نسل جوان ایران

علوم انسانیتاریخ و فرهنگ فرهنگ شناسی

اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونيك در آمريكا،سنگاپور و چين( Consumer trust in e-commerc)

ارسال کننده : جناب آقای رضا درتومی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : rezadartomi5781[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۴ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 913
زبان نوشتاری : دوزبانه
تعداد صفحه : 38
فرمت فایل : word,pdf
حجم فایل : 260kb

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

اين تحقيق سوابق و پيامدهاي اعتماد مصرف كننده را در آمريكا ، سنگاپور و چين بررسي مي كند . نتايج نشان مي دهد كه شهرت و اطمينان سيستم يك فروشنده اينترنتي و گرايشي طبيعي مشتري به اعتماد بطور قطعي مربوط به اعتماد مشتري مي باشد . اعتماد مشتري رابطه مثبتي با طرز تلقي و رابطة منفي با ريسك مشاهده شده دارد . مفاهيم مورد بحث قرار گرفتند .

ندارد

اعتماد نقش مهمي را در بسياري از تعاملات اقتصادي و اجتماعي درگير با عدم اطمينان و عدم استقلال ايفا مي كند . از عدم اطميناني كه در معاملات اينترنتي وجود دارد ، بسياري از محققان بيان كرده اند كه اعتماد يك عامل مهم مؤثر در افزايش موفقيت تجارت الكترونيك مي باشد . مفهوم اعتماد بسيار مهم و حياتي مي باشد زيرا آن روي يك تعداد عوامل ضروري براي معاملات آنلاين اثر مي گذارد ، از قبيل امنيت و خصوصي بودن . بعلاوه ، هر چند تجارت الكترونيك مزايايي را براي هر دو خريدار و فروشنده فراهم مي كند . ولي آن محدوديتهايي از قبيل جدايي فيزيكي مابين خريداران و فروشندگان و مابين خريداران و كالا ، دارد . به منظور كاهش موانع ، فروشندگان بايد يك رابطه قابل اعتمادي را براي پرورش وفاداري مشتري توسعه دهند .

اعتماد مصرف كننده جنبه اي مهم از تجارت الكترونيك مي باشد و شناخت سوابق و پيامدهاي آن يك كمك مقدماتي براي دلايل ذيل مي باشد . ابتدا ، سوابق اعتماد ما را براي شناخت اهميت نسبي عوامل مؤثر در اعتماد قادر مي سازد . درك اين عوامل نقش مهمي را در تدبير كردن معيارهاي مناسب جهت تسهيل اعتماد ، ايفا مي كند . ثانياً پيامدهاي اعتماد قادر خواهد كرد ما را به درك بهتر اهميت اعتماد و اثر آن روي رفتار خريدار آنلاين .

در ادبيات ( مكتوبات ) اعتماد سازماني ، mayer و ديگران يك مدل در برگيرنده هر دو جزء اعتماد شامل اعتماد كننده و مورد اعتماد را پيشنهاد كردند . آنها ادراكات اعتماد كننده را دربارة ويژگيهاي مورد اعتماد ( معتمد ) بررسي كردند . در مقالة تحارت الكترونيك Jarrenpaa و ديگران اينكه آيا اداركات مشتريان فروشگاه اينترنتي در مورد شهرت و اندازه فروشگاه بر اعتماد آنها در فروشگاه تأثير مي گذارد يا خير را بررسي نمودند .

ضمناً با اتصال به تئوري عمل منطقي ، محققان همچنين پيامدهايي را كه اعتماد بر طرز تلقي ها ، تعابير و رفتارهاي مشتري دارد ، تخمين زده اند . در يك روش مشابه ، Bendoly و ديگران تأثير يكپارچگي كانالها را بر وفاداري مشتريان به يك شركت چند كاناله را بررسي كردند .

طبيعت و ماهيت جهاني اينترنت سؤالاتي را دربارة آثار اعتماد در امتداد فرهنگها نيز ايجاد مي كند . هر چند اعتماد ممكن است در انواعي از راهها ( روشها ) شكل پيدا كند ، اينكه اعتماد چگونه برقرار مي شود به عوامل فرهنگي وابسته است ( بطور مثال ، هنجارهاي اجتماعي ، ارزشها و غيره ) كه رفتارها و عقايد مردم را هدايت مي كند ‌‍[7] بر مبناي 4 بعد فرهنگ طحار Hofsiede [7] ، Doney [8] يك چارچوب تشخيص فرايندهاي اعتماد ساز را كه اهميت فرهنگ را در توسعه اعتماد روشن نمود ، ارائه دادند . در روش مشابه Jarrenepaa و Tractinsky [4] بيان نمودند كه فرهنگ ممكن است بر تجارب اعتماد مصرف كننده در فروشگاه اينترنتي اثر بگذارد . Pariov , chai [9] يك مدل پذيرش تجارت الكارونيك بر مبناي فرهنگ متقابل ( دو طرفه ) ارائه دادند و بطور تجربي آن را آزمودند .

داده هاي مورد استفاده از ايالات متحده و چين جمع آوري شدند . آنها فهميدند كه اعتماد بطور مستقيم بر طرز تلقي مشتري در امتداد فرهنگها تأثير مي گذارد ؛ بعابرت ديگر اعتماد براي همة فرهنگهاي مورد مطالعه مهم مي باشد .

تحقيق ديگري يك نوع شناسي از انواع اعتماد را پيشنهاد كرده است [10] ، يك معيار اندازه گيري را براي اعتماد ارائه كرده است [11] ، بر اهميت اعتماد سيستم در كسب و كار براي معاملات مشتري ، تدكيد كرده است [12] ، مدل اعتماد را پيشنهاد كرده است [ 15-13 ] ، اعتماد را با مدل پذيرش تكنولوژي منسجم كرده است ( 17-16] ، سوابق و پيشنه اعتماد را بررسي كرده است ‍‍] 19-18] ، و اهميت حضور اجتماعي روي ابعاد اعتماد را آزمايش كرده است [20] .

هرچند اعتماد در طول 50 سال مورد آزمون قرار گرفته است ، اكثر تحقيقات روي اعتماد مشتري بر روي مصرف كنندگان در كشورهاي انگليسي زبان متمركز شده است و اخيراً در كشورهاي صنعتي . مثلاً تحقيقات كشورهاي مانند امريكا و استراليا را بررسي نموده است

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران