نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی سلامت

بررسی رابطه ی بین نگرش دینی، خویشتنداری و سلامت معنوی در بین خواهران بسیجی شهرستان شوش

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 844
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 9
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 945

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

سابقه و اهداف: دین و مذهب یکی از اساسی­ ترین و مهم­ ترین نهادهایی است که جامعه­ ی بشری به خود دیده و مفاهیم خویشتنداری، سلامت معنوی و نگرش دینی که از مهم­ ترین مؤلفه­ های دینی هستند، در تربیت دینی، اجتماعی و فردی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. به همین منظور هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه­ ی بین سه مؤلفه­ ی (نگرش دینی و خویشتنداری و سلامت معنوی) در بین خواهران بسیجی شهرستان شوش است.

مواد و روش­ ها: نمونه­ ی مورد نظر در این پژوهش (50 نفر) به روش نمونه­ گیری تصادفی ساده از بین خواهران بسیجی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ ها شامل مقیاس نگرش­ سنج دینی (براهنی)، پرسش­نامه­ ی خویشتنداری (محقق ساخته) و سلامت معنوی پولوتزین و الیسون است. این مطالعه­ ی توصیفی از نوع همبستگی است که به بررسی رابطه­ ی بین نگرش مذهبی و خویشتنداری و نگرش مذهبی و سلامت معنوی و همچنین خویشتنداری و سلامت معنوی در بین خواهران بسیجی می­ پردازد. کلیه­ ی داده­ ها با استفاده از نرم­ افزار آماریspss ، ورژن 21، تحلیل شدند و از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره برای تعیین ارتباط بین متغیرها استفاده شده است.

یافته­ ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین نگرش مذهبی و خویشتنداری، رابطه­ ی مثبت معنی­ داری وجود دارد (P<0/02) همچنین مشخص شد که بین میزان نگرش مذهبی و سلامت معنوی p<0/000) ( و بین خویشتنداری و سلامت معنوی p<0/02) (رابطه­ ی مثبت معنی­ داری وجود دارد و تحلیل رگرسیون نشان داد خویشتنداری، پیش­ بینی کننده­ ی مناسبی برای سلامت معنوی است.

نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، فرضیه­ های پژوهش مبتنی بر وجود رابطه­ ی معنی­ دار بین (نگرش مذهبی، خویشتنداری و سلامت معنوی) تأیید می­ شوند و با در نظر داشتن نقش دین و مؤلفه­ های دینی در سلامت روانی افراد و جامعه­ ی اسلامی، اهمیت دادن به آن­ها در حیطه­ های آموزش می­ تواند کمک زیادی به بهبود سلامت روانی و معنوی جامعه نماید.

واژگان کلیدی: نگرش مذهبی، خویشتنداری، سلامت معنوی

ندارد

سابقه و اهداف: دین و مذهب یکی از اساسی­ ترین و مهم­ ترین نهادهایی است که جامعه­ ی بشری به خود دیده و مفاهیم خویشتنداری، سلامت معنوی و نگرش دینی که از مهم­ ترین مؤلفه­ های دینی هستند، در تربیت دینی، اجتماعی و فردی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. به همین منظور هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه­ ی بین سه مؤلفه­ ی (نگرش دینی و خویشتنداری و سلامت معنوی) در بین خواهران بسیجی شهرستان شوش است.

مواد و روش­ ها: نمونه­ ی مورد نظر در این پژوهش (50 نفر) به روش نمونه­ گیری تصادفی ساده از بین خواهران بسیجی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ ها شامل مقیاس نگرش­ سنج دینی (براهنی)، پرسش­نامه­ ی خویشتنداری (محقق ساخته) و سلامت معنوی پولوتزین و الیسون است. این مطالعه­ ی توصیفی از نوع همبستگی است که به بررسی رابطه­ ی بین نگرش مذهبی و خویشتنداری و نگرش مذهبی و سلامت معنوی و همچنین خویشتنداری و سلامت معنوی در بین خواهران بسیجی می­ پردازد. کلیه­ ی داده­ ها با استفاده از نرم­ افزار آماریspss ، ورژن 21، تحلیل شدند و از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره برای تعیین ارتباط بین متغیرها استفاده شده است.

یافته­ ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین نگرش مذهبی و خویشتنداری، رابطه­ ی مثبت معنی­ داری وجود دارد (P<0/02) همچنین مشخص شد که بین میزان نگرش مذهبی و سلامت معنوی p<0/000) ( و بین خویشتنداری و سلامت معنوی p<0/02) (رابطه­ ی مثبت معنی­ داری وجود دارد و تحلیل رگرسیون نشان داد خویشتنداری، پیش­ بینی کننده­ ی مناسبی برای سلامت معنوی است.

نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، فرضیه­ های پژوهش مبتنی بر وجود رابطه­ ی معنی­ دار بین (نگرش مذهبی، خویشتنداری و سلامت معنوی) تأیید می­ شوند و با در نظر داشتن نقش دین و مؤلفه­ های دینی در سلامت روانی افراد و جامعه­ ی اسلامی، اهمیت دادن به آن­ها در حیطه­ های آموزش می­ تواند کمک زیادی به بهبود سلامت روانی و معنوی جامعه نماید.

واژگان کلیدی: نگرش مذهبی، خویشتنداری، سلامت معنوی

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران