ) با نامهاي‌ تجارتي‌ Zoloft و Lustral جزو نسل‌ سوم‌ داروهاي‌ ضد افسردگي‌ قلمداد مي‌گردد و يك‌ مهاركننده‌ اختصاصي‌ جذب‌ مجدد سروتوئين‌ SSRIs ( Selective Serotonin Reuptake Inhibitor ) است‌. اين‌ دارو بطور معمول‌ در درمان‌ اختلالات‌ خلقي‌ واضطرابي‌ بزرگسالان‌ مصرف‌ مي‌گردد ولي‌ مصرف‌ آن‌ در كودكان‌ از جانب‌ FDA ( Food and Drug Administration ) تأييد نگرديده‌ است‌(1). اثرات‌ ضد افسردگي‌ اين‌ دارو مشابه‌ ضد افسردگيهاي‌ سه‌ حلقوي‌ (TCA) مي‌باشد. علي‌ رغم‌ مشابهت‌ مكانيسم‌ عمل‌ آنها SSRIs تفاوتهاي‌ فارماكوكينتيك‌ مشخصي‌ با TCAs دارد. سرترالين‌ پس‌ از تجويز خوراكي‌ به‌ آهستگي‌ جذب‌ مي‌گردد و در عوض‌ 8-6 ساعت‌ به‌ پيك‌ پلاسمايي‌ خودش‌ مي‌رسد (2و3). نيمه‌ عمر دفعي‌ آن‌ 32-26 ساعت‌ است‌ و مانند ساير SSRIs عمدتاً در كبد متابوليزه‌ شده‌ و به‌ متابوليت‌ غير فعال‌ خود desmethylsertraline تبديل‌ مي‌گردد. برخلاف‌ فلوگزتين‌ و پاروگزتين‌، سرترالين‌ اثرات‌ فارماكوكينتيك‌ خطي‌ در محدوده‌ دوزهاي‌ درماني‌ 50 تا200 ميلي‌گرم‌ روزانه‌ دارد(3). اغلب‌ يك‌ دوز ثابت‌ روزانه‌ توصيه‌ مي‌گردد، در عرض‌ حدود يك‌ هفته‌ به‌ سطح‌ پايدار سرمي‌ مي‌رسد و خواص‌ فارماكوكينتيك‌ آن‌ در افراد مسن‌ و كساني‌ كه‌ نارسايي‌ كليه‌ دارند با افراد جوان‌ و ميان‌سال‌ تفاوتي‌ ندارد. بنابراين‌، دوزاژ آن‌ در افراد مسن‌ مشابه‌ افراد ميانسال‌ است‌(2). تجويز سرترالين‌ به‌ افراد سالم‌ باعث‌ مهار انتخابي‌ جذب‌ 5-هيدروكسي‌ تريپ‌ تامين‌ ( 5-HT ) به‌ پلاكت‌هاي‌ خون‌ مي‌گردد(2). با توجه‌ به‌ اثرات‌ درماني‌ ضد افسردگي‌ اين‌ دارو و كمتر بودن‌ عوارض‌ جانبي‌ آن‌ وتجويز راحتر آن‌ (دوز واحد روزانه‌) و با توجه‌ به‌ گزارشات‌ متعدد و متفاوت‌ راجع‌ به‌ كاربرد و عوارض‌ جانبي‌ آن‌ در كودكان‌، بررسي‌ آخرين‌ يافته‌ها و تحقيقات‌ علمي‌ در زمينه‌ مصرف‌ سرترالين‌ در كودكان‌ ضروري‌ به‌ نظر مي‌رسد. در اين‌ مقاله‌ با بررسي‌ بيش‌ از سي‌ مقاله‌ تحقيقي‌ منتشر شده‌ در مجلات‌ معتبر دنيا طي‌ سالهاي‌ اخير، به‌ اثرات‌ درماني‌، كاربرد، عوارض‌ جانبي‌، مزيت‌ و عدم‌ مزيت‌ آن‌ و دوزاژ سرترالين‌ در كودكان‌ پرداخته‌ شده‌ است‌.

سرترالين

مرورمقالات‌

الف‌ - سرترالين‌ براي‌ درمان‌ افسردگي‌ و وسواس‌ در كودكان‌

ب‌ - استفاده‌ سرترالين‌ در اسيكزوفرنياي‌ كودكان‌

ج‌- كاربرد سرترالين‌ در ساير اختلالات‌ روانپزشكي‌ كودكان‌

د- تداخل‌ داروئي‌ سرترالين‌

هـ - عوارض‌ جانبي‌ سرترالين‌ در كودكان‌

بحث‌

References

عمده‌ترين‌ مورد استفاده‌ سرترالين‌ در درمان‌ افسردگي‌ و وسواس‌ مي‌باشد. Tierny . 33 مورد كودك‌ و نوجوان‌ 18-8 ساله‌ كه‌ مبتلا به‌ افسردگي‌ اساسي‌ بوده‌ وبراي‌ مدت‌ 10-2 هفته‌ تحت‌ درمان‌ با سرترالين‌ قرارگرفته‌ بودند را مورد مطالعه‌ قرار داده‌ است‌(4). دوز متوسط‌ مصرف‌ شده‌ در اين‌ بيماران‌ 6/1 ميلي‌گرم‌ به‌ ازاي‌ كيلوگرم‌ يا 100 ميلي‌گرم‌ روزانه‌ بود. وي‌ با استفاده‌ از ابزار سنجش‌ CGI ( Clinical Global Impression ) در 17 مورد بهبود مناسب‌ مشاهده‌ نمود و ميانگين‌ در صد كلي‌ بهبودي‌ 65 درصد بود. هرچه‌ ميزان‌ سن‌ بالاتر مي‌ رفت‌، ميزان‌ بهبودي‌ هم‌ بيشتر شده‌ بود. در16 مورد عوارض‌ جانبي‌ مشاهده‌ گرديد. در هشت‌ مورد به‌ علت‌ بروز عوارض‌ شديد، دارو قطع‌ گرديده‌ بود. از اين‌ ميان‌ هفت‌ مورد عوارض‌ جانبي‌ رفتاري‌ داشتند. عمده‌ عوارض‌ جانبي‌ در طي‌ هفته‌ اوّل‌ درمان‌ مشاهده‌ گرديد. همچنين‌ دو بيمار دچار حالت‌ مانيا شدند. در هيچ‌ كدام‌ از بيماران‌ بروز علائم‌ خودكشي‌ يا تهاجم‌ ( Violence ) يا بدتر شدن‌ علائم‌ افسردگي‌ مشاهده‌ نگرديد(4). در يك‌ مطالعه‌ 12 هفته‌اي‌ بر روي‌ 13 نوجوان‌ مبتلا به‌ افسردگي‌ اساسي‌ كه‌ توسط‌ McConville و همكارانش‌ انجام‌ شد، كارايي‌ سرترالين‌ در درمان‌ افسردگي‌ مورد بررسي‌ قرار گرفت‌(5). نتايج‌ دلالت‌ برآن‌ داشت‌ كه‌ سرترالين‌ باعث‌ كاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ در علائم‌ افسردگي‌ واضطراب‌ در طي‌ 8-5 روز اوّل‌ درمان‌ مي‌گردد و در عرض‌ 12 هفته‌ بهبودي‌ قابل‌ توجهي‌ را به‌ همراه‌ دارد. پروفايل‌ كلي‌ عوارض‌ جانبي‌ آن‌ پايين‌ بوده‌ (14 درصد) و مطرح‌ گرديده‌ است‌ كه‌ همراهي‌ افسردگي‌ با ساير اختلالات‌ روانپزشكي‌، نتيجه‌ درمان‌ را بدتر نمي‌كند. Alderman ، فارماكوكينتيك‌، بي‌خطر بودن‌ و كارايي‌ سرترالين‌ در 61 كودك‌ و نوجوان‌ 17-6 ساله‌ مبتلا به‌ افسردگي‌ اساسي‌ يا وسواس‌ را مورد بررسي‌ قرار داده‌ است‌(6). كليه‌ بيماران‌ يك‌ دوز واحد ابتدايي‌ 50 ميلي‌گرم‌ دريافت‌ مي‌كردند و پس‌ از يك‌ هفته‌ توقف‌، دوره‌ پنج‌ هفته‌اي‌ درمان‌ به‌ يكي‌ از دو شكل‌ زير شروع‌ مي‌گرديد: 25 ميلي‌گرم‌ روزانه‌ و افزايش‌ دوز هر 25 ميلي‌گرم‌ به‌ ازاي‌ 4-3 روز و يا 50 ميلي‌گرم‌ روزانه‌ وافزايش‌ 50 ميلي‌گرم‌ به‌ ازاي‌ هر هفته‌ تا حداكثر 200 ميلي‌گرم‌. كليه‌ بيماران‌ دوزاژ 50 ميلي‌گرم‌ اوّليه‌ و 65 درصد تا دوز 200 ميلي‌گرم‌ را تحمل‌ نمودند. عمده‌ عوارض‌ جانبي‌ اين‌ دارو شامل‌ عوارض‌ گوارشي‌ و شكايات‌ رواني‌ بود وتفاوتي‌ بر اساس‌ سن‌ در اين‌ زمينه‌ مشاهده‌ نگرديد. در بيماران‌ مبتلا به‌ وسواس‌، ميانگين‌ نمره‌ CY-BOCS ( Childrens Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale ) از 25 به‌ 13 كاهش‌ و نمره‌ افسردگي‌ ( CGI ) به‌ 2/2 (بهبودي‌ زياد) تقليل‌ يافته‌ بود. پارامترهاي‌ فارماكوكينتيك‌ دارو مشابه‌ بزرگسالان‌ بود(6). كارايي‌ باليني‌ سرترالين‌ در هشت‌ نوجوانان‌ مبتلا به‌ وسواس‌ توسط‌ Rodrigues Rmos مورد مطالعه‌ قرار گرفته‌ است‌(7). بيماران‌ بين‌ 17-12 سال‌ سن‌ داشتند. دوز اثر به‌ كار رفته‌ بين‌ 50 تا200 ميلي‌گرم‌ بود ودوز نگهدارنده‌ 150-50 ميلي‌گرم‌ روزانه‌. هفت‌ بيمار در عرض‌ 6 ماه‌ با بهبودي‌ كامل‌ پاسخ‌ دادند و در يك‌ دختر 16 ساله‌ به‌ علت‌ عوارض‌ جانبي‌ غير قابل‌ تحمل‌، دارو قطع‌ گرديد. شروع‌ بهبودي‌ در هفت‌ مورد فوق‌ قبل‌ از هفته‌ هشتم‌ بود. در اين‌ هفت‌ بيمار عوارض‌ ناخواسته‌ نداشتند. نتايج‌ در كساني‌ كه‌ سرترالين‌ به‌ همراه‌ درمان‌ شناختي‌ دريافت‌ كرده‌ بودند، خيلي‌ مناسبتر بود(7). يك‌ مطالعه‌ 12 هفته‌اي‌ در چند مركز كه‌ به‌ صورت‌ دو سركور و يا كنترل‌- پلاسبو صورت‌ گرفت‌، بي‌ خطر بودن‌ و اثر بخشي‌ سرترالين‌ در 187 كودك‌ و نوجوان‌ 17-6 ساله‌ مبتلا به‌ وسواس‌ مورد بررسي‌ قرار گرفت‌(8). به‌ طور مشخص‌ كساني‌ كه‌ سرترالين‌ دريافت‌ نمودند، بهبودي‌ بيشتري‌ نسبت‌ به‌ گروه‌ كنترل‌ نشان‌ دادند (بر اساس‌ معيار CY-BOCS و CGI ). بي‌خوابي‌، تهوع‌، بي‌قراري‌، و لرزش‌ در اين‌ گروه‌ (سرترالين‌) بيشتر بود. در 11 درصد به‌ علت‌ عوارض‌ جانبي‌ گروه‌ سرترالين‌ و 2 درصد در گروه‌ كنترل‌ درمان‌ قطع‌ گرديد، در نهايت‌ نتيجه‌ گرفتند كه‌ مصرف‌ سرترالين‌ براي‌ درمان‌ وسواس‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ مفيد وبي‌خطر است‌(

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران