نسل جوان ایران

علوم پایهشیمیآموزش شیمی

زنجیره هیدرو کربنی

ارسال کننده : جناب آقای رضا درتومی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : rezadartomi5781[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 614
زبان نوشتاری : دوزبانه
تعداد صفحه : 15
فرمت فایل : word,pdf
حجم فایل : 264kb

قیمت فایل : 2,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

باند تولید هیدروپراکسید الکوکسرادیکال که به آسانی باعث بریدگی بتا از زنجیره ای هیدروکربن ها و آلدئیدها به اندازه های مختلف می شود، یکی از محصولات این تخریب مالون است.

که ازانواع روش های مختلف استفاده شده است ارزیابی میزان آسیب پروکسی داتیو به چربی است (44). برخی از آنها، مانند شیوه سنجیدن آی آدومتریک و پراکسید با توجه به کاتالیز واکنش است (45،46)، به طور مستقیم کمی LOOHسایر روش ها کمی آسیب های انجام شده توسط پراکسیداسیون از جمله تشکیل داینس *****ژوگه و محصولات تجزیه آریوس (مانند مالون دی آلدئید، لیپوفاسین،هیدروژناسیون می باشدو انتشار نور توسط واکنش دهندهای راسل صورت می پذیرد(45،47). تا به امروز روش های توسعه یافته تمام محدودیتهای تکرارپذیری، حساسیت، دقت و صحت بالا را به عنوان مثال از تعیین کنندگی اسپکتروفتومتری داینس *****ژوگه به طور گسترده استفاده می شود اما نشان داده شده است که بسیاری از مواد *****ژوگه داین در بافت گروه هیدروپراکسید شامل عملکردی نمی شود، و نشان می دهد که این روش منحصرا برای اندازه گیری محصولات پراکسیداسیون لیپید(3،48). مالون است و دیگران TBARS (49) مانند استفاده از روش کمی کمتر دقت و صحت دارد(50) و مورد انتقاد واقع شده است، اگر چه بسیاری از مشکلات ناشی از شیوه های نامناسب سنجش است (51).

در تلاش برای بهبود روش و برای تعیین آسیب پراکسیداسیون لیپید، اقتباس از این روش برای استفاده در تعیین LOOH در عصاره بافت حیوانی است که به طور مستقیم اندازه گیری پراکسید چربی را می توان مشاهده کرد.(52).

ندارد

تست فوکس (اکسیداسیون آهن / روش پرتقال زیلنول(53،54) در اکسیداسیون آهن (II) توسط LOOH در PH اسیدی و در حضور آهن (III) رنگ کملکسین بر اساس، زیلنول پرتقال، پیچیده تشکیل سپس اسپکتروفتومتری جذب و در 580 نانومتر اندازه گیری می شود. قبلا استفاده از روش اندازه گیری پراکسید در محلول تابش (55) و یا در لیپوپروتئین های کم چگال (LDL) و یا آماده سازی غشاء (53،54) محدود بود، اما نشان داد که استفاده از این روش برای محتوای LOOH در عصاره بافت ناهمگن موثر است (52 مورد ارزیابی قرار ).

آهن 3( زیلنول) در پرتقال از فرمول پیچیده خطی با افزایش مقدار عصاره متانولی بافت اضافه شده تشکیل شده است و یک ارتباط معنی داری افزایش یافت (و r = 0.88، P <0.005) بین سطوح چربی را نشان می دهد

پراکسیدها توسط فکس سنجش و با استفاده از روش TBARS نشان داده شد. شکل 2 نشان می دهد که این ارتباط به خوبی از عصاره های مختلف از انواع بافت ها و گونه های جانوری متعدد است. به عنوان مثال، سه بافت با پایین ترین است TBARS (لاک پشت عضله اسکلتی، ریه موش صحرایی، و بافت چربی سفید سنجاب زمینی) نیز نشان داد که پایین ترین سطح معادل فوکس است.

در یک مطالعه جدید، این سنجش مورد استفاده قرار گرفته و آن را با دو روش دیگر مقایسه کرده ایم ، برای ارزیابی میزان پتانسیل آسیب رسانی پروکسی داتیو به چربی در لاک پشت و تحویل آن را در مقابل کمبود اکسیژن به نمایش گذاشتیم در طول دوره قرار گرفتن در معرض کمبود اکسیژن و بهبود هوازی (داده های منتشر نشده Willmore WGو رده کیلو بایت) در این روش مورد مطالعه قرار گرفت. خسارت در مراحل مختلف در فرآیند پراکسیداسیون متفاوت است. همانطور که در بالا توضیح داده شد، فوکس سنجی به طور مستقیم به مقدار هیدروپراکسیدهای چربی در سنجش آدینه *****ژوگهاثر می گذارد و به طور مستقیم بررسی محتوای این محصولات اولیه از روند پراکسیداسیون با استفاده از طیف سنجی مشتق مرتبه دوم بر منطقه (بر محور 233-234 نانومتر) و در آن ساختار جذب نور ماوراء بنفش انجام می پذیرد

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

مقاله و کتاب های مرتبط

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران