نسل جوان ایران

علوم انسانیفقه و مبانی حقوق اسلامیفقه امامیه

بررسی مبانی کلامی محمد غزالی و جوادی آملی در مسأله نجات و رستگاری

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۰ فروردین ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 1420
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 117
فرمت فایل : word
حجم فایل : 524kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

از گذشته تا به حال تمامی انسان ها با این تفکر زندگی کرده اند که از این دنیای فانی به سرای باقی پا می گذارند و در آن جاودانه می شوند. همه انسانهای مومن بر این باورند که راحتی و آسایش انسان در جهان آخرت مشروط به یافتن راه رستگاری و نجات در این دنیا می باشد تا بتوانیم به کمک آن مصالح رستگاری را جمع آوری کنند و بار سفر را بر بندند. آیت الله جوادی آملی و امام محمد غزالی این دو اندیشمند مسلمان در مکتوبات مختلف خویش تعاریف، مـتعددي بـراي نجات و رستگاریارائه داده اند. در نظام فکري هر دو اندیشمند تعاریف و راهکار هایی جالبی برای دستیابی به نجات و رستگاری پیدا می شود. امام محمد غزالی به صورت کلی در بسیاری از نوشته های خویش در این رابطه سخن گفته است، اما آیت الله جوادی آملی به صورت جزئی هم در مکتوبات و هم در سخنرانی های خود از مسئله مذکور یاد کرده است. لیکن نگارنده در پژوهش حاضر هدف آن است، تا مبانی کلامی مسئله نجات و رستگاری را در اندیشه امام محمد غزالی و آیت الله جوادی آملی مورد بررسی قرار دهد.

فصل اولکلیّات.. 1

1-1. مقدمه. 2

1-2. بیان مسأله تحقیق.. 3

1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-4. اهداف تحقیق.. 4

1-5. سوالات.. 5

1-6. کلید واژه ها5

1-7. پیشینه تحقیق.. 5

1-8. روش تحقیق.. 10

1-9. کاربرد نتایج تحقیق.. 10

1-10. مفهوم شناسی واژگان کلیدی.. 10

1-10-1. معنای لغوی و اصطلاحی نجات.. 11

1-10-2. معنای لغوی و اصطلاحی رستگاری.. 12

1-10-3. نسبت معنایی نجات و رستگاری با مفاهیم مشابه. 13

1-10-4. رابطه معنایی نجات با رستگاری.. 13

فصل دوم)تبیین مبانی کلامی نجات و رستگاری در اندیشه غزالی(14

2-1-مقدمه: 15

2-2. معنا شناسی نجات و رستگاری از دیدگاه محمد غزالی.. 17

2-2-1. معنا شناسی نجات از دیدگاه محمد غزالی.. 17

2-2-1. معنا شناسی نجات از دیدگاه محمد غزالی.. 17

2-3. مولفه ها و مختصات نجات و رستگاری از دیدگاه محمد غزالی.. 18

2-3-1. ایمان و عمل صالح.. 19

2-3-2. معرفت.. 20

2-3-3. عقل.. 21

2-3-4. اختیار. 23

2-3-5. تزکیه. 24

2-3-6. نیت.. 24

2-3-7. کمال. 26

2-4. موانع نجات و رستگاری از دیدگاه غزالی.. 30

2-4-1. وسوسه های شیطان. 30

2-4-2. نفس اماره32

2-5. تبعیین کلامی نجات و رستگاری از دیدگاه محمد غزالی.. 33

2-5-1. پذیرش خدا34

2-5-2. پذیرش توحید. 34

2-5-3 قدرت الهی.. 35

2-5-4 عدل الهی.. 38

2-5-5. وجود نفس... 40

2-5-6. نبوت.. 41

2-5-7. امامت.. 44

فصل سوم(نجات و رستگاری در اندیشه جوادی آملی). 47

3-1. مقدمه. 48

3-2. معنا شناسی رستگاری.. 49

3-3. حقیقت نجات و رستگاری انسان از دیدگاه جوادی آملی.. 49

3-3. مولفه ها و مختصات نجات و رستگاری از دیدگاه عبدالله جوادی آملی.. 50

3-3-1. ایمان و عمل صالح.. 50

3-3-2. معرفت... 52

3-3-3. عقل.. 54

3-3-4. اختیار. 57

3-3-5. تزکیه. 59

3-3-6. نیت.. 62

3-3-7. کمال. 63

3-4. موانع نجات و رستگاری از دیدگاه عبدالله جوادی آملی.. 66

3-4-1. وسوسه های شیطان. 66

3-4-2. نفس اماره67

3-4-3. غفلت.. 70

3-5. تبعین کلامی نجات و رستگاری از دیدگاه عبد ا. . جوادی آملی.. 72

3-5-1. پذیرش وجود خدا72

3-5-2. پذیرش توحید. 75

3-5-2-1. مراتب توحید‌. 76

3-5-2-2. توحید ذاتی.. 76

3-5-3. قدرت الهی.. 77

3-5-4. عدل الهی.. 79

3-5-5. وجود نفس... 80

3-5-6. نبوت.. 80

3-5-7. امامت.. 81

فصل چهارم(نقاط اشتراک و افتراق میان اندیشه غزالی و جوادی آملی). 86

4-1. مقدمه. 87

4-2. نجات و رستگاری.. 87

4-3. مولفه ها و مختصات نجات و رستگاری از منظر دو دانشمند. 88

4-3-1. ایمان و عمل صالح.. 89

4-3-2. معرفت.. 90

4-3-3. عقل.. 91

4-3-4. اختیار. 93

4-3-5. تزکیه. 94

4-3-6. نیت.. 95

4-3-7. کمال. 96

4-4-موانع رستگاری.. 97

4-5. مقایسه تبعیین کلامی نجات و رستگاری از دیدگاه محمد غزالی و جوادی آملی.. 98

4-5-1. پذیرش خدا99

4-5-2. پذیرش توحید. 100

4-5-3. قدرت الهی.. 101

4-5-4. عدل الهی.. 102

4-5-5. وجود نفس... 103

4-5-6. نبوت.. 103

4-5-7. امامت.. 105

4-6. نتایج حاصل از تحقیق: 107

4-7. پیشنهادات.. 108

منابع و مأخذ: 109

فهرست مقالات.. 115

Abstract. 117

 

مسئله نجات و رستگاری و نائل شدن به حیاتی سعادتمند و جاودان و نیز نجات از هر گونه درد و رنج و فنا از امور فطری بشر در طول تاریخ حیات وی بوده است. انسان موجودی طالب کمال مطلق است و یکی از دغدغه‌های مهم او، رسیدن به کمال مطلوب و رستگاری ابدی و فرار از فنا و نابودی است، ازاین رو همواره متکلمان و فیلسوفان به بحث و گفتگو درباره این مسأله پرداخته اند. بهترین راهنما در این راه هدایتهای تکوینی و تشریعی پروردگار از قبیل ارسال رسل و انزال کتب است، اما جهل و غفلت از معرفت حقیقی خالق جهان هستی و عدم شناخت انسان از گوهر ذات خویش، بزرگ‌ترین مانع او برای رسیدن به این هدف بوده است. ‌از این­ رو از شاخصه‌های مهم ادیان، خصوصاً ادیان توحیدی که همواره مدعی نجات‌بخشی بشر بوده‌اند، طرح مسئله فلاح و رستگاری و معرفی ماهیت، عوامل و موانع آن است. در میان ادیان توحیدی، اسلام به طور گسترده‌ای به طرح مسئله نجات و رستگاری و حیات جاودان پرداخته و عوامل و موانع آن را به تفصیل برای پیروان خود تشریح کرده‌است.

به بیانی دیگر یکی از مهمترین اهداف دین اسلام نجات انسان از همه نادرستی­ها، ناراستی­ها و ناپاکی­ها است. در بسیاری از آیات قرآن کریم، هدف اوامر و نواهی الهی رسیدن به رستگاری معرفی شده است. البته، رستگاری حقیقی در اسلام فقط در سایه اعتقاد به توحید تحقق می­یابد. «قولوا لا اله الا الله تفلحوا»( عانی الاخبار، جلد: ۱، شیخ صدوق، ص: ۳۰۶ ) از نگاه اسلام حقیقت نجات وضعیتی است که در آن انسان به قرب حضرت حق نائل می گردد. در این مرحله انسان با حضور در محضر حضرت حق و انس با او به بهجت و سروری وصف ناشدنی و بی پایان می رسد. از این رو در این پایان نامه سعی می شود به بررسی نگاه قرآن به این موضوع و تحلیل کلامی آناز نگاه محمدغزالی به عنوان یکی از متفکران اسلامی سده های اولیه هجری (۴۵۰ — ۵۰۵ ه‍ ق) و جوادی آملی از اندیشمندان معاصر در مسئله نجات و رستگاری مورد مطالعه و تحلیل قرارگیرد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران