نسل جوان ایران

لیست مقالات و کتاب های مدیریت ورزشی

تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱۳۹۵
قیمت : 8,000 تومان

تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱۳۹۵
قیمت : 3,000 تومان

تاریخ انتشار : ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
قیمت : رایگان
تعداد دانلود : 9

تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ۱۳۹۵
قیمت : 2,000 تومان

تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۴
قیمت : 10,000 تومان

تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱۳۹۴
قیمت : رایگان
تعداد دانلود : 34

تاریخ انتشار : ۸ آبان ۱۳۹۴
قیمت : 2,000 تومان

تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱۳۹۴
قیمت : رایگان
تعداد دانلود : 7

تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۱۳۹۴
قیمت : رایگان
تعداد دانلود : 5

تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۱۳۹۴
قیمت : 2,000 تومان

تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
قیمت : 2,000 تومان

تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱۳۹۴
قیمت : 2,000 تومان

تاریخ انتشار : ۱۶ تیر ۱۳۹۴
قیمت : 2,000 تومان

فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران