نسل جوان ایران

پزشکیپزشکی عمومیپزشکی عمومی

بررسي تاثيرات توانبخشي قلبي بر ظرفيت توانائي عملكردي بيماران با جراحي دريچه اي قلب

ارسال کننده : جناب آقای رضا درتومی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : rezadartomi5781[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۷ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 706
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 23
فرمت فایل : word,pdf
حجم فایل : 2/427kb

قیمت فایل : 2,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

اغلب بيماران جراحي دريچه اي قلب، بعد از انجام جراحي همچنان از نارسائي قلبي
و عدم توانائي در انجام امور روزمره رنج مي برند . در اين تحقيق ميزان تاثير برنامه هاي
توانبخشي قلبي بر تغييرات ظرفيت توانائي عملكردي اين دسته از بيماران بررسي خواهد شد.
روش ها: 15 نفر از بيماران مبتلا به تنگي و يا نارسائي دريچه ميترال وآئورت، كه حداقل 6
هفته از جراحي ترميم و يا تعويض دريچه ايشان گذشته بود، تحت معاينات و ارزيابي هاي
اوليه قرارگرفته، با استفاده از روش اكو كارديوگرافي، ميزان كسر جهشي بطن چپ؛ و با
ظرفيت توانائي عملكردي ايشان اندازه ،(DUKE) استفاده از تست ورزش و پرسشنامه دوك
گيري شد. بيماراني كه از نظر قلب و عروق داراي ثبات بودند، به مدت 4 تا 6 هفته در يك
برنامه توانبخشي قلبي مبتني بر ورزش شركت داده شدند. در طي اين مدت، بيماران 2تا 4 بار
و با شدت 60 تا (Ramp) در هفته، روزانه 30 تا 45 دقيقه بر روي تريدميل با پروتكل رمپ
%85 حداكثر اكسيژن مصرفي ورزش نمودند. پس از اتمام برنامه توانبخشي قلبي، بيماران
DUKE شركت كننده تحت تست ورزش و اكوكارديوگرافي مجدد قرار گرفتند و پرسشنامه
را تكميل نمودن

دريچه ميترال 1

دریچه میترال قلب چه می‌کند؟ 2

پرولاپس‌ دريچه‌ ميترال 2

سندرم پرولاپس دریچه میترال4

شیوع5

علل5

علایم و نشانه ها6

روش های تشخیصی پرولاپس دریچه میترال7

انواع افتادگی دریچه میترال7

عوامل افزایش دهنده خطر8

آزمایشات آزمایشگاهی8

الکتروکاردیوگرام 8

اکوکاردیوگرام 9

حاملگی10

سیر بیماری و مراقبت ها 10

بیماران بدون علامت11

بیماران علامت دار12

درمان دارویی41

درمانهای جراحی عبارتند از : 14

عوارض بیماری پرولاپس دریچه میترال :61

عفونت دریچه قلب (اندوکاردیت)61

پس زدن 17

توانبخشی 19

توانبخشی قلبی شامل چهار مرحله است 20

نتیجه گیری 22

 

نتايج تست ورزش نشان داد كه حداكثر ظرفيت توانائي عملكردي بيماران بعد از شركت
9 معادل / 6 به 92 / در برنامه توانبخشي قلبي بصورت معني داري افزايش يافته است(از 70
نيز DUKE ميزان افزايش اين متغير در بررسي نتايج پرسشنامه .(p< متابوليكي، 0.0001
كسر جهشي بيماران در اندازه گيري دستي و اتوماتيك افزايش .(p< معني دار بود( 0.0003
نشان داده بود. تعداد ضربان قلب و فشار خون p< و 0.05 p< معني داري به ترتيب 0.01
سيستوليك بيماران در زمان استراحت بعد از شركت در برنامه توانبخشي قلبي كاهش معني
ولي فشار خون دياستوليك بيماران در زمان (p= و 0.01 p= داري يافته بود (به ترتيب 0.003
.(NS, p= استراحت تغيير معني داري نشان نداد( 0.6
بحث و تفسي ر: در ابتدا بيماران شركت كننده ، هنوز از توانائي عملكردي كافي براي زندگي
عادي برخوردار نبودند و در دسته بيماران با ريسك متوسط و بالا ( كمتر از 7 معادل
متابوليكي) تقسيم بندي مي شدند

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران