نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم سیاسیعلوم سیاسی

سیاست خارجی جمهوری اسلامی در افغانستان با تاکید بر دولتهاي احمدی نژاد

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۴ فروردین ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 1559
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 167
فرمت فایل : word,pdf
حجم فایل : 1.88mb

قیمت فایل : 45,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 9
امتیاز منفی : 1

پایگاه مقاله نسل جوان ایران

این پایان نامه گزارشی است در مورد تحوّلات اقتصادی ، سیا سی ، فرهنگی و اجتماعی دو کشور ایران و افغانستان و نيز هدف آن بیان سیاستهای جمهوري اسلامي ایران بخصوص دولت های احمدی نژاد نسبت به مسائل افغانستان و تحولات گسترده اين دوران در محدوده جغرافيايي شرق ايران (مرز ايران و افغانستان) مي باشد. این دو کشور از دیر بازبا یکدیگر روابط تنگا تنگی در زمینه های گوناگون داشته و دارند ؛ روابطی که تغییرات آن بخش اصلی تحوّلات منطقه ای را در بر گرفته است. تحولاتی نظیر جنگهای داخلی ، رشد تصاعدی بنیاد گرايی ، حادثه یازده سپتامبر و ثبات بی ثباتی منطقه ای به شمار میاید .

بحث اصلی این پژوهش، سنجش و ارزیابی روابط درونی و خارجی ، جهت گیری های این روابط و تأثیرات آن بر شکل گیری تحوّلات جدید می باشد.از منظر رویکردی، مبادله شالوده ی اصلی روابط دو کشور سیاست همگرائی است ، كه بیان می دارد این دو کشور همیشه در عرصه های مختلف در تلاش برای افزایش قدرت جمعی خویش بوده اند. از طرفی افغانستان ضرورت راهبردی خود را در همگرایی با ایران،در زمره منافع میان مدت خود قلمداد میکند.در حالیکه دولت ایران ضرورت راهبردی تعاملات همگرایی با افغانستان را در راستای منافع بلند مدّت و استراتژیک خود می داند.

سوال اصلی این پژوهش عبارت است از: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد چگونه بوده است؟

نویسنده در پاسخ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان به ویژه در دوره احمدی نژاد یک سیاست همگرایی در جهت افزایش امنیت ملی و تلاش در جهت افزایش همکاریهای سیاسی و اقتصادی می باشد. از طرف ديگر، "در راستای ویژگی های مشترک "با کشور افغانستان معرفی می کند.

در نهایت با مطالعه دقیق رفتارهای دیپلماتیک به ارائه رهنمود در این راستا مي پردازیم. تا با تمرکز بر نگاه های سیاسی به نقاط ضعف رفتار دیپلماتیک و رفع موانع موجود بينجاميم . روش گرد آوری مطالب نيز از نوع کتابخانه ای ، تاریخی و توصیفی می باشد که با بررسی متون موجود از سایتهای اینترنتی و کتابها و کمک گرفتن از مقالات معتبر به بیان موضوع می پردازيم.

چکیده 1

فصل اول

کلیات 2

1-1. بیان مسئله 2

2-1.اهداف مشخص تحقیق 4

4-1. بررسی متون موجود 4

5-1. اهمّیّت و ضرورت انجام تحقیق 5

6-1. سؤال اصلی: 5

1-6-1.فرضیه اصلی: 6

7-1.سوالات فرعی: 6

1-7-1. مفروضات 6

8-1. متغيّرها: 6

1-8-1. متغیّر وابسته 6

2-8-1. متغیّر مستقل 7

9-1.واژگان کلیدی 7

10-1. تعریف مفاهیم: 7

1-10-1. استراتژی 7

2-10-1. منافع ملّی 7

3-10-1. اهداف سیاست خارجی 8

4-10-1. منفعت ملی 8

5-10-1. سیاست خارجی 8

11-1. روش تحقیق: 9

12-1. موانع و محدودیتهای پژوهش 9

13-1. سازماندهی تحقیق 9

فصل دوم

بررسي مباي نظريه سازنده انگاري 11

1-2. مقدمه: 11

2-1. نظريات مختلف در زمينه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در افغانستان: 11

3-2. عواملی كه بر سیاست خارجی جمهوري اسلامي ایران تاثیرگذار هستند را پنج عامل دانسته اند 12

4-2 . سازه انگاري 14

5-2. توضیح مفاهیم مهم سازه انگاری 22

1-5-2.هستی شناسی 22

2-5-2. ابعاد مادی و غیر مادی حیات اجتماعی 22

3-5-2. ساختار - کارگزار و قوام بخشی متقابل آنها 24

4-5-2. پویایی هویت ها و متعامل بودن آنها 24

6-2. معرفت‌شناسی از دید سازنده انگاران 26

7-2. جنبه فکری و معنای واقعیت اجتماعی از دید سازنده انگاران 26

8-2. ساختار - کارگزار 27

9-2. سازه انگاری و تحلیل سیاست خارجی 27

10-2. تاکید سازه انگاری بر هنجارها ، افکار ، ارزش‌ها و انگار ه ها در تحلیل سیاست خارجی: 28

1-10-2. هنجارها 28

1-1-10-2. هنجارهای فرا ملی یا بین‌المللی 29

2-1-10-2. هنجارهای داخلی 29

2-10-2. تاثیر هنجارها بر سیاست خارجی 31

11-2. برداشت سازه انگاران از آنارشی و تأثیر آن در سیاست خارجی 33

13-2. واقع گرایی و سیاست حفظ وضع موجود 35

پي نوشت 36

فصل سوم

تاریخ سیاسی افغانستان 39

1-3. مقدمه تاریخچه 39

2-3. گفتار اول 41

1-2-3. افغانستان در دوران باستان 41

2-2-3. سلسله حکومتی 41

3-2-3. هخامنشیان 41

3-2-3. حمله اسکندر 41

4-2-3. کوشانیان 42

5-2-3. ساسانیان 43

6-2-3. حمله مسلمانان 43

7-2-3. طاهریان و صفاریان 44

8-2-3. سامانیان 44

9-2-3. غزنویان 45

10-2-3. غوریان 46

11-2-3. مغولان 46

12-2-3. آل کرت 46

13-2-3. تیموریان 47

14-2-3. افشاريه 49

15-2-3. کشور مستقل افغانستان 49

16-2-3. جنگ اول افغان و انگلیس 51

17-2-3. جنگ دوم افغان وانگلیس 52

18-2-3. جنگ اول جهانی و بی طرفی افغانستان 53

19-2-3. جنگ استقلال 53

گفتار دوم 55

3-3. حکومت های معاصر افغانستان 55

1-3-3. نظام جمهوری 55

2-3-3. داوود خان 55

3-3-3.نور محمد تر‌کی 56

4-3-3.حفیظ الله امین 56

5-3-3. ببرک کارمل 57

6-3-3. نجیب الله 58

7-3-3.صبغت الله مجددی 58

8-3-3.برهان الدین ربانی 58

9-3-3.ظهور طالبان 59

10-3-3.حادثه 11 سپتامبر 64

11-3-3.واكنش ها 65

12-3-3.حامد کرزي 66

13-3-3.سیری گذرا به تحولات اخیر افغانستان 66

گفتار سوم 68

4-3. نگاهی به گذشته اقتصاد در افغانستان 68

پي نوشت 72

فصل چهارم

4-1. مقدمه 75

2-4. گفتار نخست 76

1-2-4. بررسی کنشها و واکنشهای سیاست خارجی ایران و افغانستان با تاکید بر دولت نهم 76

2-2-4.سياست خارجی افغانستان 77

3-2-4.امنیت 78

1-3-2-4. تعریف امنیت 78

2-3-2-4. مشکلات امنیتی افغانستان در منطقه 79

3-4. بررسی سطح سیاست 83

1-3-4. بررسی پیشینه سیاسی روابط ایران و افغانستان 83

2-3-4. سیاست خارجی جمهوری اسلامی در افغانستان: 87

3-3-4. ایران و افغانستان جدید 94

4-4. سطح اقتصادی 96

1-4-4. نگاهی به گذشته اقتصاد در افغانستان 96

2-4-4. اقتصاد کنونی افغانستان 99

3-4-4. بررسی روابط تجاری ایران و افغانستان 103

4-4-4. نقش ایران دراقتصاد افغانستان 105

5-4-4. روابط افغانستان با ایران در سال 1386 برنامه دهم 106

6-4-4. اتاق اقتصادی مشترک ایران و افغانستان 109

7-4-4. حضور در بازار افغانستان 112

8-4-4. فعالیت و نفوذ بخش خصوصی ایران 113

9-4-4. مشکلات اقتصادی افغانستان 114

10-4-4. دلایل ضعف بخش خصوصی ایران در افغانستان 116

11-4-4. تبيين راهكارهاي حل مشكلات كوتاه مدت و ميان مدت في مابين دو كشور 117

5-4. نقش ایران در بازسازی افغانستان 119

1-5-4. اهم پروژه های صورت گرفته توسط دولت جمهوري اسلامي ايران در افغانستان 121

6-4 تاثير انتخابات دوره هاي دهم رياست جمهوري دكتر احمدي ن‍ژاد بر افغانستان 123

پي نوشت: 125

فصل پنجم

مقدمه 127

الف ) فرهنگ 127

1-1-5.تعریفی بر فرهنگ 128

2-1-5. سازه انگاری و فرهنگ 129

3-1-5. پیشینه روابط فرهنگی – تاریخی ایران و افغانستان 131

4-1-5. مشترکات فرهنگی دو کشور ایران و افغانستان 132

ب) مهاجرت 140

2-5. عوامل جامعه شناختی مهاجرت افغانی ها به ایران 140

1-2-5. نظريه کارکرد گرایي مهاجرت 141

2-2-5. نظریه وابستگی مهاجرت 142

3-2-5. نظریه سیستمی مهاجرت 143

4-2-5. نظریه جذب و دفع 143

3-5. میزان تحصیلات 145

4-5. توزیع نسبی خانوارها 145

5-5. بعد خانوار 145

6-5. گروه سنی: 145

7-5. نسبت جنسی 146

8-5. میزان تحصیلات مهاجران 146

3-5. مواد مخدر 147

پی نوشت 155

نتيجه گيري 157

پیشنهادات 158

منابع(كتابهاي فارسي) 158

نشريات 161

منابع لاتين 163

سايت 164

از منظر رویکرد مبادله می توان بیان داشت که شالوده ی اصلی روابط (اقتصادی ، فرهنگی وسیاسی) دو کشور سیاست همگرائی است ، به بیان دیگر این دو کشور همیشه در عرصه های مختلف در تلاش برای افزایش قدرت جمعی خویش بوده و هستند.

در همین راستا باید بیان کرد که افغانستان ضرورت راهبردی خود را از تعاملات همگرایی گوناگون با ایران را در زمره منافع میان مدت خود قلمداد میکند . در حالیکه دولت ایران ضرورت راهبردی تعاملات همگرایی با افغانستان را در راستای منافع بلند مدّت و استراتژیک خود می داند.

دانستن این موضوع که سیاست کشورمان نسبت به همسایه ی دیرینه خود يعني افغانستان چگونه بوده است برای محققین از اهمّیّت زیادی برخوردار می باشد.چرا كه اين كشور بعد از حادثه یازده سپتامبر به بخش بزرگي از تحوّلات جهان تبديل شد.از طرفی سیاست خارجی هر کشور نشانه نگاه آن کشور به منافع و نوع رفتار آن کشور را تعيين مي كند. با توجه به این نکته روشن شدن سیاست خارجی کشورها برای کشور عزیزمان ایران از مهمترین اهداف سیاست خارجی کشورمان می باشد. فروپاشی طالبان توسط طالبان توسط نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا باعث شد تا انرژی ایران که در مرزهای شرقی تلف می شد در جای دیگر ذخیره شود.گروهی معتقد هستند که افغانستان در تلاش است با کمک امریکا به قدرت مخالف ایران تبدیل شود ولی اینجانب معتقد هستم که افغانستان در تلاش است تا با برقراری روابط دوستانه با ایران ثبات و امنیت را دوباره به این کشور بازگرداند.

مسئله ی تروريسم بين الملل ، قاچاق مواد مخدر و كالا ، آدم ربايي ، جنگ ، قتل ، بحران مهاجرت ، دخالت كشورهاي منطقه در امور اين كشور و كشورهاي قدرتمند ، بحران مشروعيت و بسياري از مسائل كه اين پِِژ‍وهش به دنبال آنها نمي گردد و بصورت گذرا وارد بحث می شوند. اين پ‍‍ژوهش به دنبال این است که آيا ايران توانسته به اهداف خود در ایجاد رابطه با اين كشور دست پيدا كند؟

اين تحقيق از نظر؛ زماني بيشتر دوران دولت نهم را در بر گرفته است و با بيان تاريخچه اي از روابط دو طرف به موضوع اصلي خود (استراتژي سياست خارجي دولت نهم در رابطه با افغانستان ) مي پردازد.

بطور کلّی این تحقیق بیان می دارد که سیاست خارجی ايران در دوران مبتنی بر عمل‌گرایی یعنی موازنه بین اهداف سیاست خارجی و منافع و قابلیت‌های داخلی چگونه است؟ و ايران بر اساس توانمندی‌ها و پیشرفت خود در زمینه ثبات سیاسی و اقتصادی و قابلیت‌هایی که در صحنه داخلی و جهانی دارد برنامه ریزی می کند.

به بیانی این تحقیق بیان می دارد که دیدگاه‌های ایران، در چارچوب معادلات سیاسی و امنیتی منطقه اي قرار می گیرد.و ايران تلاش مي كند موقعيت خود را در منطقه حفظ نمايد و تا آنجا كه بتواند دست به ماجراجويي نزند. به همين لحاظ مي توان بيان داشت كه يك نمونه از ديپلماسي فعال ايران را در مسائل افغانستان بايد مشاهده كرد. ولي ايرادهايي هم به چشم مي خورد كه مي توان با بررسي كلاسيك آنها را بيان كرد.

در پایان باید گفت: که هدف تحقیق واقعه نگاری روابط خارجی ایران و افغانستان نمی باشد بلکه هدف اصلی بیان سیاستهای ایران بخصوص دولت های احمدی نژاد نسبت به مسائل افغانستان و تحولات گسترده اين دوران در محدوده جغرافيايي مورد نظر مي باشد. به همین خاطر در بسیاری از موارد فقط به بیان توضیحاتی مختصر نسبت به مباحث فرعی بسنده می نماییم.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران