نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی

کتاب ورد خصوصی سازی و توسعه از کلود وی. چانگ

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۶ آبان ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 1559
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 409
فرمت فایل : word
حجم فایل : 774

قیمت فایل : 3,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست. خصوصي‌سازي به عنوان یکی از عوامل برقراری مکانیزم بازار در اقتصادهای ملی و رهاسازی پتانسیل بخش خصوصی برای رشد، از مهمترين عوامل توانمندي اقتصادي كشورهاست؛ این که بسياري از كشورها با انجام برنامه‌های خصوصي‌سازي به مرحله توسعه يافتگي دست يافته‌اند نیز مصداقی بر این مدعاست. از این رو است که انگاره خصوصي‌سازي هدفمند و هوشمند، براي رشد و توسعه اقتصادي کشورهای در حال توسعه يك ضرورت اجتناب ناپذير است که بايد محور راهبردها و سرلوحه طرحها و برنامه‌های اقتصادي و توسعه‌ای قرار گيرد. از سوی دیگر همانطور که می‌دانیم اتلاف و کمبود منابع دو معضل بنگاههای دولتی در کشورهای در حال توسعه‌اند. در حالیکه این کشورها با انواع محدودیت‌های منابع مواجهند، اقتصاد دولتی آنها از منابع محدود بصورت کارا استفاده نمی‌کند. یکی از بهترین راهکارهای حل توأمان دو ایراد مزبور، خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی ضمن برطرف نمودن مشکل محدودیت منابع و کارا نمودن استفاده از این منابع، موجب چالاکی بیشتر دولت‌ها می‌شود که تمامی این موارد به توسعه کشورها ختم می‌شود.

با نگاه از منظری دیگر به دو مقوله توسعه و خصوصی‌سازی، می‌توان ادعا نمود اهداف در نظر گرفته شده برای خصوصی‌سازی، ویژگیهای یک کشور توسعه یافته را ترسیم می‌کنند. نیل به کارائی اقتصادی، افزایش بهره‌وری منابع، توسعه بازار سرمايه، ارتقاء سطح تکنولوژیکی، افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری، بهبود وضعیت توزیع درآمد، کاهش فشار و کسری بودجه دولتی و آثار سوء آن و افزایش کمی و کیفی تولیدات همگی ضمن آنکه از اهداف خصوصی‌سازی هستند، مشخصه‌هایی هستند که توسعه یافتگی یک کشور را تعریف می‌کنند. به همین دلیل می‌توانیم خصوصی‌سازی را یکی از ارکان اصلی توسعه کشورها بدانیم.

در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در بند «ج» سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء كارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره‌‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.

کشور ایران در مقایسه با سایر کشورها، جزء متأخرین اجراکننده برنامه‌های خصوصی‌سازی است. این امر موجب گردیده اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و به ویژه بعد از پایان جنگ تحمیلی با تجارب فراوان اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی در سایر کشورها همراه باشد که استفاده از تجارب سایر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از منظر عملکرد، نتایج، الزامات، چالشها و راهکارها نیز می‌تواند دست­­آوردهای زیادی برای کشور به همراه داشته باشد. در این راستا سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی امر خطیر خصوصی‌سازی در کشور که جایگاه ویژه‌ای در اجرای سیاستهای کلی ابلاغی اصل44 قانون اساسی دارد، جهت افزایش سرمایه اطلاعاتی پشتیبان اجرای برنامه خصوصی‌سازی، در کنار سایر اقدامات در این خصوص، اقدام به ترجمه و انتشار کتب متعددی نموده است. به همین جهت، کتاب حاضر که در برگیرنده مطالب متنوعی پیرامون خصوصی‌سازی و توسعه می‌باشد و توسط آقای دکتر كلود.وي چانگ مشاور برنامه توسعه سازمان ملل در کشور گویان نوشته شده و در سال2006 انتشار یافته، انتخاب و انتشار یافته است.

در این کتاب پایه‌های تئوریک خصوصی‌سازی در ادبیات اقتصادی، وجوه مختلف برنامه‌های خصوصی‌سازی ازجمله اهداف، دلائل، روشها و نتایج، کارائی و محدودیت‌های اجتماعی اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی، خصوصی‌سازی انبوه، تجارب کشورهای بلوک شرق و توسعه یافته در کنار سایر ابعاد توسعه‌ای خصوصی‌سازی مورد نقد و بررسی قرارگرفته است که می‌تواند تجارب مفیدی در دسترس قرار دهد.

امید است کتاب حاضر مرجع مفیدی برای علاقه‌مندان، محققان و دست‌اندرکاران برنامه خصوصی‌سازی کشور باشد. در پایان لازم است از زحمات معاون مطالعات، ارزیابی و برنامه‌ریزی و همکاران مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی این سازمان که در گزینش کتاب حاضر و نظارت بر امور ترجمه، ویرایش و انتشار آن نهایت مساعی خود را مبذول داشته‌اند سپاسگزاری نمایم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پيش‌گفتار سازمان خصوصي‌سازي .................................................................................. 13

قدرداني ........................................................................................................................... 16

مقدمه .............................................................................................................................. 18

بخش اول :

خصوصي‌سازي و توسعه

فصل اول: چشم‌انداز خصوصي‌سازي و توسعه

1-1- چارچوب ايدئولوژيكي ......................................................................................... 22

2-1- تغيير شرايط سياسي و اقتصادي جهان .................................................................. 25

1-2-1- ركود تورمي و تغيير جهت بسوي اقتصاد بازار ....................................................... 25

2-2-1- بحران بدهي ........................................................................................................ 27

3-2-1- تغيير ديدگاه سرمايه‌گذاران ................................................................................... 35

3-1- خصوصي‌سازي در كشورهاي در حال توسعه فقيرتر ........................................... 38

4-1- مفهومي ناآزموده ................................................................................................... 44

5-1- هدف و چارچوب كتاب ....................................................................................... 47

بخش دوم:

ليبراليسم و پيامدهاي آن

فصل دوم: ليبراليسم و جبرگرايي اقتصادي

1-2- مقدمه .................................................................................................................... 56

2-2- همبستگي اجتماعي: شيوه‌هاي توليد ..................................................................... 57

1-2-2- تهاتر و بازتوزيع .................................................................................................. 58

2-2-2- جامعه تحت سلطه سياست ................................................................................... 60

3-2-2- دموكراسي‌هاي اجتماعي ....................................................................................... 63

4-2-2- اقتصاد بازاري ...................................................................................................... 64

5-2-2- نقش بخش كشاورزي .......................................................................................... 65

3-2- جبرگرايي اقتصادي ............................................................................................... 68

4-2- حقوق مالكيت ...................................................................................................... 68

5-2- فعاليت‌هاي چندمليتي ........................................................................................... 74

6-2- قدرت برتر ............................................................................................................ 76

7-2- گسترش دموكراسي و فعاليت‌هاي چندمليتي‌ها ..................................................... 86

8-2- بحران مالي جنوب شرق آسيا ............................................................................... 89

9-2- كاركرد فرهنگي – ايدئولوژيكي ............................................................................ 96

10-2- الگوي تحكيم بازار ............................................................................................. 97

11-2- ساختار اقتصادي – اجتماعي و سياسي بريتانيا ................................................. 101

1-11-2- نهادهاي حقوقي و سياسي ................................................................................ 103

2-11-2 نهادهاي مالي .................................................................................................... 103

12-2- نهادها در كشورهاي در حال توسعه ................................................................. 105

1-12-2- نهادها در كشورهاي در حال توسعه بزرگ‌تر ..................................................... 106

2-12-2- نهادها در كشورهاي در حال توسعه كوچك‌تر ................................................... 107

13-2- نتيجه گيري ...................................................................................................... 112

فصل سوم: نابرابري و پيامدهاي آن

1-3- مقدمه .................................................................................................................. 114

2-3- بسوي نگرش «تك قطبي» .................................................................................. 115

3-3- محدوديت‌هاي توسعه ........................................................................................ 117

1-3-3- نابرابري ............................................................................................................ 117

2-3-3- حكمراني و فساد ............................................................................................... 123

3-3-3- بار طاقت فرساي بدهي .......................................................................................... 129

4-3- پيوند خصوصي‌سازي و توسعه .......................................................................... 133

1-4-3- تأثير بر برنامه‌هاي دولتي .................................................................................... 133

2-4-3- تأثير بر اشتغال .................................................................................................. 134

5-3- رقابت به عنوان بهترين گزينه ............................................................................. 135

1-5-3- عدالت اجتماعي يا طبيعي .................................................................................. 136

2-5-3- بررسي دوره‌اي ................................................................................................ 137

6-3- چارچوب نظارتي و حقوقي ............................................................................... 139

1-6-3- قواعد بازي ....................................................................................................... 141

7-3- پوشش كامل هزينه‌ها .......................................................................................... 142

8-3- ديگر محدوديت‌هاي پوشش هزينه‌ها ................................................................. 143

1-8-3- ناكارآمدي عملياتي ............................................................................................ 143

2-8-3- نيروي كار مازاد ................................................................................................. 144

9-3- انتظارات سرمايه‌گذار و مزيت نامتقارن .............................................................. 145

10-3- نتيجه گيري ...................................................................................................... 148

بخش سوم:

خصوصي‌سازي و توسعه با اهداف متعدد

فصل چهارم: اهداف خصوصي‌سازي

1-4- مقدمه .................................................................................................................. 151

2-4- مفهوم نظري ....................................................................................................... 152

1-2-4- اثر جايگزيني .................................................................................................... 153

2-2-4- توانمندسازي افراد ............................................................................................. 156

3-4- بهبود كارآيي ....................................................................................................... 157

1-3-4- عدم تقارن اطلاعاتي .......................................................................................... 157

2-3-4- فلج سا زماني و سردرگمي سياستي .................................................................... 159

3-3-4- ناكارآمدي ايكس ............................................................................................... 160

4-3-4- رقابت .............................................................................................................. 162

5-3-4- كاهش بار بودجه‌اي دولت ................................................................................. 164

4-4- چشم‌انداز ايالات متحده ..................................................................................... 165

1-4-4- مقررات زدايي ................................................................................................... 166

2-4-4- افزايش حق انتخاب ........................................................................................... 167

3-4-4- عقد قرارداد ....................................................................................................... 168

5-4- چشم‌انداز بريتانيا ................................................................................................ 170

1-5-4- خلق فرهنگ شركتي جديد ................................................................................ 170

2-5-4- فرصت طلبي سياسي؟ ........................................................................................ 171

6-4- چشم‌انداز اروپاي غربي ...................................................................................... 174

7-4- چشم‌انداز اروپاي شرقي ..................................................................................... 175

8-4- چشم‌انداز كشورهاي در حال توسعه .................................................................. 178

1-8-4- اصلاحات ساختاري بنيادي ................................................................................ 179

2-8-4- اصلاح يا تقسيم دارايي؟ .................................................................................... 182

3-8-4- تغيير جهت بسوي دموكراسي ............................................................................. 183

4-8-4- ديگر اهداف ...................................................................................................... 184

5-8-4- تجربه چند كشور .............................................................................................. 185

9-4- نتيجه گيري ........................................................................................................ 196

فصل پنجم: فنون خصوصي‌سازي

1-5- مقدمه .................................................................................................................. 198

2-5- چارچوب نظري ................................................................................................. 199

1-2-5- واگداري ........................................................................................................... 200

2-2-5- عرضه عمومي سهام ........................................................................................... 201

3-2-5- فروش خصوصي ............................................................................................... 205

4-2-5- تزريق سرمايه جديد .......................................................................................... 206

5-2-5- فروش دارايي‌ها ................................................................................................. 206

6-2-5- سازماندهي مجدد در قالب واحدهاي كوچك‌تر ................................................... 208

7-2-5- فروش به مديران يا كارمندان .............................................................................. 209

8-2-5- سرمايه‌گذاري مشترك ........................................................................................ 210

9-2-5- اجاره و قراردادهاي مديريتي .............................................................................. 211

10-2-5- برنامه‌هاي گسترش پايه‌هاي مالكيت ................................................................. 212

11-2-5- سيستم سهام يارانه‌اي ....................................................................................... 216

3-5- تجارب كشوري (در استفاده از روش‌هاي خصوصي‌سازي) .............................. 216

1-3-5- تجربه بريتانيا ..................................................................................................... 217

2-3-5- تجربه كشورهاي در حال توسعه ......................................................................... 224

3-3-5- خصوصي‌سازي در كشورهاي در حال توسعه بزرگ‌تر ......................................... 235

4-5- نتيجه گيري ........................................................................................................ 241

فصل ششم: كشورهاي اروپاي شرقي و روسيه

1-6- مقدمه .................................................................................................................. 244

2-6- چشم‌انداز تاريخي .............................................................................................. 245

1-2-6- چكسلواكي ....................................................................................................... 247

2-2-6- مجارستان ......................................................................................................... 249

3-2-6- لهستان .............................................................................................................. 251

4-2-6- روسيه .............................................................................................................. 253

3-6- پيش‌درآمد گذار: مسائل مشترك ......................................................................... 257

1-3-6- شركت‌ها در نقش نهادهاي اجتماعي ................................................................... 257

2-3-6- اصلاح و بازسازي ساختاري .............................................................................. 258

3-3-6- رابطه با غرب .................................................................................................... 259

4-3-6- هسته‌اي براي بازار سرمايه ................................................................................. 261

5-3-6- حكمراني شركتي ............................................................................................... 261

4-6- فرآيند خصوصي‌سازي ....................................................................................... 264

1-4-6- سيستم سهام يارانه‌اي ......................................................................................... 264

5-6- جمهوري چك ................................................................................................... 266

1-5-6- اعاده مالكيت ..................................................................................................... 266

2-5-6- خصوصي‌سازي كوچك مقياس .......................................................................... 267

2-5-6- خصوصي‌سازي در مقياس وسيع ........................................................................ 268

3-5-6- صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك ..................................................................... 269

6-6- مجارستان ........................................................................................................... 272

1-6-6- مشاركت سرمايه‌گذار خارجي در برابر مالكيت محلي ........................................... 273

2-6-6- اعاده مالكيت ..................................................................................................... 275

7-6- لهستان ................................................................................................................ 276

1-7-6- چارچوب خصوصي‌سازي .................................................................................. 276

2-7-6- فرآيند ............................................................................................................... 278

2-7-6- نتايج نسبي ........................................................................................................ 279

8-6- خصوصي‌سازي در روسيه .................................................................................. 280

1-8-6- خصوصي‌سازي انبوه به عنوان يك اولويت .......................................................... 281

2-8-6- چارچوب نهادين ............................................................................................... 282

3-8-6- فرآيند ............................................................................................................... 283

4-8-6- خصوصي‌سازي محدود ..................................................................................... 284

5-8-6- شركتي‌سازي و توزيع بين كاركنان ...................................................................... 286

6-8-6- عرضه به كاركنان و مديران ................................................................................ 286

7-8-6- تصرف باقيمانده‌ها ............................................................................................. 287

8-8-6- برنامه سهام يارانه‌اي .......................................................................................... 288

9-6- نتيجه گيري ........................................................................................................ 290

بخش چهارم:

تجربه گويان مطالعه موردي كشوري

فصل هفتم: گويان؛ از تجديد حيات تا رسيدن به «نقطه سرنوشت‌ساز»

1-7- مقدمه .................................................................................................................. 293

2-7- زمينه‌هاي تاريخي ............................................................................................... 299

1-2-7- نظام اقتصادي پس از استقلال ............................................................................. 300

2-2-7- فروپاشي اقتصادي ............................................................................................. 302

3-2-7- بازپرداخت بدهي خارجي .................................................................................. 304

4-2-7- شيوه بقا ............................................................................................................ 305

5-2-7- ركود اقتصادي و طفره‌روي از پرداخت ماليات ..................................................... 306

6-2-7- پيامدهاي اجتماعي ............................................................................................ 308

7-2-7- فساد دولتي ....................................................................................................... 309

8-2-7- بهبود وضعيت اقتصادي ..................................................................................... 311

3-7- برنامه تسهيلات پيشرفته تعديل ساختاري .......................................................... 312

1-3-7- خصوصي‌سازي در لواي برنامه تسهيلات پيشرفته تعديل ساختاري .......................... 313

2-3-7- پيروي دولت ..................................................................................................... 314

3-3-7- اولين برنامه خصوصي‌سازي ............................................................................... 315

4-7- دولت حزب مترقي خلق و صندوق بين‌المللي پول ............................................ 317

1-4-7- تعليق اجراي برنامه اصلاحات اقتصادي ............................................................... 318

2-4-7- بازگشت به پيروي ............................................................................................. 320

5-7- خصوصي‌سازي از سال 1994 ............................................................................ 322

1-5-7- شركت‌هايي كه قرار شد به بخش خصوصي واگذار شوند ..................................... 323

2-5-7- خصوصي‌سازي در سال‌هاي 1994 و 1995 ........................................................ 325

3-5-7- توقف خصوصي‌سازي ....................................................................................... 327

4-5-7- تلاش براي خصوصي‌سازي صنعت بوكسيت ....................................................... 328

5-5-7- استفاده از درآمدهاي حاصل از خصوصي‌سازي ................................................... 329

6-7- نظام سياسي دوگانه ............................................................................................ 329

1-6-7- پروژه‌هاي دولتي ................................................................................................ 330

2-6-7- يك بام و دو هوا ............................................................................................... 330

3-6-7- تأثير تهويه مطبوع .............................................................................................. 331

7-7- نتيجه گيري ........................................................................................................ 333

فصل هشتم: شركت برق گويان؛ شرحي برخصوصي‌سازي شكست خورده

1-8- مقدمه .................................................................................................................. 335

2-8- مسائل ................................................................................................................. 337

3-8- بنيان نظري خصوصي‌سازي ................................................................................ 338

4-8- دستورالعمل سياستي خصوصي‌سازي ................................................................. 339

5-8- خصوصي‌سازي شركت برق گويان .................................................................... 340

1-5-8- مزايده و گزينش ................................................................................................ 341

2-5-8- انتخاي اي سي پاور ........................................................................................... 342

3-5-8- نگراني درباره شفافيت و پاسخگويي ................................................................... 343

4-5-8- قرارداد خدمات مديريتي .................................................................................... 344

5-5-8- موضوع نظارت بر اجراي قرارداد ........................................................................ 344

6-5-8- نرخ بازگشت غيرموجه ...................................................................................... 345

7-5-8- قانون اصلاحات بخش برق 1999 ...................................................................... 345

8-5-8- انتصابات مشكوك ............................................................................................. 347

6-8- نتايج ................................................................................................................... 349

1-6-8- تعهدات سرمايه‌گذار .......................................................................................... 349

2-6-8- عدم دستيابي به هدف كاهش اتلاف انرژي ..........................................................352

3-6-8- عدم توفيق در دستيابي به سرمايه‌گذاري بيروني ................................................... 352

4-6-8- مجموعه مطالبات دريافتي .................................................................................. 353

7-8- فقدان نظارت مؤثر .............................................................................................. 353

1-7-8- تأثيرات محاسبه تخميني مصرف در قبوض بر توسعه ........................................... 355

2-7-8- تأثيرات اجتماعي صدور اينگونه قبوض .............................................................. 356

3-7-8- تأثيرات محاسبه تخميني مصرف در قبوض بر اقتصاد كلان ................................... 357

8-8- يارانه‌ها ............................................................................................................... 358

9-8- پايان ماجرا .......................................................................................................... 359

10-8- نتيجه گيري ...................................................................................................... 359

بخش پنجم:

چشم‌انداز سياستي

فصل نهم: در ستايش رويكرد جامع

1-9- مقدمه .................................................................................................................. 366

2-9- نارسايي خصوصي‌سازي ..................................................................................... 367

1-2-9- چندبعدي، چندشاخه‌اي ..................................................................................... 367

2-2-9- حفظ همبستگي اجتماعي ................................................................................... 368

3-2-9- خصوصي‌سازي؛ بازي با حاصل جمع صفر ......................................................... 369

3-9- رويكرد جامع ..................................................................................................... 371

1-3-9- تأثيرگذاري بر بودجه ......................................................................................... 372

2-3-9- درآمدهاي حاصل از خصوصي‌سازي و نحوه هزينه آنها ........................................ 375

3-3-9- آزادي بيان و مشاركت مدني .............................................................................. 377

4-3-9- ضرورت نظرسنجي عمومي ................................................................................ 377

5-3-9- تعيين سطح و ماهيت مشاركت بخش خصوصي .................................................. 378

4-9- بسوي نظري‌هاي جديد در خصوصي‌سازي ....................................................... 382

فهرست منابع ................................................................................................................ 385

از مرد یک کتابی می­ترسم.

توماس آکویناس

 

«گزارش توسعه جهانی 2006: برابری و توسعه» تقریباً به طور کامل به بررسی مسائل برابری و نابرابری اختصاص یافته است. اما نظریه­های برابری و حکمرانی خوب[1] مفاهیمی هستند که حداقل از قرن سیزدهم مطرح بوده­اند و در تامیسم[2] و اخیراً در نئوتامیسم[3] ریشه دارند. مفهوم نئوتامیسم توسط پاپ جان پل سیزدهم در یکی از آخرین سخنرانی­های رسمی­اش با عنوان «صلح در زمین» در سال 1963 مطرح شد. نئوتامیسم، گذشته از منشأ آن پدیده­ای است که به ویژه با استقبال کسانی مواجه شد که طی سالیان متمادی مستمراً استنباط­های صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی را به چالش می­طلبیدند.

این گذار بانک از «تعدیل ساختاری[4] به هر قیمتی» در دهه 1980 به این نقطه در قرن بیست و یکم که «کاهش نابرابری یک مسئله اخلاقی است» (نظریه‌ای که توسط جیمز ولفنسون رئيس اسبق بانک مطرح شد) یک فرآيند کامل برای بانک جهاني و همچنين مشتریان آن، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که قرار بود بدهی­های رسمی آنها به نهادهای مالی بین­المللی تا سال 2005 بخشیده شود، مي­باشد.

از منظر زمان، این کتاب بر حسب اتفاق (که تقریر آن چند سال به طول انجامید) به تفصیل به بررسی بخش­هایی از این فرآيند از زاویه علل و معلول با امعان نظر به پدیده خصوصی­سازی در دهه­های 1980 و 1990 می­پردازد و سنگ بنایی برای تحقیق و تفحص دقیق­تر در این فرآیند تحول فکری در بانک خواهد بود. اگرچه كتاب راهنمایی برای دانشجویان خصوصی­سازی و توسعه است، اما رویکردی عمدتاً تجویزی را اختیار کرده تا به سیاستگذاران و فعالان امکان دهد تا در برابر قدم­های اشتباهی که در برنامه­های خصوصی‌سازی در گذشته برداشته شده است موضع­گیری کنند.

 

کلود وی. چانگ

(2006)

 

[1]. Good Governance

[2]. Thomism

[3]. Neo-Thomism

[4]. Structural Adjustment

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران