نسل جوان ایران

لیست مقالات و کتاب های نظریه تصمیم و مهندسی دانش

تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱۳۹۷
قیمت : 5,000 تومان
تعداد دانلود : 2

تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱۳۹۷
قیمت : 5,000 تومان

تاریخ انتشار : ۲۸ تیر ۱۳۹۷
قیمت : 5,000 تومان

تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱۳۹۷
قیمت : 5,000 تومان

تاریخ انتشار : ۹ تیر ۱۳۹۷
قیمت : 5,000 تومان

تاریخ انتشار : ۱۸ تیر ۱۳۹۶
قیمت : رایگان
تعداد دانلود : 14

فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران