نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق ثبت

تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 674
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 138
فرمت فایل : word
حجم فایل : 394kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده:

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تا کنون می باشد. از این رو نگارنده پس از بررسی مصادیق و مبانی و منابع تحولات، کوشیده است تا حق ها و آزادیهای بنیادین شهروندان را در این عرصه مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. از این رو به نظر می رسد تحت تاثیر تحولاتی نظیر حکمرانی مطلوب و پیدایش نظام مبتنی بر حاکمیت قانون، کارگران نیز در پرتو آموزه های حقوق بشری توانسته اند از حقوق از دست رفته خود نسبت به سابق به نحو شایسته تری برخوردار شوند. آنچه بیش از هر چیز حائز اهمیت است تاثیرپذیری نظامهای حقوق ملی از نظام حقوق بین الملل بشر در عرصه حقوق کار بوده است. روش تحلیل در این پایان‌نامه به صورت توصیفی تحلیلی می باشد.

فصل اول- مقدمه.

الف-بیان مسئله. 2

ب- سوالات تحقیق.. 3

ج- فرضیه های تحقیق.. 4

د- ضرورت و اهداف تحقیق.. 4

ه- روش تحقیق.. 5

و- پیشینه تحقیق.. 5

فصل دوم-کلیات و مفاهیم. 8

2-1-تعاریف و مفاهیم راجع به حقوق کار. 8

2-1-1-تعریف حقوق کار. 8

2-1-2-ماهیت حقوق کار. 10

2-2-حمایت از ارزش ها و مصالح اجتماعی هدف مشترک حقوق کار داخلی و بین الملل.. 11

2-3-کارآمدی و ناکارآمدی در حوزه حقوق کار بین الملل و ارتباط آن با حکمرانی مطلوب 12

2-3-1-تعریف کارآمدی.. 12

2-3-2-کارآمدی به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی مطلوب... 14

2-3-2-1-تعریف لغوی حکمرانی.. 14

2-3-2-1-1-تعریف و مفهوم حکمرانی.. 15

2-3-2-1-2-تحول در مفهوم حکمرانی.. 18

2-3-2-1-3-تعریف و مفهوم حکمرانی مطلوب... 20

2-3-2-1-3-1-مبانی تاریخی حکمرانی مطلوب... 21

2-3-2-1-3-2-ارتباط حکمرانی خوب و کارآمدی و اثربخشی.. 23

2-3-2-2-چیستی کارآمد بودن اعمال قوانین بین الملل در حقوق کار و مولفه های آن. 24

2-3-2-3-آثار اعمال کارآمد بودن بر قوانین بین الملل کار و نظم جامعه. 25

2-3-2-4-عوامل ناکارآمدی قوانین بین الملل در حقوق کار. 27

2-3-2-4-1-عوامل اجتماعی.. 27

2-3-2-4-2-عوامل فرهنگی و اخلاقی.. 27

2-3-2-4-3-عوامل اقتصادی.. 30

2-3-2-4-4-عوامل حقوقی.. 34

فصل سوم-تحولات جهانی در راستای پیدایش حقوق کار جدید. 36

3-1-گسترش به کارگماردن نیروی کار به طور وسیع در سطح جهانی.. 36

3-2-حوزه های تحول. 36

3-2-1-رقابت بین المللی.. 38

3-2-2-پایان جنگ سرد. 39

3-2-3-پیدایش حقوق کار فراملی.. 43

3-2-4-تاثیرات حقوق جامعه اروپا بر پیکره حقوق کار. 43

3-2-5-تحولات مرتبط با امنیت... 45

3-2-5-1-امنیت جسمی و روانی.. 45

3-2-5-2-امنیت اقتصادی اشتغال. 47

3-2-5-3-فراتر از اشتغال وضعیت حرفه ای اشخاص.... 48

3-3-تحولات حقوق و آزادیهای بنیادین و گفتگوی اجتماعی.. 49

3-3-1-تعریف حقوق بنیادین بشر. 49

3-3-2-آزادی بیان. 53

3-3-3-گفتگوی اجتماعی در حقوق کار. 53

3-3-3-1-تعریف گفتگوی اجتماعی.. 53

3-3-3-2-شرایط اصلی تحقق گفتگوی اجتماعی سازنده54

3-3-3-2-1-آزادی انجمن ها54

3-3-3-2-2-بنیادهای دموکراتیک... 55

3-3-3-2-3-حقانیت و مشروعیت گفتگوی اجتماعی.. 56

3-3-3-2-4-صلاحیت و شایستگی فنی.. 58

فصل چهارم- تحولات بین الملل در حوزه حقوق و آزادیها60

4-1-آزادی کار. 60

4-1-1-حق کارکردن، انتخاب کار و تغییر کار. 61

4-1-2-ممنوعیت کار اجباری.. 62

4-1-3-منع تبعیض در استخدام و اشتغال. 63

4-1-4-حق داشتن کار و اشتغال. 65

4-1-5-حق دریافت مزد برابر برای کار برابر. 69

4-1-6-آزادی سندیکایی.. 71

4-1-7-حق اعتصاب... 72

4-1-8-حق مشارکت کارگران در تعیین شرایط کار و مدیریت شرکت به طور جمعی.. 75

4-2-حقوق رفاهی76

4-2-1-شناخت دولت رفاه76

4-2-2-علل وجودی حقوق رفاهی.. 78

4-2-2-1-توجیه بر مبنای قرارداد اجتماعی.. 78

4-2-2-2-توجیه بر مبنای حقوق طبیعی.. 79

4-2-2-3-توجیه فایده گرایانه. 80

4-3-راهکارهای مبنایی توسعه خدمات... 81

4-3-1-تقویت بخش خصوصی.. 81

4-3-2-تکوین بخش خصوصی.. 82

4-3-3-لزوم کاهش حجم تصدی دولت... 83

4-4-حق بر تامین اجتماعی.. 83

4-4-1-تسهیلات برای کارگران زندانی.. 87

4-4-2-حق بر داشتن بیمه. 89

4-4-3-صدور گواهی پزشکی و درمان سریع. 90

4-5-حریم خصوصی کار. 92

4-5-1-مصادیق نقض حق.. 95

4-5-2-دخالت از طریق تست آزمایی.. 95

4-5-3-حفظ اسرار کارگر توسط کارفرم. 97

4-5-4-حفظ اسرار کارفرما توسط کارگر................................................................. 99

4-5-4-دخالت از طریق تفتیش عقاید. 100

4-5-6-نظارت ویدیویی.. 103

4-6-حمایت از «حق سلامت» کارگران. 104

فصل پنجم-نتیجه گیری. 109

فهرست منابع. 111

تحولات حقوق کار بین الملل در حوزه های مختلف جدید زندگی اجتماعی آدمی بحث جدیدی را تحت عنوان حقوق بین الملل کار در سطح جهانی مطرح کرده است . در حوزه های مختلف حقوق عمومی بیش از هر چیز می توان نفوذ این شاخه جدید از حقوق را در حقوق کار بین الملل دید . در واقع وجود تحولات در حقوق کار بین الملل این بحث را مطرح می کند که به چه دلیل باید بخش خاصی تحت عنوان حقوق بین الملل در قانون کار گنجانیده شود. از سوی دیگر موضوع مهم این است که این قوانین و توسل به حقوق بین الملل به عنوان ابزار مبارزه با نابهنجاری در قلمرو حقوق کار بین الملل تا چه اندازه موثر بوده است ؟ هدف از وضع این قوانین تضمین بهتر حقوق طرفین و به خصوص شخص کارگر بوده است که به عنوان طرف ضعیف در قراردادهای کار حضور دارد. آنچه در جامعه امروز ایران می گذرد شاهد این مدعاست که قوانین کیفری کار از اثر بخشی و کارآمدی لازم و درخور و مناسب بهره‌مند نیستند و با وجود پیش بینی ضمانت اجراهای بین المللی قوی باز هم نقض این قوانین را از سوی کارفرما شاهد هستیم. نگارنده با طرح این مسئله در پی پاسخ به این پرسش خواهد بود که دلایل این ناکارآمدی در حقوق بین الملل چیست؟

در یک تقسیم بندی عمده می توان تقنین کیفری در حوزه حقوق کار را به دو بخش عمده تقسیم کرد. در بخش اول تقنین فراگیر با هدف حمایت از حقوق کارگران انجام شده است. در این حیطه هم از حقوق فردی و هم از حقوق اجتماعی کارگران در عمل حمایت به عمل آمده است. از جمله حمایت های فردی از حقوق کارگران می توان به بیمه نکردن، فراهم نکردن وسیله نقلیه برای کارگران، تاسیس نکردن مکان های ورزشی برای کارگران عدم بهره مندی آنان از حقوق اقتصادی، تفاوت گذاری در میزان مزد کارگران را مثال زد. حمایت بین المللی با هدف حمایت از حقوق عمومی کارگران وجه دیگر قضیه است. ارائه نکردن آمار و اطلاعات، همکاری نکردن کارفرمایان با بازرسان ، نادیده انگاشتن عدالت قضایی و اداری، از این موارد است. برخی از حمایت های بین المللی با هدف ویژه از حقوق کارگران انجام شده است، برای مثال به کار گیری افراد زیر سن قانونی، به کارگیری افراد زیر 18 سال، نادیده انگاشتن آزمایش های پزشکی از این موارد اند. از آنجایی که در همه این موارد تعیین ضمانت اجراها قابلیت تبدیل به جزایی نقدی را دارد یا آنکه رعایت آن از سوی کارفرما به موجب مکانیسم های دقیق و اساسی پیش بینی نشده است، همچنین به دلیل آنکه از سوی دولت حمایت های قانونی لازم برای کارگران در راستای تحقق حقوق شان وجود ندارد به ابزاری ناکارآمد تبدیل شده اند. از این رو انتخاب جایگزین های مناسب دیگر به جای توسل به ابزار صرف بین الملل که در عمل ناکارآمدند، می توان با توسعه نظارت بر حقوق کارگر از ابزارهای اداری و مدنی به عنوان ضمانت اجرا استفاده کرد. در واقع علل اصلی ناکارآمدی را می توان مربوط به قوانین دانست؛ به گفته منتسکیو در مواردی توده قانون را رعایت نمی کند که این درد چاره پذیر است ولی در مواردی توده قوانین را فاسد می کند که این درد درمانی ندارد. اتفاقی که در نظام حقوقی داخلی موجب فساد و ناکارآمدی در اجرای قوانین شده اند به ذات و ماهیت خود قانون و شیوه نگارش و استفاده از ضمانت اجراهای نامناسب برای تحقق و عملی شدن آن بازمیگردد . بنابراین می توان با تقویت نهادهای جامعه مدنی و نظارت های دقیق تر دولتی از شمول این ناکارآمدی تا اندازه زیادی کاست.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران