نسل جوان ایران

لیست مقالات و کتاب های رفتار با مشتری

تاریخ انتشار : ۱۸ تیر ۱۳۹۶
قیمت : 2,000 تومان

تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱۳۹۴
قیمت : 15,000 تومان

فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران