نسل جوان ایران

فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیعلوم دامیکارورزی علوم دامیکارورزی علوم دامی

(تعيين سطح مطلوب استفاده از محصول نهايي خط تبديل ضايعات ميوه و تره بار به خوراك دام در تغذيه بره هاي نر پرواري)

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 671
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 127
فرمت فایل : word
حجم فایل : 7,352kb

قیمت فایل : 40,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

در این تحقیقاثر استفاده از سطوح صفر ، 33 ،66و 100 درصد ضایعات میوه و تره بار به جای قسمت علوفه ای جیره ( یونجه) در جیره بره های نرپرواری نژاد مغانی مورد ارزیابی قرار گرفت. ضایعات میوه و تره بار تولید شده در پایلوت خط تبدیل ضایعات میوه و تره بار به خوراک دام را با سایر اقلام خوراکی جیره ها کاملا مخلوط نموده و 4 جیره با مواد مغذی یکسان تهیه شدند. جیره های آزمایشی که بصورت پلت در آمده بودند را به مدت 82 روز به 48 راس بره پرواری که به( 4 تیمار ، 4 تکرار و 3 مشاهده) در هر تکرار که بطور کاملا تصادفی در جایگاه های مختلف تقسیم شده بودند، در دو وعده صبح و بعد از ظهر تغذیه شد. در طول مدت آزمایش همه روزه میزان خوراک مصرفی و باقی مانده خوراک جمع آوری و توزین شدند. حیوانات آزمایشی به فاصله هر 14 روز با اعمال 14 ساعت محرومیت از آب و خوراک توزین شدند. بعد از اتمام دوره پروار از هر تیمار 4 راس بره و در مجموع 16 راس بره ذبح انتخاب شد پس از ذبح لاشه دام ها تفکیک لاشه شدند.کلیه اطلاعات بدست که شامل خوراک مصرفی روزانه، افزایش وزن روزانه، ضرب تبدیل غذایی، اطلاعات مربوط به صفات لاشه وهزینه خوراک برای تیمارهای مختلف در طول دوره پروار، ، در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از بسته نرم افزاری SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که جیره های حاوی سطوح مختلف ضایعات میوه و تره بار بر افزایش وزن روزانه بره ها موثر بوده به نحوی که بیشترین افزایش وزن روزانه مربوط به تیمار 33درصد با میانگین 312 گرم و کمترین آن مربوط به تیمار 100 درصد با میانگین 153 گرم بود(05/0< P).بیشترین میزان خوراک مصرفی روزانه مربوط تیمار 66 درصد با میانگین 2150 گرم و کمترین آن مربوط به تیمار 100 درصد با میانگین 1860 گرم بود (05/0< P).همچنین نتایج نشان داد که بیشترین ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمار 100 درصد ، با میانگین 41/12 و کمترین آن مربوط به تیمار 33 درصد با میانگین 71/6 بود (05/0< P) نتایج بدست امده در مورد هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن زنده نشان داد که بیشترین هزینه مربوط به تیمار 100 درصد و کمترین هزینه مربوط به تیمار 66 درصد بوده است(05/0<P)،همچنین بیشترین هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم وزن لاشه مربوط به تیمار 100 درصد و کمترین آن مربوط به تیمار33 درصد بود.در مجموع با توجه به کل نتایج بدست آمده عملکرد تیمار 33 درصد بهتر از سایر تیمار ها بود اما اختلاف ناچیزی با تیمار66 درصد داشته که توصیه می شود ضایعات میوه و تره بار را تا سطح 66 درصد می توان جایگزین بونجه در تغذیه بره های پرواری استفاده کرد.

واژه های کلیدی : ضایعات میوه و تره بار،بره نر مغانی، پروار، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی، خوراک مصرفی، صفات لاشه

چکیده:

فصل اول:مقدمه

مقدمه:1

اهداف علمي :4

اهداف کاربردي :4

فصل دوم:بررسی منابع

2-1- صفات اقتصادی مهم در تولید گوشت.. 6

2-1-1- سرعت رشد. 6

2-1-2- راندمان استفاده از غذا7

2-1-3-صفات لاشه. 7

2-1-4- ارزش لاشه. 8

2-2- عوامل موثر در پروار بندی.. 10

2-2-1- عوامل ارثی.. 10

2-2-2 سن وجنس... 10

2-2-3- تغذیه. 11

2-2-4- وزن کشتار. 11

2-2-5- طول دوره پروار. 12

2-2-6- نوع تولید. 12

2-2-7- عوامل اقلیمی.. 13

2-3- خصوصیات لاشه. 13

2-3-1 - ترکیب لاشه و نسبت های لاشه ای.. 13

2-3-3- وزن مطلوب کشتار. 14

2-3-4- ترکیب لاشه. 15

2-3-5- میزان چربی لاشه. 16

2-4- پس مانده های میوه و سبزیجات.. 16

2-4-1- تعیین ارزش غذایی ضایعات میوه و تره بار و بقایای کشاورزی.. 17

2-4-2- مواد مغذی و استفاده از بقایای محصولات فرعی باغهای میوه و ضایعات کشاورزی در تغذیه دام 34

2-8-5- ترکیبات ضد تغذیه‌ای و سمی در پس‌مانده‌های میوه و سبزیجات.. 38

2-4-4- ضرورت تبدیل باقیمانده فرعی میوه و سبزیجات به خوراک دام. 41

فصل سوم:مواد و روش ها

3-1- محل و زمان آزمایش:45

3-2-دامهای آزمایشی:45

3-3-خوراک وخوراک دادن:48

3-3-1-خشک کردن ضایعات میوه و تره بار:48

3-3-2- تهیه مواد خوراکی :48

3-3-3-جیره غذایی :52

3-3-4- تجزیه شیمیایی مواد خوراکی :54

3-3-5- روش خوراک دادن وثبت اطلاعات :53

3-4- توزین بره ها :55

3-5-ذبح دام ها و بررسی لاشه :56

3-6- بررسی اقتصادی :61

3-6-1-هزینه :61

3-7- طرح آماری :63

فصل چهارم:نتایج و بحث

4-1- ترکیبات شیمیایی ضایعات میوه و تره بار :65

4-1-1- ماده خشک (DM ) :65

4-1-2- پروتئین خام ( : (CP. 65

4-1-3- دیواره سلولی (NDF ) و دیواره سلولی منهای همی سلولز (ADF) :66

4-1-4- لیگنین (ADL) :66

4-1-5-خاکستر (ASH) :66

4-1-6-کلسیم (Ca) و فسفر (P) :67

4-2- عملکرد پروار :68

4-2-1-افزایش وزن روزانه بره های پرواری :68

4-2-2- خوراک مصرفی بره های پرواری:74

4-2-3- ضریب تبدیل غذایی:78

4-3-کشتار و خصوصیات لاشه. 81

4-3-1-کشتار دام ها81

4-4- صفات لاشه:84

4-4-1- قطعات لاشه:90

4-4-1-1- گردن:90

4-4-1-2- سردست:90

4-4-1-3- سرسینه:90

4-4-1-4-قلوه گاه :91

4-4-1-5-کمر و راسته:91

4-4-1-6- ران:91

4-5- بررسی اقتصادی:95

نتیجه گیری:. 100

پیشنهادات :. 101

منابع:. 103

در بیشتر کشورهای در حال توسعه مردم با سوء تغذیه به علت کمبود مواد پروتئینی با کیفیت بالا مانند گوشت و شیر مواجه هستند، نشخوارکنندگان در تامین غذای جهان سهم بسزایی دارند ، برای مثال 44 درصد از غذا و حدود 56 درصد از مواد غذایی مورد نیاز انسان از فرآورده های حیوانی بدست می آید (امانلو ،1372). با توجه به گزارش کارشناسان سازمان خواروبار جهانی(فائو) در بیشتر کشورهای آسیایی و آفریقایی مقدار تولید شیر و رکورد گاوهای شیری به علت کمبود علوفه و مواد غذایی پایین است. در حالی که حدود 78 درصد گاوهای جهان در کشورهای در حال توسعه اند، این کشورها حدود 10 درصد شیر و 30 درصد گوشت تولیدی جهان را عرضه می کنند و مصرف سرانه پروتئین در آنها از 3 تا 10 گرم در روز تجاوز نمی کند. یکی از علل چنین اختلاف، استفاده از امکانات و تکنولوژی جدید در کشورهای پیشرفته است (فرزین ، 1384 ).در ایران با توجه به نظام سنتی متکی به مراتع به شیوه کوچ نشینی و عشایری و داشتن دام های بزرگ با مقدار تولید کم و عدم جوابگویی به نیاز جمعیت با نرخ رشد بالای موالید، ضرورت ایجاد شرایط لازم، برای استقرار نظام مدرن متکی به علوفه دست کاشت، استفاده از محصولات فرعی کارخانه های صنایع غذایی و استفاده ازبقایای زارعی و ضایعات میوه و تره بار، اصلاح مدیریت واستفاده ازتکنولوژی که بتواند، نظام بازار و معادلات بین منطقه ای در سازمان تولید را سامان بخشد به شدت احساس می شود. به همین دلیل در برنامه توسعه جایگزینی نظام مدیریتی نوین به جای نظام دامداری سنتی مدنظر بوده و نگاه معطوف به استفاده بهینه از امکانات و به خدمت گرفتن آخرین دستاوردهای بشری در سایه تکنولوژی که بتواند منجر به رفع بیکاری بشود، از اهداف برنامه است (فرزین، 1384).در طی سال های اخیر به موازات تولید محصولات کشاورزی، احداث واحدهای صنایع تبدیلی به منظور حفظ و نگهداری مواد غذایی برای مدت طولانی تر ، تنوع در تولید محصولات و افزایش ارزش افزوده مورد توجه قرار گرفته، این امر باعث تولید مواد غذایی متنوع و فرآورده های جانبی[1] می گردد.در صورت فراوری صحیح از این فرآورده های جانبی می توان خوراک مناسبی جهت تغذیه دام تولید نمود(فیضی،1382).هزینه تاًمین مواد غذایی دام یکی از بالاترین پر هزینه ترین بخش صنعت پرورش دام می باشد درعین حال می توان با استفاده از مواد غذایی غیر معمول و جیره غذایی متعادل علاوه بر تولید محصولات دامی مناسب سود بیشتری نیز عاید تولید کننده نمود(نور الهی ، 1384). امکان استفاده از بعضي محصولات فرعي با ارزش غذایی بالا در زنجيره غذايي دام ها، منجر به کاهش مصرف غلات و ساير نهاده هاي غذايي مي شود(Boushy,1997).کمبود خوراک دام توليدي در کشور ضرورت استفاده از بقاياي زراعي و کارخانجات صنايع غذايي را به خوبي روشن مي کند(ولی زاده و همکاران ،1382)و همچنین رشد روز افزون جمعيت کشور نیز ايجاب مي کند خوراک مورد استفاده دام و پرندگان از موادي تهيه گردد که قابل استفاده براي انسان نبوده ،از نظر قيمت نيزمناسب باشد. در همين راستا مي توان بقاياي ميوه و سبزيجات ميادين ميوه و تره بار که به مقدار قابل توجهي توليد مي شود را در تغذيه نشخوارکنندگان مورد استفاده قرار داد ( رهرو مهربانی ،1376). در اغلب‌ شهرهاي‌ بزرگ‌ کشور، مراكزي‌ به نام‌ ميدان ميوه و‌ تره‌بار وجود دارد كه‌ توليدكنندگان‌ محصولات‌خود را به‌ آن جا روانه‌ ساخته‌ و فروشندگان‌ ميوه‌ و تره‌بار نيز محصولات‌ مورد نياز روزانه‌ خود را از اين‌ ميادين تهيه‌ مي‌كنند(سلیمی ،1382).فرهنگ استفاده از ميوه تازه باعث شده تا مقدار زيادي ميوه قبل از رسيدن به دست مصرف کننده تلف شود و اين ميوه ها تحت عنوان ضايعات تره بار ميداني دور ريخته شود. بررسي ها نشان داده است که غالب ضايعات به اشکال مختلف در تغذيه دام کاربرد دارند. به کار گيري اين پس ماندها در تغذيه دام علاوه بر اينکه به تامين خوراک دام کمک مي کند درحفظ محيط زيست نیز اثر خواهد داشت (افضلی،1381). ضایعات‌ فرعي‌ ميوه‌ها و سبزي ها شامل‌ پس‌ مانده‌ ميوه‌ها و سبزي ها در ميادين‌ ميوه و تره‌بار و مغازه های ميوه‌ و سبزي‌ فروشي‌ و پس‌ مانده و تفاله ‌ميوه‌ها، در كارخانه‌هاي‌ كنسرو سازي‌ و مغازه های آب ميوه‌ گيري‌ و نيز ميوه‌هاي‌ نارس‌ و پادرختي در باغ ها‌ مي‌با شد كه‌ اغلب‌ آن ‌ها را مي‌ توان‌ به صورت‌ تازه‌، سيلو و يا خشك‌ شده‌ به‌ مصرف‌ دام‌ و به‌ مقدار كمتر تغذيه‌ پرندگان رساند. مصرف‌ پس‌ مانده‌هاي‌ ميوه‌ و سبزيجاتهمچون‌ ساير ضايعات‌ كشاورزي‌، درصورت‌ عمل‌ آوري‌ صحيح‌ در تغذيه‌ دام‌ مي‌تواند بخشي‌ از نيازهاي‌ غذايي دام‌ را تأمين‌ كند و در صورتي‌ كه‌ از آن ها استفاده‌ نشود، هزينه‌اي‌ را بابت‌ وجلوگیری از آلودگی محیط زیست در بر خواهد داشت (هاشمی ،1376)وضعيت‌ نامناسب‌ حمل‌ و نقل‌، فرآيند، انبار كردن‌ و نگهداري‌، حدود 3۵ درصد ضايعات‌ در ميوه‌ها و سبزيجات‌ ايجاد نموده كه‌ با بهبود وضعيت‌ موارد مذكور، اين‌ ضايعات‌ را مي‌توان‌ به‌ ميزان قابل‌توجهي‌ كاهش‌ داد (فلاحی و مدرس رضوی ،.1365). در كشور ما ساليانه‌ بين‌ 3 تا ۵ ميليون‌ تن‌ ميوه‌ و سبزي‌ به‌ علت ‌نبود امكانات‌ نگهداري‌ از بين‌ مي‌رود. ضايعات‌ سيب‌ و مركبات‌ به‌ تنهايي‌ ۵۵0 تا ۵80 هزار تن‌ مي باشد (ناگهی و همکاران ،1374). در بسياري از کشورها مانند ايتاليا حدود 20 تا 2۵ درصد از ميوه ها و سبزيجات به صورت وازده بوده که به عنوان خوراک خوک استفاده مي شود(Tripodo, et al, 2002). در حال‌ حاضر، مشكلات‌ تهيه‌ مواد اوليه‌ خوراكي‌ از خارج‌ كشور و افزايش‌ بازار جهاني‌ مواد اوليه ‌خوراكي‌، منجر به‌ هدر رفتن‌ بقاياي‌ كشاورزي‌ و عدم‌ آگاهي‌ کافي دامداران‌ در استفاده‌ صحيح‌ از پس مانده هاي كشاورزي‌ باعث‌ گرديده‌ كه‌ تحقيقات‌ گسترده‌اي ‌در زمينه‌ نحوه ‌استفاده‌ از مواد مورد نظر به ‌منظور جايگزيني‌آن‌ در جيره‌ غذايي ‌دام ‌به عمل‌ آيد تا از اين ‌راه‌ بتوان‌ مشكلات‌ تغذيه‌اي‌ موجود را کاهش داد. (ناگهی و همکاران ،1374)اين‌تحقیق نيز در راستاي‌ استفاده‌ بهينه‌ از پس‌ مانده‌هاي‌ ميوه‌ وسبزيجات‌ ميادين‌ ميوه و تره‌بار در تغذيه‌ دام هاي‌ نشخواركننده‌ صورت‌ گرفت‌ تا بلكه به این طریق‌ گوشه‌اي‌ از مشكلات‌ كمبود مواد خوراكي‌ دامي‌وهزينه ‌زياد تغذيه‌ دام‌ وپرواربندي‌ و نيز معضلات‌ ناشي‌ ازدفع‌ اين‌ پس‌ مانده‌هارا مرتفع ‌سازد. بنابراين با توجه به مطالب فوق، اهداف پژوهش حاضر شامل دو بخش اهداف علمي و اهداف کاربردي زير مي باشد .

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران