نسل جوان ایران

فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیمرتع و آبخیزداری مرتعداری

بررسي پايداري اجتماعي و اكولوژيكي شيوه هاي مختلف بهره برداري از مراتع

ارسال کننده : سرکار خانم سودابه کمیزی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : soodabehkamizi[@]yahoo.com
تاریخ ارسال : ۲۳ مرداد ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 1213
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 12
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 235kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

با توجه به نقش شيوه هاي مختلف بهره برداري از مراتع و تاثيرآن در بهبود و تخريب مراتع و وجود شيوه هاي مختلف بهره برداري در كشور، اقدام به مقايسه شيوه هاي افرازي، مشاعي و شورايي داراي طرح مرتعداري و شيوه هاي مشاعي و شورايي بدون طرح مرتعداري از نظر وضعيت، توليد، گرايش، تعداد دام مازاد در واحد سطح و سطح حداقل مرتع براي هر بهره بردار گرديد و شيوه هاي مختلف از نظر اين عوامل مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت تا بهترين شيوه يا شيوه ها از نظر حفظ پايداري اكولوژيكي معرفي گردد. سپس بررسي پايداري اجتماعي در بهره برداري از مراتع به وسيله پرسشنامه تحت شاخص هاي دخيل در امر مرتعداري (زمين، سرمايه و كار) مورد مطالعه قرار گرفت تا رابطه وضعيت اقتصادي و اجتماعي بهره برداران در هر شيوه با حفظ مراتع توسط انها به صورت توصيفي مورد سنجش قرار گيرد. در اين راستا نقشه سامان عرفي حوزه سد اميركبير با 71 سامان تهيه و 24 سامان از 6 شيوه بهره برداري (هر يك چهار تكرار) جهت اندازه گيري عوامل ذكر شده انتخاب گرديد. پس از
بحث ونتيجه گيري در مورد هريك از شيوه هاي بهره برداري نمايش عميق و تنگاتنگ پايداري اكولوژيكي و پايداري اجتماعي مشاهده گرديد.عدم تفاوت معني دار مراتع طرح دار و بدون طرح در هر يك از شيوه هاومشاهده تفاوت همراستاي اكولوژيكي واجتماعي مراتع ، ناشي از شيوه هاي مديريتي افرازي، مشاعي و شورايي نتايج ديگر اين تحقيق مي باشد. درپايان شيوه افرازي طرح دار با تأكيد بر قسمت افرازي بودن، نه طرح دار بودن، به عنوان مطلوب ترين شيوه در جهت حغظ وضعيت و بهبود مراتع، تعداد دام مازاد كمتر و سطح حداقل مرتع بيشتر براي هر بهره بردار معرفي گرديد و پايداري اجتماعي مطلوبتر ابن شيوه، موثر در اين برتري شناخته شد.

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

نتایج

منابع

در گذشته نه چندان دور، تعادل نسبي بين جمعيت دامي كشور و ميزان توليد علوفه مراتع وجود داشت كه اين تعادل، عامل اصلي بقاء مراتع بوده است.
بعد از قانون ملي شدن جنگلها و مراتع، شيوه هاي مديريتي دستخوش تغييراتي گرديد كه اثرات آن سبب تغيير در نظام بهره برداري و حتي دامداري كشور گرديد. رشد جمعيت و افزايش تعداد واحد دامي، عدم رعايت حقوق عرفي و صنفي و جايگزيني دامداري به جاي مرتعداري روند تخريب را تشديد كرد. در اين زمان مديران منابع طبيعي و دست اندركاران چنين انديشيدند كه مديريت مرتع بايد در چهارچوب علمي و با درنظر گرفتن حفظ منابع اصلي پاية خاك، آب، گياه و بهره برداري مستمر انجام گيرد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران

مقالات برتر و منتخب کاربران