نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

حق سکوت متهم و آثار آن در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 770
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 22
فرمت فایل : word
حجم فایل : 1,193kb

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

یکی از حقوق دفاعی متهم آن است که وی مجاز است سکوت اختیار کرده و از ادای جواب به سوالات قضایی اجتناب ورزد.در اصل 38 ماده قانون اساسی جمهوری ایران و صراحت ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بر رعایت حق سکوت متهم تاکید نشده است. از جمله از ماده 129 قانون اخیرالذکر با بیان اینکه ، چمانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید می شود. حق سکوت متهم استنباط می شود. بنابراین هرگونه اذیت و ایذای متهم برای وادار کردن او به اقرار به جرم ممنوع است و ماده 578 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مرتکبان را تهدید به مجزات نموده است. ماده مذکور مقرر می دارد« هریک از مستخدمان و ماموران قضایی و غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نمایدو علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت».

حق سکوت متهم ریشه در آزادی اراده انسان دارد و عمل بر خلاف اصل آزادی اراده انسان ها مورد پذیرش هیچ نظامی حقوقی در دنیا قرار نگرفته است.اعلام حق سکوت متهم توسط قاضی به وی جنبه الزام دارد و یا خیر . پاسخ صریح به آن در نظام حقوق کیفری ایران کمی دشوار است. در قوانین موقت اصول مجازات جزایی 1330 ه ق و قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و حتی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 موضع روشن اتخاذ نشده بود. اگرچه از ماده 1290قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 به سختی می توان استنباط شود که اعلام حق سکوت متهم به وی توسط قاضی جنبه الزام داشت.عدم پیش بینی حق سکوت متهم و اعلام آن توسط قاضی به متهم در گذشته قابل توجیه بود و ضرورت آن زیاد احساس نمی شود ولی تحولات امروزی این مطلب را ضروری جلوه می نماید. در اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 در ماده 14 و اعلامیه جهانی حقوق بشر در اصل دهم آن بر این حق برای متهم تاکید شده است.

نگارنده در این پژوهش بر آن است که به تبعین حق سکوت متهم و آثار ناشی از آن طی فصول آینده در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی پرداخته و به تحلیل چالشهای آن در نظام کیفری ایران با اسناد بین المللی مبادرت گردیده است.

6- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق و نظریه های علمی وجود در باره موضوع تحقیق):

در خصوص حق سکوت متهم در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی تاکنون تحقیقات جامع و مانعی صورت نگرفته است بلکه به صورت پراکنده و جسته گریخته مطالبی به رشنه تحریر در آمده است. در یک تقسیم بندی کلی می توان همین تحقیقات اندک را به سه دسته کنب، مقاله و پایان نامه طبقه بندی شود که در این منابع به طور خاص باکه بطور کلی به این بحث پرداخته اند و اهم این آثار به شرح ذیل آورده می شود.

محمد، آشوری، آیین دادرسی کیفری جلد دوم، انتشلرلت مت، چاپ دهم، 1384.

-محمود، آخوندی در هفت چجلد به مباحث آیین دادرسی کیفری پرداخته است و به استحضار به حق سکوت متهم اشاراتی دارد.

-علی، خالقی، آیین دادرسی کیفری.

 

7- فرضيه‏هاي تحقیق (هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود):

1- حق سکوت متهم ریشه در آزادی اراده انسان دارد.

2- برخلاف اسناد بین المللی در نظام کیفری ایران اعلام حق سکوت متهم توسط قاضی جنبه الزام ندارد.

3- در برخی از اسناد بین المللی بر خلاف نظام کیفری ایران عدم رعایت حق سکوت متهم موجب بطلان تحقیقات مقدماتی است.

8- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف علمی، کاربردی، آرمانی و ضرورت های خاص انجام تحقیق):

در تحقیق حاضر به دنبال تحقیق دو هدف عمده کلی و جزئی به قرار ذیل هستیم.

الف: اهداف کلی: بررسی و تبیین حق سکوت متهم با مطالعه تطبیقی در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی

 

9- در صورت داشتن هدف كاربردي بیان نام بهره‏وران (اعم از موسسات آموزشی و اجرایی، سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی) :

 

1- بررسی نظریات مختلف پیرامون حق سکوت متهم

2- تحلیل حق سکوت متهم در رویه قضایی

3- ارائه دکترین در خصوص حق سکوت متهم در فرایند دادرسی و اصول حاکم بر آن

4- ارائه راهکارهای جدید برای رویه قضایی و قانون

 

10 – جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق در چیست؟ (این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل شود) :

پژوهشی تحت این عنوان در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران در مقایسه با اسناد بین المللی تاکنون انجام نشده است بررسی سکوت متهم در این اسناد مبتنی بر اینکه دلالت بر پذیرش اتهام از سوی متهم دارد یا خیررا می توان از جمله بدیعات و نو آوری های این پژوهش تلقی نمود.

 

امضاء استاد(ان) راهنما: قاسم رنجبران

 

 

 

 

 

11. روش کار:

 

الف. نوع روش تحقیق:

 

برای تجزیه و تحلیل موضوع و تعمق بخشی به آن از آمار جنایی بهره لازم برده شده است. علاوه بر آن با صاحب نظران مصاحبه گردیده و تعداد قابل توجهی از پرونده های کیفری مورد مطالعه قرار گرفته و استفاده شده است.

 

 

ب. روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره):

 

جهت جمع آوری اطلاعات از روش مراجعه به اسناد، کتب، پایان نامه و مقالات متعدد مراجعه شده است ابتدا این منابع مورد مطالعه قرار گرفته است و سپس اطلاعات مرتبط را استخراج نموده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

 

پ. ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات آزمایشگاهی، بانکهای اطلاعات شبکه های رایانه ای و ماهواره ای و غیره):

 

موضوع مطالعه حق سکوت متهم در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی بوده که اسنادی نظیر کنوانسیون وین 1998،کنوانسیون پالرمو 2000، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 مورد مطالعه و مشاهده قرار گرفته است و به موازات آن تابع داخلی مورد تحقیق عمیق قرار گرفته است.

 

ت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

تحقیق حاضر از نظر هدف نظری و کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی است و در گروه تحقیقات بنیادی نظری است. جهت جمع آوری اطلاعات از روش مراجعه به اسناد و منابع و کتب و مقالات فیزیکی و الکترونیکی بهره برده شده است. این اطلاعات مربوط به حق سکوت متهم و اصول حاکم بر آن و آثار ناشی از آن در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی است. و موضوع تحقیق در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری ایران از قانون موقتی محاکمات جزایی ایران و فرانسه تا میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و .... مورد مطالعه قرار گرفته است.

ندارد

یکی از حقوق دفاعی متهم آن است که وی مجاز است سکوت اختیار کرده و از ادای جواب به سوالات قضایی اجتناب ورزد.در اصل 38 ماده قانون اساسی جمهوری ایران و صراحت ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بر رعایت حق سکوت متهم تاکید نشده است. از جمله از ماده 129 قانون اخیرالذکر با بیان اینکه ، چمانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید می شود. حق سکوت متهم استنباط می شود. بنابراین هرگونه اذیت و ایذای متهم برای وادار کردن او به اقرار به جرم ممنوع است و ماده 578 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مرتکبان را تهدید به مجزات نموده است. ماده مذکور مقرر می دارد« هریک از مستخدمان و ماموران قضایی و غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نمایدو علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت».

حق سکوت متهم ریشه در آزادی اراده انسان دارد و عمل بر خلاف اصل آزادی اراده انسان ها مورد پذیرش هیچ نظامی حقوقی در دنیا قرار نگرفته است.اعلام حق سکوت متهم توسط قاضی به وی جنبه الزام دارد و یا خیر . پاسخ صریح به آن در نظام حقوق کیفری ایران کمی دشوار است. در قوانین موقت اصول مجازات جزایی 1330 ه ق و قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و حتی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 موضع روشن اتخاذ نشده بود. اگرچه از ماده 1290قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 به سختی می توان استنباط شود که اعلام حق سکوت متهم به وی توسط قاضی جنبه الزام داشت.عدم پیش بینی حق سکوت متهم و اعلام آن توسط قاضی به متهم در گذشته قابل توجیه بود و ضرورت آن زیاد احساس نمی شود ولی تحولات امروزی این مطلب را ضروری جلوه می نماید. در اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 در ماده 14 و اعلامیه جهانی حقوق بشر در اصل دهم آن بر این حق برای متهم تاکید شده است.

نگارنده در این پژوهش بر آن است که به تبعین حق سکوت متهم و آثار ناشی از آن طی فصول آینده در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی پرداخته و به تحلیل چالشهای آن در نظام کیفری ایران با اسناد بین المللی مبادرت گردیده است.

6- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق و نظریه های علمی وجود در باره موضوع تحقیق):

در خصوص حق سکوت متهم در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی تاکنون تحقیقات جامع و مانعی صورت نگرفته است بلکه به صورت پراکنده و جسته گریخته مطالبی به رشنه تحریر در آمده است. در یک تقسیم بندی کلی می توان همین تحقیقات اندک را به سه دسته کنب، مقاله و پایان نامه طبقه بندی شود که در این منابع به طور خاص باکه بطور کلی به این بحث پرداخته اند و اهم این آثار به شرح ذیل آورده می شود.

محمد، آشوری، آیین دادرسی کیفری جلد دوم، انتشلرلت مت، چاپ دهم، 1384.

-محمود، آخوندی در هفت چجلد به مباحث آیین دادرسی کیفری پرداخته است و به استحضار به حق سکوت متهم اشاراتی دارد.

-علی، خالقی، آیین دادرسی کیفری.

 

7- فرضيه‏هاي تحقیق (هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود):

1- حق سکوت متهم ریشه در آزادی اراده انسان دارد.

2- برخلاف اسناد بین المللی در نظام کیفری ایران اعلام حق سکوت متهم توسط قاضی جنبه الزام ندارد.

3- در برخی از اسناد بین المللی بر خلاف نظام کیفری ایران عدم رعایت حق سکوت متهم موجب بطلان تحقیقات مقدماتی است.

8- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف علمی، کاربردی، آرمانی و ضرورت های خاص انجام تحقیق):

در تحقیق حاضر به دنبال تحقیق دو هدف عمده کلی و جزئی به قرار ذیل هستیم.

الف: اهداف کلی: بررسی و تبیین حق سکوت متهم با مطالعه تطبیقی در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی

 

9- در صورت داشتن هدف كاربردي بیان نام بهره‏وران (اعم از موسسات آموزشی و اجرایی، سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی) :

 

1- بررسی نظریات مختلف پیرامون حق سکوت متهم

2- تحلیل حق سکوت متهم در رویه قضایی

3- ارائه دکترین در خصوص حق سکوت متهم در فرایند دادرسی و اصول حاکم بر آن

4- ارائه راهکارهای جدید برای رویه قضایی و قانون

 

10 – جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق در چیست؟ (این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل شود) :

پژوهشی تحت این عنوان در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران در مقایسه با اسناد بین المللی تاکنون انجام نشده است بررسی سکوت متهم در این اسناد مبتنی بر اینکه دلالت بر پذیرش اتهام از سوی متهم دارد یا خیررا می توان از جمله بدیعات و نو آوری های این پژوهش تلقی نمود.

 

امضاء استاد(ان) راهنما: قاسم رنجبران

 

 

 

 

 

11. روش کار:

 

الف. نوع روش تحقیق:

 

برای تجزیه و تحلیل موضوع و تعمق بخشی به آن از آمار جنایی بهره لازم برده شده است. علاوه بر آن با صاحب نظران مصاحبه گردیده و تعداد قابل توجهی از پرونده های کیفری مورد مطالعه قرار گرفته و استفاده شده است.

 

 

ب. روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره):

 

جهت جمع آوری اطلاعات از روش مراجعه به اسناد، کتب، پایان نامه و مقالات متعدد مراجعه شده است ابتدا این منابع مورد مطالعه قرار گرفته است و سپس اطلاعات مرتبط را استخراج نموده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

 

پ. ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات آزمایشگاهی، بانکهای اطلاعات شبکه های رایانه ای و ماهواره ای و غیره):

 

موضوع مطالعه حق سکوت متهم در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی بوده که اسنادی نظیر کنوانسیون وین 1998،کنوانسیون پالرمو 2000، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 مورد مطالعه و مشاهده قرار گرفته است و به موازات آن تابع داخلی مورد تحقیق عمیق قرار گرفته است.

 

ت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

تحقیق حاضر از نظر هدف نظری و کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی است و در گروه تحقیقات بنیادی نظری است. جهت جمع آوری اطلاعات از روش مراجعه به اسناد و منابع و کتب و مقالات فیزیکی و الکترونیکی بهره برده شده است. این اطلاعات مربوط به حق سکوت متهم و اصول حاکم بر آن و آثار ناشی از آن در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی است. و موضوع تحقیق در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری ایران از قانون موقتی محاکمات جزایی ایران و فرانسه تا میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و .... مورد مطالعه قرار گرفته است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران