نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی سلامت

تحقیق بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۵ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 867
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 95
فرمت فایل : word
حجم فایل : 95.5kb

قیمت فایل : 7,500 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

از دیدگاه مردم و غیرمتخصصان کسی که دارای نفوذ ـ قدرت ـ مقام و رفتار باوقار ومتین – شهرت اجتماعی و اقتصادی بالا و ارزش‌های اخلاقی می باشد باشخصیت است.

به عبارت دیگر فردی که خصوصیت و ویژگی‌های مثبت را دارا می‌باشد باشخصیت است و کسی که خصوصیات منفی را دارا می‌باشد بی‌شخصیت است.

در تعریف شخصیت: مجموعه‌ای از ویژگی‌های بادوام و منحصر به فرد است که امکان دارد بر موقعیت‌های مختلف تغییر کند. این ویژگی‌ها ممکن است جسمانی ـ روانی ـ رفتاری باشند.

معمول‌ترین تعریف از سلامت که در اساسنامة سازمان بهداشت جهانی 1946 ارائه شده است سلامت حالت خوب بودن کامل از نظر جسمی ـ روانی و اجتماعی است و این به معنای فقدان بیماری و ناتوانی نیست و از نظر داونی و همکارانش (1996) این تعریف جنبه مثبت و منفی دارد. به اعتقاد آنها در قسمت اول این تعریف سلامت‌ یک عبارت مثبت بیان شده یعنی خوب بودن در قسمت دوم تعریف سلامت از دیدگاه منفی در نظر گرفته شده چرا که کلمات فقدان بیماری یا ناتوانی را به کار برده است. (کلماتی که مفهوم منفی به همراه دارند). این تعریف با در نظر گرفتن هر دو جنبه این مطلب را القا می‌کند که سلامت واقعی هم شامل پیشگیری از بیمار شدن (مانند ناخوشی ـ آسیب و بیماری) است و هم ارتقای سلامت مثبت را دربر می‌گیرد که از مورد اخیر تا حدودی زیاد غفلت شده است.

بن یارد (1996) تعریف سازمان بهداشت جهانی را به این دلیل مورد انتقاد قرار داده است که به دست آوردن حالت خوب بودن کامل از نظر جسمی ـ روانی و اجتماعی در دنیای واقعی بسیار مشکل است. در ضمن این تعریف عوامل اقتصادی سیاسی و اجتماعی که می‌توانند به این وضعیت کمک کنند را نادیده می‌گیرد. در ادامه این طور القاء می‌کند افرادی که کامل نیستند سالم هم نیستند.

ارتباط بین تیپ شخصیت و سلامت روانشناسی سلامت (آنتونی جی کرتیس)

تحقیقات نشان می‌دهد که بین تیپ‌های شخصیتی و سلامت ارتباط وجود دارد.

نتایج برخی پژوهش‌ها مؤید این مسأله است که شدت رابطه بین نوع شخصیت و ابتلاء به سرطان به اندازة رابطه بین نوع شخصیت و بیماری‌های قلبی نمی‌باشد.

روانشناسی شخصیت (دکتر حمیدرضا وطن‌خواه ـ دکتر شهنام ابوالقاسمی)

بیان مسئله

خیلی از ادراک‌های هشیار و واکنش‌های ما به محیط توسط نگرش‌های ذهنی متضاد برون‌گرایی و درون‌گرایی تعیین می‌شود.

انرژی روانی می‌تواند به بیرون و به سمت دنیای خارج یا به درون و به سمت خود هدایت شود.

برون‌گرایان: افرادی معاشرتی و از لحاظ اجتماعی جسور هستند و به سمت دیگران و دنیای بیرونی گرایش دارند.

درون‌گرایان: کناره‌گیر و اغلب خجالتی هستند و گرایش دارند که بر خود و افکار و احساساتشان تمرکز داشته باشند.

سلامت از سه الگو سه قسم تشکیل شده:

1- الگوی زیستی پزشکی: که حاوی این دیدگاه است که برای انجام اختلالات عوامل جسمی شناخته شده یا قابل شناخت وجود دارد و ممکن است میکروب‌ها ـ ژن‌ها و مواد شیمیایی از راه‌های مختلف در ایجاد اختلالات سهیم باشند.

2- الگوی روانی و روان‌شناختی که شامل بازخورها ـ باورها و رفتارها را شامل می‌شود.

3- و عوامل اجتماعی که مانند طبقه ـ شغل و نژاد که بر سلامت شخص تأثیر می‌گذارد. و عواملی که به شیوع بیماری‌های عفونی از قبیل ناکافی بودن غذا ـ خطرهای محیطی و جمعیت بی‌شمار بود.

الگوی معنوی: که شامل باورها و اعتثادات و ارزشهای دینی و آن اعتقاداتی است که فرد به آن ایمان دارد.

روانشناسی سلامت (آتتونی جی کرتیس)

فصل اول : کلیات پژوهش.. 6

مقدمه. 7

بیان مسئله. 8

ضرورت و اهمیت پژوهش.. 9

اهمیت تحقیق. 10

هدف کلی. 10

اهداف اختصاصی. 10

سؤال تحقیق:10

فرضیه‌های تحقیق. 10

تعاریف عملیاتی. 10

فصل دوم : ادبیات پژوهش.. 12

چکیده:13

نظریه‌ها:14

شخصیت یونگ:20

کارکردهای روان‌شناختی. 21

تیپ‌های روان‌شناختی. 22

نظریه آیزنک:24

برون‌گرایی:25

روان رنجورخویی:26

روان‌پریش خویی:27

نگرشها:28

برون‌گرایی و درون‌گرایی.28

برون‌گرایی:30

روان‌رنجور خویی (آیزتک)32

روان‌پریش خویی:33

روان‌پریش:34

راه‌های سنجش برون‌گرایی و درون‌گرایی آیزتک.. 34

ارزیابی در بررسی شخصیت:34

بهترین فنون ارزیابی شخصیت:35

میزان کردن:35

پایایی:36

روشهای عمده برای ارزیابی شخصیت. 37

پرسش‌نامه‌های خودسنجی. 37

تعریف سلامت. 39

نظریه الگوی زیستی پزشکی. 39

الگوی زیستی ـ روانی ـ اجتماعی. 41

دیدگاه عوامل اجتماعی و محیطی. 42

ـ الگوی جدید از سلامت. 42

چگونگی پیدایش نقش روانشناسی. 43

الگوی جدیدی از روانشناسی سلامت. 44

ارزیابی الگوی جدید سلامت. 44

روانشناسی سلامت. 45

الگوهای تغییر رفتار. 46

الگوی اعتقاد به سلامت. 47

ارزیابی الگوی اعتقاد به سلامت. 48

الگوی مراحل تغییر. 49

ارزیابی الگوی مراحل تغییر. 49

مقایسه الگوها:50

رابطه روان‌شناسی سلامت با سایر رشته‌های علمی. 51

رشته‌های مرتبط. 51

سلامت و روان‌شناسی در فرهنگ‌های مختلف.. 54

تفاوت‌های اجتماعی فرهنگی در سلامت. 55

فرایندهای ژنتیک در رشد و سلامت. 56

تأثیر ژن‌ها روی رشد و سلامت. 56

کنترل فردی و سلامت. 57

کنترل. 59

سلامت و کنترل فردی در سنین پیری. 60

رفتار نوع Aو سلامت. 61

تأثیر استرس بر سلامت. 61

رفتار و سلامت. 62

شیوة زندگی عوامل خطرساز و سلامت. 62

رفتارهای حافظ سلامت. 63

رفتار و وضعیت سلامت. 63

مشکلات ارتقای سلامت. 64

عوامل میان فردی. 65

بهبود وضعیت سلامت در جمعیت‌های گوناگون. 65

برنامه‌هایی برای ارتقای سلامت. 66

روش‌هایی برای ارتقای وضعیت سلامت. 67

روش‌های رفتاری. 67

برنامه‌های ارتقای سلامت در مدارس.. 68

برنامه‌های ارتقای سلامت ویژه محل کار. 68

برنامه‌های ارتقای سلامت در سطح جامعه. 70

سیگار کشیدن و سلامت. 70

نوشیدن الکی و سلامتی. 70

تغذیه و سلامتی. 72

اهداف روانشناسی سلامت. 72

راه‌های سنجش.. 72

طرحهای پژوهشی. 72

گروه کنترل:73

پیشینه تحقیق:74

فصل سوم :روش پژوهش.. 76

مقدمه. 77

روش تحقیق. 77

جامعه. 77

روش نمونه‌گیری. 77

ابزار پژوهش.. 77

بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت و سلامت عمومی. 78

پژوهشها در رابطه تیپها شخصیت درونگرا و برونگرا79

پژوهشها در رابطه با سلامت. 79

پژوهشها دربارة ویژگی‌های شخصیت با سلامت. 79

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده81

مقدمه:82

آزمون فرضیه ها:86

فصل پنجم : نتیجه گیری. 92

بررسی وضعیت افراد نمونه:93

بررسی فرضیه های پژوهشی. 93

محدودیت ها پژوهش:94

پیشنهادات پژوهش:95

از دیدگاه مردم و غیرمتخصصان کسی که دارای نفوذ ـ قدرت ـ مقام و رفتار باوقار ومتین – شهرت اجتماعی و اقتصادی بالا و ارزش‌های اخلاقی می باشد باشخصیت است.

به عبارت دیگر فردی که خصوصیت و ویژگی‌های مثبت را دارا می‌باشد باشخصیت است و کسی که خصوصیات منفی را دارا می‌باشد بی‌شخصیت است.

در تعریف شخصیت: مجموعه‌ای از ویژگی‌های بادوام و منحصر به فرد است که امکان دارد بر موقعیت‌های مختلف تغییر کند. این ویژگی‌ها ممکن است جسمانی ـ روانی ـ رفتاری باشند.

معمول‌ترین تعریف از سلامت که در اساسنامة سازمان بهداشت جهانی 1946 ارائه شده است سلامت حالت خوب بودن کامل از نظر جسمی ـ روانی و اجتماعی است و این به معنای فقدان بیماری و ناتوانی نیست و از نظر داونی و همکارانش (1996) این تعریف جنبه مثبت و منفی دارد. به اعتقاد آنها در قسمت اول این تعریف سلامت‌ یک عبارت مثبت بیان شده یعنی خوب بودن در قسمت دوم تعریف سلامت از دیدگاه منفی در نظر گرفته شده چرا که کلمات فقدان بیماری یا ناتوانی را به کار برده است. (کلماتی که مفهوم منفی به همراه دارند). این تعریف با در نظر گرفتن هر دو جنبه این مطلب را القا می‌کند که سلامت واقعی هم شامل پیشگیری از بیمار شدن (مانند ناخوشی ـ آسیب و بیماری) است و هم ارتقای سلامت مثبت را دربر می‌گیرد که از مورد اخیر تا حدودی زیاد غفلت شده است.

بن یارد (1996) تعریف سازمان بهداشت جهانی را به این دلیل مورد انتقاد قرار داده است که به دست آوردن حالت خوب بودن کامل از نظر جسمی ـ روانی و اجتماعی در دنیای واقعی بسیار مشکل است. در ضمن این تعریف عوامل اقتصادی سیاسی و اجتماعی که می‌توانند به این وضعیت کمک کنند را نادیده می‌گیرد. در ادامه این طور القاء می‌کند افرادی که کامل نیستند سالم هم نیستند.

ارتباط بین تیپ شخصیت و سلامت روانشناسی سلامت (آنتونی جی کرتیس)

تحقیقات نشان می‌دهد که بین تیپ‌های شخصیتی و سلامت ارتباط وجود دارد.

نتایج برخی پژوهش‌ها مؤید این مسأله است که شدت رابطه بین نوع شخصیت و ابتلاء به سرطان به اندازة رابطه بین نوع شخصیت و بیماری‌های قلبی نمی‌باشد.

روانشناسی شخصیت (دکتر حمیدرضا وطن‌خواه ـ دکتر شهنام ابوالقاسمی)

بیان مسئله

خیلی از ادراک‌های هشیار و واکنش‌های ما به محیط توسط نگرش‌های ذهنی متضاد برون‌گرایی و درون‌گرایی تعیین می‌شود.

انرژی روانی می‌تواند به بیرون و به سمت دنیای خارج یا به درون و به سمت خود هدایت شود.

برون‌گرایان: افرادی معاشرتی و از لحاظ اجتماعی جسور هستند و به سمت دیگران و دنیای بیرونی گرایش دارند.

درون‌گرایان: کناره‌گیر و اغلب خجالتی هستند و گرایش دارند که بر خود و افکار و احساساتشان تمرکز داشته باشند.

سلامت از سه الگو سه قسم تشکیل شده:

1- الگوی زیستی پزشکی: که حاوی این دیدگاه است که برای انجام اختلالات عوامل جسمی شناخته شده یا قابل شناخت وجود دارد و ممکن است میکروب‌ها ـ ژن‌ها و مواد شیمیایی از راه‌های مختلف در ایجاد اختلالات سهیم باشند.

2- الگوی روانی و روان‌شناختی که شامل بازخورها ـ باورها و رفتارها را شامل می‌شود.

3- و عوامل اجتماعی که مانند طبقه ـ شغل و نژاد که بر سلامت شخص تأثیر می‌گذارد. و عواملی که به شیوع بیماری‌های عفونی از قبیل ناکافی بودن غذا ـ خطرهای محیطی و جمعیت بی‌شمار بود.

الگوی معنوی: که شامل باورها و اعتثادات و ارزشهای دینی و آن اعتقاداتی است که فرد به آن ایمان دارد.

روانشناسی سلامت (آتتونی جی کرتیس)

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران