نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم سیاسیروابط بین الملل

ترجمه اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين: آرژانتين، برزيل و مكزيك

ارسال کننده : جناب آقای رضا درتومی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : rezadartomi5781[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 954
زبان نوشتاری : دوزبانه
تعداد صفحه : 3
فرمت فایل : WORD
حجم فایل : 15/03MB

قیمت فایل : 15,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

اين مقاله اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين: آرژانتين، برزيل و مكزيك را مورد بحث قرار مي دهد. تحقيق ابتدا يك چارچوب مفهومي براي بررسي ايجاد و خدمات دولت الكترونيك را ارايه مي‌كند كه براي ارزيابي اقتباس آن در اين سه اقتصاد مهم آمريكاي لاتين اعمال شده است. يافته هاي تحقيق مي تواند هر كشور به عنوان مدلي براي توسعه موفق و همچنين اجراي دولت الكترونيك در يك كشور در حال توسعه غير صنعتي را معرفي كند. تجزيه و تحليل هم چنين در جستجوي يافتن يك خلا در مطالعه دولت الكترونيك در كشورهاي كمتر توسعه يافته مي باشد كه بخش آن ها تلاش مي كنند در اين جنبه حياتي از توسعه دولت ديجيتال به همتايان توسعه يافته خود برسند.

كلمات كليدي: دولت الكترونيك؛ آمريكاي لاتين؛ سياست ارتباطات راه دور.

در اغاز قرن 21، برنامه هاي كاربردي دولت الكترونيك آماده انتقال ارتباطات دولتي هستند اگر چه پتانسيل عملياتي آن ها عمدتاً ناكافي است. دانشگاهيان پيشنهاد مي كنند كه مداليته ميانجي آنلاين به عنوان پيوندي از تكنولوژي هاي ارتباطي چند گانه مي تواند كاركردهاي ارتباطات دولتي را به طور سريع تر، ارزان تر وكارامدتر نسبت به ابزارهاي آفلاين تسهيل كند. با اين وجود گذر از فرموليزه كردن سياست براي اجرا هنوز هم در بسياري از كشورهاي در حال توسعه وجود دارد كه تاكيد دارد كه دولت الكترونيك يك سيستم فني اجتماعي بسيار پيچيده است كه وابستگي زيادي به بلوغ تشكيلاتي كلي، چارچوب هاي قانوني وملاحظات اجتماعي فرهنگي دارد.

بحث برانگيز تر اين موضوعات اگر چه آشناترين آن نيز مي باشد دسترسي عموم به فرايند سياسي است. با اين وجود در حالي كه برنامه هاي كاربردي دولت الكترونيك حوزه هايي همچون نگهداري ثبت ها، خصوصا در غرب را دچار تحول كرده اند اما بسياري از كشورها براي نگهداري بخش اعظم مكاتبات دولتي روزانه خود هنوز هم به كانال هاي آفلاين وابسته هستند.

بنابراين دولت الكترونيك به جاي آن‌كه يك خروجي اصلي براي ارتباطات دولتي محسوب شود در حد يك گزينه باقي مي ماند. با مروري بر ويژگي "تاخير در انتشار" ديگر تعاملات آنلاين اقتباس دولت الكترونيك تابعي از محدوديت ها در كارآمدي كانال ارتباطي و هم چنين موضوعات مرتبط با اطمينان، محرمانه بودن و امنيت مي باشد.

اين موضوعات كه در كانون تلاش هاي مدرنيزه كردن در جهان در حال توسعه قرار دارند، شايد بهتر از همه به وسيله راهنماي طرح اقدام پژوهشي WSIS تبلور يافته است كه مي گويد: تمام كشورها و مناطق بايد ابزارهايي ايجاد كنند تا بتوانند اطلاعات آماري در مورد جامعه اطلاعاتي را به همراه شاخص هاي پايه و تحليل ابعاد كليدي آن ارايه كنند. بايد به ايجاد سيستم هاي شاخص منسجم و قابل مقايسه به صورت بين المللي كه سطوح متفاوت توسعه را لحاظ مي كند اولويت داده شود.

اين مقاله اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور بزرگ آمريكاي لاتين ـ آرژانتين، مكزيك كه در آن اين موضوع يك موضوع عمده محسوب مي شود را مورد بحث قرار مي دهد. تحليل با بررسي يك چارچوب مفهومي براي بررسي ايجاد وخدمات دولت الكترونيك كه در اين سه كشور اعمال خواهد شد آغاز مي شود. يافته هاي تحقيق مي تواند براي نشان دادن هر كشور به عنوان مدلي براي توسعه موفق و اجراي دولت الكترونيك در كشورهاي در حال توسعه آمريكاي لاتين مورد استفاده قرار گيرد. مقاله هم چنين در جستجوي پر كردن يك خلا در مطالعه دولت الكترونيك در كشورهاي كمتر توسعه يافته اي است كه اكنون در تلاش مي باشند تا در اين جنبه حياتي توسعه دولت ديجيتال به همتايان توسعه يافته خود برسد.

ندارد

اين مقاله اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين: آرژانتين، برزيل و مكزيك را مورد بحث قرار مي دهد. تحقيق ابتدا يك چارچوب مفهومي براي بررسي ايجاد و خدمات دولت الكترونيك را ارايه مي‌كند كه براي ارزيابي اقتباس آن در اين سه اقتصاد مهم آمريكاي لاتين اعمال شده است. يافته هاي تحقيق مي تواند هر كشور به عنوان مدلي براي توسعه موفق و همچنين اجراي دولت الكترونيك در يك كشور در حال توسعه غير صنعتي را معرفي كند. تجزيه و تحليل هم چنين در جستجوي يافتن يك خلا در مطالعه دولت الكترونيك در كشورهاي كمتر توسعه يافته مي باشد كه بخش آن ها تلاش مي كنند در اين جنبه حياتي از توسعه دولت ديجيتال به همتايان توسعه يافته خود برسند.

كلمات كليدي: دولت الكترونيك؛ آمريكاي لاتين؛ سياست ارتباطات راه دور.

در اغاز قرن 21، برنامه هاي كاربردي دولت الكترونيك آماده انتقال ارتباطات دولتي هستند اگر چه پتانسيل عملياتي آن ها عمدتاً ناكافي است. دانشگاهيان پيشنهاد مي كنند كه مداليته ميانجي آنلاين به عنوان پيوندي از تكنولوژي هاي ارتباطي چند گانه مي تواند كاركردهاي ارتباطات دولتي را به طور سريع تر، ارزان تر وكارامدتر نسبت به ابزارهاي آفلاين تسهيل كند. با اين وجود گذر از فرموليزه كردن سياست براي اجرا هنوز هم در بسياري از كشورهاي در حال توسعه وجود دارد كه تاكيد دارد كه دولت الكترونيك يك سيستم فني اجتماعي بسيار پيچيده است كه وابستگي زيادي به بلوغ تشكيلاتي كلي، چارچوب هاي قانوني وملاحظات اجتماعي فرهنگي دارد.

بحث برانگيز تر اين موضوعات اگر چه آشناترين آن نيز مي باشد دسترسي عموم به فرايند سياسي است. با اين وجود در حالي كه برنامه هاي كاربردي دولت الكترونيك حوزه هايي همچون نگهداري ثبت ها، خصوصا در غرب را دچار تحول كرده اند اما بسياري از كشورها براي نگهداري بخش اعظم مكاتبات دولتي روزانه خود هنوز هم به كانال هاي آفلاين وابسته هستند.

بنابراين دولت الكترونيك به جاي آن‌كه يك خروجي اصلي براي ارتباطات دولتي محسوب شود در حد يك گزينه باقي مي ماند. با مروري بر ويژگي "تاخير در انتشار" ديگر تعاملات آنلاين اقتباس دولت الكترونيك تابعي از محدوديت ها در كارآمدي كانال ارتباطي و هم چنين موضوعات مرتبط با اطمينان، محرمانه بودن و امنيت مي باشد.

اين موضوعات كه در كانون تلاش هاي مدرنيزه كردن در جهان در حال توسعه قرار دارند، شايد بهتر از همه به وسيله راهنماي طرح اقدام پژوهشي WSIS تبلور يافته است كه مي گويد: تمام كشورها و مناطق بايد ابزارهايي ايجاد كنند تا بتوانند اطلاعات آماري در مورد جامعه اطلاعاتي را به همراه شاخص هاي پايه و تحليل ابعاد كليدي آن ارايه كنند. بايد به ايجاد سيستم هاي شاخص منسجم و قابل مقايسه به صورت بين المللي كه سطوح متفاوت توسعه را لحاظ مي كند اولويت داده شود.

اين مقاله اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور بزرگ آمريكاي لاتين ـ آرژانتين، مكزيك كه در آن اين موضوع يك موضوع عمده محسوب مي شود را مورد بحث قرار مي دهد. تحليل با بررسي يك چارچوب مفهومي براي بررسي ايجاد وخدمات دولت الكترونيك كه در اين سه كشور اعمال خواهد شد آغاز مي شود. يافته هاي تحقيق مي تواند براي نشان دادن هر كشور به عنوان مدلي براي توسعه موفق و اجراي دولت الكترونيك در كشورهاي در حال توسعه آمريكاي لاتين مورد استفاده قرار گيرد. مقاله هم چنين در جستجوي پر كردن يك خلا در مطالعه دولت الكترونيك در كشورهاي كمتر توسعه يافته اي است كه اكنون در تلاش مي باشند تا در اين جنبه حياتي توسعه دولت ديجيتال به همتايان توسعه يافته خود برسد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران