نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت دولتیمدیریت دولتی

بررسي نقش شوراهاي اسلامي شهر در مديريت شهري مطالعه موردي شوراي اسلامي شهر هشجين در طول 3 دوره

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 969
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 14
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 939 K

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

يكي از ثمرات بزرگ انقلاب شكوهمند ايران در دهه اخير شكل گيري شوراهاي اسلامي شهر و روستا بوده كه توسط رأي مردم تعيين مي شود در همين زمينه با انتخاب شوراها و اداره بخشي از امور اجرايي كشور با تكيه بر روند آزاد تبادل دانش،بينش ،نظارت و آراي مردم گامي مهم در واگذاري امور به سازمان هاي محلي برداشته شد. شوراهاي شهري و روستايي تبلور حضور مردم،ديدگاه ها،افكار،خواسته ها،نيازها و تمايل مردم در صحنه ي برنامه ريزي مي دانند. و شوراي شهر به عنوان يك عنصر از مديريت شهري در اداره شهرها در سطح محلي نقش مهمي را بر عهده گرفته است و تشكيل شوراهاي اسلامي شهرها مي تواند نقطه عطفي در براي مديريت مشاركتي در ايران باشد در اين مقاله آشنايي نقش شوراهاي اسلامي شهر در مديريت شهري و نگرش مثبت مردم به شوراها كه موجب تقويت پايه هاي آن مي شود بررسي عملكرد و كاستي ها در قانون شوراهاي شهر و جلب مردمي و ميزان موفقيت شوراي اسلامي شهر هشجين در مديريت شهري و مشكلات و معظلات مربوطه مطالعه شده است ومشخص گرديدكه شروع
فعاليت شوراهاي شهروروستاباعث افزايش ميزان مشاركت مردمي درمديريت شهري شده ونهادشورابراي موفقيت نيازمنداختيارات بيشترقانوني قابل اجرا واصلاح برخي بندهامي باشد. هدف اين تحقيق بررسي عملكرد شوراهاي اسلامي شهر هشجين در مديريت شهر در طول اين سه دوره مي باشد.و روش تحقيق به صورت اسنادي و پيمايشي مي باشد.

چكيده

مقدمه

معرفي منطقه موردمطالعه

ويژگي هاي كالبدي منطقه مورد مطالعه

اهميت و ضرورت انجام تحقيق:

اقدام هاي مورد انتظار از شوراي اسلامي

پيشينه تحقيق

 

مديريت شهري زماني مي تواند عملكرد مناسبي داشته باشد كه در چهارچوب سياست هاي شهري صحيح و برنامه ريزي شده حركت كند، يكي از ويژگي هاي سياست شهري خوب مشاركتي بودن آن است يعني جايگاهي كه گروههاي مختلف شهروندان در تدوين، اجراء و ارزيابي آن نقش داشته باشند و در ايران تنها نهادمحلي مشاركتي كه توان تأثير بر سياست گذاري شهري را دارد شوراي شهر است.
در نظام متمركز يك (دولت-كشور)وجود دارد كه برتمامي سرزمين اعمال قدرت ميكند و نظام نامتمركز،وضعيتي را بيان ميكند كه در آن قدرت ها و مسئوليت ها ميان يك مرجع مركزي و مراجع محلي تقسيم شده است .شورا و شهرداري ها دراين نظام متصدي وظايف متعددي هستند به گونه اي كه مي توان آنها را قوي ترين سازمان هاي اداري و اجرايي در سطوح محلي دانست. توسعه شوراهاي اسلامي مي تواند موجبات گسترش نهادهاي غير دولتي ،افزايش مشاركت مردم در ( اداره ي امور خود پاسخگو نمودن نهاد مديريت شهري را فراهم آورد.(ايماني جاجرمي، 1389
(اْوزاياك) معتقداست زماني رابطه دولت و شهروندان در يك نظام سياسي در مسير تعالي و پيشرفت قرار مي گيرد كه حكومت مركزي با اتخاذ در سياست هاي عدم تمركز عمومي،قدرت سياسي و اداري را به سطوح استاني ،شهري ،روستايي انتقال دهد و به موازات واگذاري قدرت به ديگران ،باسياست هاي تمركز زدايي .(osziak، افقي،بتواند از مشاركت بخش خصوصي و تشكيلهاي غير دولتي سازمان يافته استفاده كنند( 134،2000
شوراها از جمله سازمانهايي هستند كه براي تحقق مشاركت مردم در فرآيند تصميم گيري،برنامه ريزي،نظارت و اجراي سياست گذاري ها در سطوح محلي و منطقه اي فعاليت مي كنند و از اين طريق زمينه حضور و مشاركت مردم در امور مربوط به خودشان فراهم مي نمايند به همين دليل،شوراها به عنوان سازمان .(mary، محل اطلاق مي شود كه يك نوع حضور نهادينه شده مردم و منشأ شكل گيري خدمات شوراها مي باشد( 2003 ،ص 22
بنابر اين هرگاه قرار باشد انسان و اجتماعات انساني (نمونه شهرها)محور برنامه ريزي قرا گيرندو عملأ درگير فرآيند برنامه ريزي شوند به عبارت ديگر برنامه ريزي بايد اساس مشاركت مردم صورت گيرد و بدون حضور مردم،برنامه ريزان در دستگاهاي اجراي قادر نخواهند بود و به اهداف توسعه (شهر)دست يابند. -توجه به شوراي اسلامي شهري موجب ترويج فرهنگ مشاركت و حساس تر شدن شوراها نسبت به جايگاه فرد در مديريت شهري شده و در نتيجه حركت جامعه به سمت مشاركتي شدن سوق خواهد يافت. -در وضع موجود به نظر مي رسد كه عملكرد شوراها بر اساس قوانين وظايف و اختياراتي كه داشته اند كمتر است

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران