نسل جوان ایران

هنرگرافیکطراحی پوستر

تجزیه و تحلیل پوسترها و آگهی های پزشکی

ارسال کننده : سرکار خانم مینا امین
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : m.amin00139[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 1472
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 72
فرمت فایل : ورد
حجم فایل : 7/199

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

پژوهش درباره پوسترهای پزشکی،که طیف وسیعی از آثار گرافیکی را به خود اختصاص داده است،از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مساله شناخت و آموزش نکات پزشکی به عنوان منشاء و مبداء و به عنوان مولفه ای اساسی در بحث گرافیک نقش بنیادین و انکارناشدنی در سلامت افراددارد. انسان ناگزیر از شناخت آناتومی بدن خویش است. پوستر ها آثاری هستند که به عنوان تاریخچه ای از تجربه بشری در رو به رو شدن با تصاویری از آناتومی بدن و بیماری های آن قابل توجه اند. رودررویی ای که همگان،در روزمره گی هر روز،از برابرش گذشته اند، اما طراحان گرافیک آن را ثبت کرده اند. دلایل مختلفی برای ظهور و ادامه این هنر وجود دارد که در این مقاله، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این مقاله به استفاده از اصول و قواعد کاربردی در گرافیک پرداخته شده است. همچنین در این مقاله استفاده طراحان در ایجاد فضای گرافیکی با پرداختن به نکات مثبت و منفی پوسترهای پزشکی نشان داده شده است، تا بدین طریق نیاز و شناخت پژوهندگانِ این عرصه در حد امکان تأمین شود.

مقدمه

امروزه آثار متعدد هنري به كمك نرم افزار هاي گرافیکی براي ارايه ي بهتر و غني تر بار گرافيك، به مدد برنامه هاي رايانه اي در اختيار قرار مي گیرند. اين امكانات در واقع نشانه ي جايگاه گرافیک در عصر تكنولوژي است، اما بايد توجه داشت كه عصر تكنولوژي، نسلي را پرورش مي دهد كه درك بصري آن بسيار گسترده تر از نسل هاي پيشين است. اين حركت پرشتاب نيازمند آگاهي و برنامه ريزي هاي دقيقي است كه جايگاه گرافیک را در كنار علم روز به تثبيت مي رساند. در حال حاضر لازم است علاقه مندان به هنر و طراحان گرافيك، به دليل بهره گيري از روش ها و ابزارهاي جديد توليد، كه لازمه ي عصر تكنولوژي است، ارتباط بيشتري با اصل و ريشه گرافیک پيدا كنند و در جهت گسترش قابليت ها از طريق امكانات تكنولوژي، گام هاي پربارتري بردارند .

با ورود تكنولوژي چاپ و به دنبال آن تكنيك هاي جديد، نياز به مطالعه و فعاليت براي كسب پيشرفت هاي بيشتر در علوم و هنر ضرورت بيشتري يافت و گام هايي در جهت به كارگيري خوشنويسي در قالب تكنولوژي نيز صورت گرفت. اما قابليت هاي بالقوه گرافیک فراتر از اين است و استفاده از تكنولوژي در شناسايي ابعاد نوين اين هنر هدفي است كه بايد براي آن برنامه ريزي دقيق و كارشناسانه اي صورت گيرد . اين پايان نامه تلاشي براي درك بهتر جايگاه گرافیک در عصرتكنولوژي پس ازظهور نرم افزارها و شناخت جنبه هاي كاربردي آن به منظور استفاده هر چه بهتردر هنر گرافيك ميباشد .

امروزه نرم افزارهاي گرافیک طراحي شده به نوپاها وعلاقه منـدان بـه ايـن هنـر كمـك مي كندكه از جلوه هاي گرافیکی به راحتـي بهـره ببرنـد و در محيط رايانه كه براي همگان قابل دسترسي است به شكل ديگري تجربـه كننـد . درجامعـه مـا بخش قابل توجهي از تبليغات نياز به پوسترها و بیلبوردها دارد و اينكه تمام اينها به دست طراحان گرافیک ميسر می شود. طراحی پوسترهای كامپيوتري با ايجاد شـيوه هـاي نـوين ، زماني داراي اثرات پايدار و ماندگار است كه از تمامی نکات و نرم افزارها استفاده شده باشد.

تاكنون در هيچ كدام از تحقيقات جامع گرافیک كيفيـت آثـار توليـد شـده كـامپيوتري و ارزيابي پوسترهای پزشکی آنگونه كه شايسته است مورد تحقيق وتفحص قرارنگرفته است. ضـروري است كه مطالعات جامع تري پيرامون آن صورت گيرد تا با توجه بـه ارزش كيفـي ايـن تحقيـق از بازخواني آن بتوان در آينده دسـتاوردهاي ارزشـمندتري را ازطريـق تكنولـوژي تقـديم عمـوم كاربران علاقمند به گرافیک نمود . ازاين رو، مسئله اصلي دراين تحقيق بررسي و تجزیه و تحلیل پوسترهای پزشکی می باشد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران